The auction will start on 14.04.2023

Auction 70. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
53068

1918 Zduńska Wola - wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 f. z unikalnym nadrukiem lokalnym; tylko znaczki o tym nominale, dofrankowujące karty pocztowe za 7,5 f. do koniecznej opłaty 10 f., pozostały niekiedy nieskasowane, a ponieważ pochodzą z niewykorzystanych kart pocztowych zachowały się bez gumy; inne nominały czyste nie są spotykane, żaden nie jest skatalogowany, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Jungjohann BPP, Rachmanow, Bojanowicz.

Fi.1
6 000 PLN
53069

1918 Sieradz, całostka z nadrukiem lokalny i grzecznościowo stemplowanymi znaczkami z nadrukami lokalnymi z Sieradza.

Fi.1, 5-8, Cp1 ND
150 PLN
53070

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW: lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; gwarancja Gryżewski.

Fi.5
22 000 PLN
53071

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
240 PLN
53072

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 f. z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Ernst, Falkowski.

Fi.8a No
900 PLN
53073

1918 Kalisz - wydanie I, znaczki za 10 i 15 f. z lokalnym nadrukiem, na wycinku typowego listu użytkowego - ten zestaw znaczków spotykany jest na listach miejscowego oddziału Banku Ziemiańskiego do centrali w Warszawie, charakterystyczne nie mieszczace się na znaczkach nadruki, zachowany w dobrym stanie, gwarancja.

Fi.9a, 11
400 PLN
53074

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

Fi.12No
80 PLN
53075

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 20 f. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem, bez gumy, charakterystyczny nie mieszczący się na znaczku nadruk, gwarancja Rachmanow,.

Fi.12a
80 PLN
53076

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, jak na to wydanie niespotykanie wyraźnie odbitym, ładny stan; sygnowany, gwarancja Gryżewski.

Fi.14
600 PLN
53077

1918 Włocławek, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem - II wydanie i z kasownikiem prowizorycznym, ze zbioru i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja.

Fi.IIb
240 PLN
53078

1918 Włocławek, seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym typu III, skasowana na wycinkach.

Fi.24-33
150 PLN
53079

1918 Olkusz, czysty znaczek za 3 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", cień śladu po podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.55 No
250 PLN
53080

1918 Olkusz, czysty znaczek za 12 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce i z fałdą w papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.59a No
200 PLN
53081

1918 Kalisz, stemplowana całostka z lokalnym nadrukiem.

Fi.Cp1
90 PLN
53082

1918 Włocławek, całostka wydania lokalnego z nadrukiem "Na Skarb Narodowy", gwarancja.

Fi.Cp1b
500 PLN
SOLD
53083

1918 Ostrołęka, podwójna karta pocztowa Gen.Gouv.Warschau z opłaconą odpowiedzią z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska poczta" typu II o wymiarach 18:20,25 mm; po zmianie taryfy pocztowej w dniu 25.11. karty dofrankowano; ostemplowana kasownikiem prowizorycznym "Z OSTROŁĘKI", poza śladem złożenia zachowana w bardzo dobrym stanie, obie części ("mit Antwortkarte" i "Antwort") gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2 A+B
8 000 PLN
53084

1918 Kalisz, kartka z lokalnym nadrukiem grzecznościowo stemplowana.

Fi.Cp2A
120 PLN
53085

1918 Olkusz, znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.


Mi.53a
30 PLN
53086

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
900 PLN
53087

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
60 PLN
53088

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 1 Kr. z lokalnym nadrukiem typu III w położeniu odwróconym, gwarancja Krawczyk.


Mi.199 No 
220 PLN
SOLD
53089

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu III w położeniu odwróconym, gwarancja Krawczyk.


Mi.221 No 
250 PLN
53090

1918 Tarnów, znaczki gazetowe z lokalnym nadrukiem.


50 PLN
53091

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


15 PLN
53092

1918 Brzeziny, całostka z nadrukiem lokalny i grzecznościowo stemplowanymi znaczkami z nadrukami lokalnymi z Brzezin.


120 PLN
53093

1918 Włocławek, znaczek III wydania stemplowany kasownikiem prowizorycznym.


80 PLN
53094

1918 Otwock, znaczki wydania lokalnego stemplowane kasownikiem prowizorycznym Otwocka na wycinkach.


50 PLN
53095

1918 Olkusz, znaczki z nadrukiem lokalnym.


80 PLN
53096

1918 Tarnów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, plamka na dolnym ząbku.


30 PLN
53097

1919 Skałat, znaczek za 3 h. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT, piękny stan, gwarancja.

Fi.1
240 PLN
53098

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.002 sztuki, gwarancja Schmutz.

Fi.1
120 PLN
53099

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem, gwarancja Perzyński.

Fi.1
120 PLN
53100

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT, oba w pięknym stanie, gwarancja.

Fi.1, 5
420 PLN
53101

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 1.300 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.2
160 PLN
53102

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 1.306 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.4
140 PLN
53103

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.150 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.5
100 PLN
53104

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.150 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.5
120 PLN
53105

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 651 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.8
240 PLN
53106

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 651 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.8
400 PLN
SOLD
53107

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 250 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.18
500 PLN