The auction will start on 14.04.2023

Auction 70. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
54841

1938 Ziemie Zachodnie, widoki Wrocławia - seria ostemplowana okolicznościowo 24.7 we Wrocławiu na dekoracyjnej karcie.


Mi.665-68
50 PLN
SOLD
54842

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
54843

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
54844

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


50 PLN
54845

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany ze Skoczowa do Cieszyna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym SKOTSCHAU.

Fi.AnN8
Mi.519 
60 PLN
54846

1939 AMBULANS 228 relacji WYSTRUĆ-IŁAWA (INSTERBURG-DEUTSCH EYLAU), list nadany 5.7 w miejscowości Korsze (Korschen), przesłany ambulansem do Gdańska; na odwrocie zalepka kontroli dewizowej; walor w słabszy stanie zachowania (punktowe przebarwienia).

Fi.AnN8
Mi.519 
120 PLN
54847

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ, obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z miejscowości Michałkowice do księdza profesora Józefa Archutowskiego w Krakowie, znaczek unieważniony jednowierszowym w ramce kasownikiem prowizorycznym "Michalkowitz (Oberschleis)"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w Michałkowicach rozpoczęła się II wojna światowa, członkowie niemieckiego Freikorpsu ubrani po cywilnemu w ramach operacji "Tannenberg" o 3 w nocy przekroczyli granicę - jeszcze przed rozpoczęciem ataku przez regularne jednostki niemieckie - w celu działań dywersyjnych; zamierzonych zadań nie zrealizowano i poniesiono przy tym ciężkie straty; dotkliwą porażką zakończyła się próba przejęcia kopalni "Michał" w Michałkowicach, atak na którą rozpoczął się 1 września o 4:30 - pierwsze strzały na Westerplatte padły o 4:45;

Adresat listu - ksiądz Józef Archutowski długoletni dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany przez Niemców 6.11.1939 razem z innymi profesorami Uniwersytetu w ramach akcji Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, dzięki interwencji samego papieża Piusa XII uwolniono go w lutym 1940, zginął 31.08.1944 podczas Powstania Warszawskiego pod gruzami klasztoru Sióstr Sakramentek.

Fi.AnN11a
Mi.522
800 PLN
54848

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.


20 PLN
54849

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


70 PLN
54850

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
54851

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


20 PLN
54852

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polski znaczek i stemple, polski znaczek i radziecki datownik, radzieckie znaczki i polskie datowniki oraz radziecki znaczek i datownik, różne wzory.


130 PLN
SOLD
54853

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
54854

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
54855

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta reklamowa PROPIDEX wysłana 21.2 z Łodzi (Litzmannstadt 1) do Poznania, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym.

Fi.AnN5
Mi.516 
50 PLN
54856

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 26.4 z Poznania do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempel informacyjny PCK; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I  
160 PLN
54857

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.5 z Królewskiej Huty (Königshütte) do Sanoka, karta od góry przycięta.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
30 PLN
54858

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.1-16, 1-16, 1-16
150 PLN
54859

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
54860

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
40 PLN
54861

1940 Obszary anektowane przez Litwę - NOWA WILEJKA, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
54862

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


50 PLN
54863

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


80 PLN
54864

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


30 PLN
54865

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.


25 PLN
54866

1940 zestaw wycinków z Opatowa.


15 PLN
54867

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
54868

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


20 PLN
54869

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.


15 PLN
54870

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.


40 PLN
54871

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.


20 PLN
54872

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.


35 PLN
54873

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.


35 PLN
54874

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.


30 PLN
54875

1940 list z Modrzejowa do Sosnowca, koperta ślady po złożeniu.


20 PLN
54876

1940-1 zestaw wycinków z Popowa i Kłobucka.


25 PLN
54877

1940-1 zestaw wycinków z Grodźca i Bobrownik.


40 PLN
54878

1940-1 zestaw wycinków z Kłobucka i Kamyka.


40 PLN
54879

1940 list z Kamienicy Polskiej 15.3.40 do Katowic.


30 PLN
54880

1940 list z Czeladzi do Berlina.


30 PLN