The auction will start on 21.06.2024

Auction 7. Postage dues

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
421

1919 wydanie krakowskie, 5 hal. na wycinku przekazu paczkowego nadanego z Rzeszowaznaczek skasowany w urzędzie odbiorczym kasownikiem ROZWADÓW 14.II.19.

Fi.D1
Mi.P1 
150 PLN
422

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka 50/42 hal. nadruk formą pierwszą pozycje 33-44, dwa znaczki z błędem cienkie Z, kasownik TARNÓW 2 10.02.1919, gwarancja Schmutz.

Fi.D9
Mi.P12 
500 PLN
423

1919 prowizoryczny nadruk dopłaty z Liska na znaczku nr. 61 na przekazie pocztowym nadanym z Sanoka.

Fi.Pd 595
70 PLN
SOLD