The new auction will start soon

Auction 68. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40216

1921 Judaica - XII Kongres Syjonistyczny w Karlowych Varach, dekoracyjnie frankowana koperta listu poleconego, wysłanego 8.IX Karlowych Varów do Łodzi, znaczki ostemplowane datownikiem okolicznościowym z napisami po czesku i hebrajsku Kongres Sionisticky; kasownik odbiorczy na odwrocie; koperta w słabszym stanie zachowania.


200 PLN
40217

1933 Judaica - ilustrowana karta pocztowa pisana po hebrajsku !!! wysłana 12.XII z ZSRR do Krakowa, stempel tranzytowy Stołpce 20.XII.


Mi.P129I 
100 PLN
40218

1940 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy wysłany 13.12 z Wilna na ulicę Miłą w Warszawie, na odwrocie czytelny stempelek getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" (S.Simon typ 3), które powstało zaledwie dwa miesiące wcześniej (2.X); znaczki unieważnione kasownikiem urzędu pocztowego przy dworcu kolejowym "VILNIUS GELEŽINKELIO STOTIS", datownik urzędu przejściowego EYDTKAU 15.12 i warszawski kasownik odbiorczy z 17.XII, dodatkowo stempelek dopłaty poczty Generalnego Gubernatorstwa z dopisaną jej wysokością "3,50"; niezwykle ciekawy walor o elementach trzech rożnych poczt, które powstały na terenie Polski po jej rozbiorze między Niemcami, a Związkiem Sowieckim - niemy świadek polskiej pogmatwanej historii; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


1 200 PLN
40219

1940 Getto Piaski, list z getta do Kopenhagi, ramkowy stempel nadawczy PIASKI opisany przez S.Simona, znaczek unieważniono kasownikiem Lublin 2 w dniu 20.VI.; na odwrocie w adresie nadawcy podano "Judenrat Piaski kolo Lublina", obok zalepka i stempelek cenzury Wehrmachtu; początkowo niewielkie getto po przewiezieniu ludności ze Szczecina, Krakowa i Majdana Tatarskiego liczyło w IV 1942 roku około 4200 osób; 1500 zmarło wskutek epidemii tyfusu i cholery, reszta zginęła w Bełżcu; bardzo rzadki walor w niezłym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
40220

1940 Getto w Łodzi, banknot 50 fenigów, idealny stan zachowania.


400 PLN
40221

1941 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 20.V z Częstochowy, adresowany na ulicę Zamenhofa, na odwrocie stempel odbiorczy getta POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU oraz mały stempelek z datą 30.V.


800 PLN
40222

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa do Berlina datowana 22.VII, oznaczona trójwierszowym stempelkiem "POSTABTEILUNG/ des Aeltesten der Juden/ in Litzmanstadt-Getto", dodatkowo dwuwierszowa pieczątka informacyjna "in hebräischer und jiddischer/ Sprache verboten" i numer "18"; przesyłka w ramach represji została zatrzymana - unikalny stempel ramkowy "UNZULÄSSIG" i ostatecznie pozostała w getcie; niezwykle rzadki zestaw wielu stempli pocztowych getta łódzkiego, kazdy bardzo wysoko wyceniany; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 800 PLN
40223

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do getta w Annopolu Lubelskim; cenzura Wehrmachtu. Przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów.


1 000 PLN
40224

1941 Getta w Krakowie i Międzyrzeczu Podlaskim, paczkowy adres pomocniczy na paczkę wysłaną 13.5 z getta w Krakowie do getta w Międzyrzeczu Podlaskim, na odwrocie do tej pory nieznany stempelek odbiorczy getta - czarny trójdzielny kwadratowy: w górnej części napis "JUDENRAT MIEDZYRZEC"; w środkowej data "24.6.41"; w dolnej napis "POSTEINGANGSTELLE a" i kasownik odbiorczy Międzyrzecza z 21.VI; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


2 400 PLN
40225

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 1.VII do Genewy, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czarnym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; czerwona pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu, dodatkowe stempelki numerowe; tekst korespondencji pisany bardzo oględnie, ale nie pozbawiony dramatyzmu "Hanka może już nie pisać do rodziców, jeżeli będzie okazja to ja to załatwię, tylko niewiadomo kiedy."; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złożona); gwarancja i opis Schmutz.


2 800 PLN
40226

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; co ciekawe prawdopodobnie w trudnych warunkach getta wyrwane z dużymi marginesami z arkusza (cięte tylko dołem), ale zachowane w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
1 200 PLN
40227

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), pasek pięciu czystych serii (złożony między trzecim a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

Fi.1-3A typ I-V
4 500 PLN
40228

1944 Getto w Łodzi, Ch.Rumkowski na tle mostu na placu Kościelnymi i pracujacy żydzi, próby arkuszowe niezrealizowanego wydania tzw. wzoru III, autorstwa J.Kownera; 5 (Pf) na białym, a 10 (Pf) na jasnobrązowym kartonowym papierze, tak jak je wydano bez gumy, gwarancja Grużewski.

Fi.VIIIx-IXby
3 200 PLN
40229

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
70 PLN
40230

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485
60 PLN
40231

1948 5 rocznica powstania w getcie warszawskim, marginesowy sześcioblok znaczków za 15 zł. z okolicznościowym kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.454
Mi.485 
200 PLN
40232

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN
SOLD