The new auction will start soon

Auction 68. PoW Murnau camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39288

1945 obszary anektowane przez Niemcy, część na odpowiedź listownika wysłana 21.2 z Karwiny (Zaolzie) do obozu jenieckiego oflag VIIA, dwuobrączkowy datownik nadawczy KARWIN-FREISTADT (OBERSCHLESS), stempelek cenzora obozowego nr.3; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
40022

1942 budynek obozowy, znaczek za 10 f., na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.1ayC
240 PLN
40023

1942 Budynek obozowy, kasowany znaczek za 10 f. w kolorze szaroczarnym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Krawczyk.

Fi.1byC
250 PLN
40024

1942 Budynek obozowy, niebezpieczne fałszerstwo znaczka za 10 f. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim średnim, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

Fi.1bx1A FFi
100 PLN
40025

1942 Druty, seria w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1100.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.2-3ay1C
900 PLN
40026

1942 druty, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay1C
150 PLN
SOLD
40027

1942 Druty, seria czysta w kolrach szaroniebieskim i zielonym, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2b-3ay1C
950 PLN
40028

1942 druty znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze y1 (nakład 1544 sztuk), gwarancja.

Fi.2by1C
100 PLN
40029

1942 druty, gwarancja i oznaczenie.

Fi.2by1C
150 PLN
40030

1942 druty znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze y1 bez gumy, uszkodzony prawy górny narożnik, gwarancja Schmutz.

Fi.3ay1C
180 PLN
40031

1942 Trąbka pocztowa, seia czystych znaczków na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (mała część z nakładu 334 szt.), gwarancja Falkowski.

Fi.4-5y1C
360 PLN
SOLD
40032

1942 Trąbka pocztowa, niebezpieczne fałszerstwo znaczka za 15 f. w kolorze brązowym na papierze białym gładkim średnim, potrójnie nacinane na dole, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

Fi.4ax1A FFi
100 PLN
40033

1942 trąbka pocztowa, nakład 166 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4axC
240 PLN
40034

1942 trąbka pocztowa, znaczek w kolorze brunatnym na papierze y2 (nakład 140 sztuk), gwarancja Schmutz.

Fi.4ay2A
280 PLN
40035

1942 Trąbka pocztowa, rzadki w odcieniu brunatnoczerwonym cięty znaczek za 15 f. na papierze szarym gąbczastym średnim gazetowym (część z nakładu 140 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4ay2A
380 PLN
40036

1942 Wystawa Rybacka, znaczek w kolorze karminowoczerwonym na papierze y3, rzadka odmian z nakładu 64 sztuk, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
900 PLN
40037

1942 Wystawa Rybacka, rzadko spotykany cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnoczerwonym na papierze białym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.6x1A
400 PLN
40038

1942 Wystawa rybacka, niebezpieczne fałszerstwo znaczka za 15 f. w kolorze brązowym na papierze białym gładkim średnim, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

Fi.6x1A FFi
100 PLN
40039

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.7by1C
200 PLN
40040

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek w kolorze brunatnoczerwonym na papierze x2, gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
380 PLN
40041

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorach czerwonobrunatnym do brunatnoczerwonego (cienie) na papierze białym gładkim grubym (nakład 70-80 sztuk), gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
440 PLN
40042

1942 listownik wysłany 15.VI z miejscowości Kirkcaldy w Szkocji do Oflagu XIIA, przesłany do obozu VIIA, liczne cenzury i adnotacje.
Autorem listu (do ojca) jest Stanisław Modrany, który w 1939 brał udział w obronie Grodna, następnie był internowany na Litwie w obozach Olita i Ukmerge (Wiłkomierz), po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1940 trafił do obozu w Juchnowie (Pawliszew Bor), wywieziony następnie za Murmańsk po podpisaniu traktatu Sikorski-Majski wstąpił do 5 Dywizji Kresowej, gdzie zgłosił się do lotnictwa, po opuszczeniu ZSRR ukończył kursy w Szkocji i Kanadzie przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej latał bombowcem typu Lancaster; w dniu 21.II.1945 poniósł śmierć w czasie lotu bojowego; odznaczony Krzyżem Walecznych - życiorys nadawcy stanowi klasyczny przykład krętych "polskich dróg" w czasie II wojny światowej.


450 PLN
40043

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 100x147 mm przedstawiające orkiestrę obozową, na bębnie widoczny napis "Wojtek jazz"; na odwrocie stempelek cenzury z numerem 12; minimalnie słabszy stan zachowania.


150 PLN
40044

1942 widokówka z widokiem wsi Murnau.


80 PLN
40045

1943 Góry, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.8IIayC
120 PLN
40046

1943 góry, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 692 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8IIbyC
120 PLN
SOLD
40047

1943 góry, znaczek na papierze szarym gładkim średnim, jednostronnie cięty (nakład 98 sztuk), znaczek w górnej części nie pokryty gumą, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8IayC
600 PLN
40048

1943 Wdowa, znaczek za 25f. w kolorze szaroniebieskim rzadki jako ząbkowany na papierze białym gładkim grubym, gwarancja i opis (9x3) Schmutz.

Fi.9x3C
200 PLN
40049

1943 Wdowa, kasowany znaczek za 25f. na papierze białym szorstkim sztywnym, cięty z trzech stron, gwarancja i opis odmiany Krawczyk.

Fi.9x4C
200 PLN
40050

1943 menażka, znaczek w mieniącym kolorze niebieskozielonym z ciekawym przyciemnieniem po prawej, na papierze białym gładkim grubym, lekko zagnieciony, gwarancja i opis 8c Schmutz.

Fi.10x1C
150 PLN
40051

1943 menażka, czworoblok, gwarancja i oznaczenie.

Fi.10y1C
480 PLN
40052

1943 Menażka, znaczek za 10 f. w odcieniu niebieskawozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.10y1C
120 PLN
40053

1943 Menażka, kasowany znaczek za 10 f. w odcieniu szarozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.10y1C
140 PLN
40054

1943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.11ay
160 PLN
40055

1943 50. gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x (nakład 324 sztuki), gwarancja.

Fi.11cx
250 PLN
40056

1943 zdjęcie pamiątkowe z uroczystości obozowej.


140 PLN
40057

1943 widokówka świąteczna ze stemplem obozu.


80 PLN
40058

1943 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 132x83 mm przedstawiające symfoniczną orkiestrę obozową; na odwrocie stempelek "Kommandantur Murnau/ Kantinenverwaltung"; minimalnie słabszy stan zachowania (fotografia przycięta, otwory po pinezkach).


120 PLN
40059

1944 kraty, znaczek marginesowy z gwarancją Schmutz.

Fi.12
80 PLN
SOLD
40060

1944 kraty, czworoblok, gwarancja i oznaczenie.

Fi.12ax
320 PLN