The new auction will start soon

Auction 68. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37195

1995 "75 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ", dekoracyjna koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.3404
Mi.3552 
12 PLN
42690

1990 Lech Wałęsa, arkusz sprzedażny.

Fi.3152
Mi.3200
35 PLN
42691

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
42692

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, sześcioblok znaczka za 350/15 zł. ze skośnie przesuniętym w górę nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105
Mi.3253 
240 PLN
42693

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
42694

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
42695

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
42696

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
42697

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
240 PLN
42698

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
120 PLN
42699

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
42700

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
42701

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

Fi.XXX
Mi.VIII 
300 PLN
SOLD
42702

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.69.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
42703

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 148 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


124 PLN
42704

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
42705

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
42706

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą,u góry znaczek normalny, u dołu znaczek z przesuniętym drukiem barwy szaroczarnej (napisy obok rysunku - napis "Polska" wchodzi juz na obrazek) oraz czerwonej (nominał).

Fi.3170
Mi.3318
185 PLN
SOLD
42707

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
42708

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
42709

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48 
30 PLN
SOLD
42710

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
42711

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu, z pełną oryginalną gumą.

Fi.Bl.100
Mi.Bl.114
40 PLN
42712

1991 rocznik kopert FDC (Fi.108.-).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
72 PLN
42713

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

Fi.3229-30
Mi.3377-78
50 PLN
42714

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;
150 PLN
42715

1992 Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński I rocznica Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, arkusz czysty.

Fi.3247-48
Mi.3395-96
100 PLN
42716

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora, bardzo rzadki kasowany, tu oferowany z bardzo niskim numerem - 00075.

Fi.bl.150I (106)
Mi.Bl.120II 
800 PLN
42717

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
42718

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
42719

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.143.-).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
100 PLN
42720

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 372 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


286 PLN
42721

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie, znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289
Mi.3437
50 PLN
42722

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
42723

1993 50. rocznica powstania w Getcie Warszawskim, wspólne wydanie z pocztą Izraela.

Fi.3296
Mi.3444
40 PLN
42724

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN
42725

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, arkusz sprzedażny.

Fi.3296
Mi.3444 
40 PLN
42726

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.85.-).

Fi.3317-18
Mi.3465-66 
50 PLN
42727

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 
500 PLN
42728

1993 Szlak bursztynowy - SAMPLE, unikalny wzór bloku, poza brakiem numeru całkowicie zgodny z wydaniem definitywnym; przy nominale nadruk SAMPLE, wzory stosuje się w celów okazowych lub informacyjnych - np.dla UPU; atrakcyjnie niska cena wywoławcza, fotoatest.

Fi.bl.151 E (107)
Mi.Bl.121
1 800 PLN