Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
39005
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN
39006
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

20 PLN
39007
Fi.1+1I B2

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

50 PLN
39008
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
39009
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, seria czysta bez gumy.

350 PLN
SOLD
39010
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na karcie 13.V w urzędzie Bielsko 2 kasownikiem prowizorycznym - datownikiem austriackim.

70 PLN
39011
Fi.1-13

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN
39012
Fi.1-14

1920 Kwidzyn, seria na podlepkach.

140 PLN
39013
Fi.1-14

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja Korszeń.

60 PLN
39014
Fi.1-14

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja Schmutz.

160 PLN
39015
Fi.1y
Mi.30

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf, prawe dwa znaczki przyklejony zagięty prawy margines.

80 PLN
39016

Fi.1y
Mi.30

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

25 PLN
39017
Fi.2
Mi.2 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN
39018
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN
39019
Fi.2

1920 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z silnie przesuniętą perforacją.

15 PLN
39020
Fi.2

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, pasek trzech znaczków za 10 Pf. i zadrukowana przywieszka, wszystkie ze znakiem wodnym układającym się w napis "Pergamenata (P&CM;)".

100 PLN
39021
Fi.2B3

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, kompletny arkusz znaczka za 10 fen., na poz. 21 znaczek z błędem "mała cyfra 1", arkusz zagięty w połowie.

120 PLN
39022

Fi.2y
Mi.31

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 10 Pf.

25 PLN
39023

Fi.2y
Mi.31

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 10 Pf plus pojedynczy znaczek.

25 PLN
39024
Fi.3, 4

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

30 PLN
39025
Fi.3a B1
Mi.3aI 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

40 PLN
39026
Fi.3y
Mi.32

1920 Kwidzyn, fragment arkusza znaczka za 15 Pf, złożony i sklejone około 10 znaczków, w sumie 138 znaczków w tym około 20 sklejonych gumą.

400 PLN
39027
Fi.4B2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

65 PLN
39028
Fi.4a

1920 plebiscyt w Olsztynie, gwarancja Korszeń.

50 PLN
39029
Fi.4bI

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

400 PLN
39030
Fi.4y
Mi.33

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 20 Pf.

240 PLN
39031
Fi.4y
Mi.33

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 20 Pf.

80 PLN
39032
Fi.5
Mi.5 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

20 PLN
39033
Fi.5

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

40 PLN
39034

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN
39035
Fi.5y
Mi.34

1920 Kwidzyn, znaczki za 25 Pf.

20 PLN
39036
Fi.5y
Mi.34

1920 Kwidzyn, znaczki za 25 Pf.

20 PLN
39037

Fi.5y
Mi.34

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 25 Pf.

25 PLN
39038
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

125 PLN
39039
Fi.6 t.I

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

400 PLN
39040

Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

25 PLN
39041

Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

25 PLN
39042
Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

35 PLN
39043
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

1 200 PLN
39044
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

120 PLN