The auction will start on 19.04.2024

Auction 67. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36891

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX) na skutek kontrofensywy rosyjskiej placówkę ewakuowano; cenzura.


Mi.140, 141, 142, 14
250 PLN
36892

1914 rosyjska kartka pocztowa stemplowana stemplem kamuflażowym wysłana do Lublina.


100 PLN
36893

1915 seria Rusisch Polen na liście poleconym z Warszawy do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-5
120 PLN
36894

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-5
150 PLN
36895

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

Fi.1-21
2 000 PLN
36896

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

Fi.22-48
400 PLN
36897

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
300 PLN
36898

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
60 PLN
36899

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

Fi.Cp1
25 PLN
36900

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
36901

1915 całostka z nadrukiem Rusisch Polen.

Fi.Cp1
15 PLN
36902

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

Fi.Cp2
200 PLN
36903

1915 kompletna podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukiem Rusisch Polen, stan idealny.

Fi.Cp2
35 PLN
36904

1915 kompletna podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukiem GGW, stan idealny.

Fi.Cp5
30 PLN
36905

1915 kompletna podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukiem GGW, stan idealny.

Fi.Cp7
30 PLN
36906

1915 okupacja austro-węgierska, I wydanie dla Serbii, seria kasowana na wycinkach (Mi.750 euro).


Mi.1-21 
500 PLN
36907

1915 okupacja niemiecka Belgii, znaczki I wydania skasowane 9.7 na karcie w Brukseli (znaczki kasowane Mi.40.-).


Mi.5-9 
50 PLN
36908

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


200 PLN
36909

1915 przekaz paczkowy z Zabłocia koło Żywca do Konstantynopola, stempel odbiorczy na odwrocie.


100 PLN
36910

1915 przekaz paczkowy z Zabłocia koło Żywca do Konstantynopola, na odwrocie stempel odbiorczy.


90 PLN
SOLD
36911

1916 grzecznościowa kartka bez treści z Warszawy do Niemiec. ładnie odbity stempel cenzury na tranzycie Poznań.

Fi.1, Cp1
70 PLN
36912

1916 list firmowy z Warszawy 23.6.16 do Torunia, stempel cenzury wojskowej.

Fi.2, 3
20 PLN
36913

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.6-16
240 PLN
36914

1916 czworoblok znaczków z nadrukiem GGW w kolorze ultramaryny, materiał badawczy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13a
1 000 PLN
36915

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie.

Fi.13e
160 PLN
36916

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
180 PLN
36917

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
36918

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, cięte w czworoblokach w pięknym stanie (Fi.seria 1400.-).

Fi.50-51 nz
320 PLN
36919

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 16.VI z urzędu etapowego Dąbrowa (kasownik z wyróżnikiem "a") do I Brygady Legionów Polskich w Kętach, stempelek cenzury w Dąbrowie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
120 PLN
36920

1916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja.

Fi.Cp1
90 PLN
36921

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy znaczkiem bośniackim!!! skasowana 8.XI w urzędzie etapowym w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), na odwrocie bez tekstu; stempelek cenzury.

Fi.Cp2
Mi.P22 
50 PLN
36922

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 30.IV z urzędu etapowego w Lublinie do Radomia, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury lubelskiej.

Fi.Cp2
80 PLN
36923

1916 kartka (część zwrotna kartki z opłaconą odpowiedzią) z niemieckiej poczty polowej 14. Dywizji Landwery 15.4.16 do Marienbergu.

Fi.Cp2B
100 PLN
36924

1916 kartka austriackiej poczty polowej.

Fi.Cp3
30 PLN
36925

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
60 PLN
36926

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
36927

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
50 PLN
36928

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta karta pocztowa urzędowo dofrankowana w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
30 PLN
36929

1916 okupacja niemiecka Belgii, sekretnik ofrankowany znaczkiem I wydania wysłany 31.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4 do Prudnika (Neustad In Oberschleisen), listowa pieczęć formacyjna "Militar-Eisenbahndiretion 1"; interesująca zawartość.


Mi.2 
120 PLN
36930

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 30.XI do Wiednia za pośrednictwem urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c"), pieczęć formacyjna; doskonały stan zachowania.


50 PLN