The auction will start on 19.04.2024

Auction 67. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39142

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.


25 PLN
40002

1939 poszukiwanie rodzin - formularz wysłany 21.XII z Genewy przez Centralną Agencję Informacyjną o Jeńcach Wojennych Czerwonego Krzyża do polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Śląsk", przesyłka adresowana do Londynu; pieczęć Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); ze zbiorów Prof.St.Barańskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.


180 PLN
SOLD
40003

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.


60 PLN
40004

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.11 z obozu do Częstochowy; cenzura.


80 PLN
40005

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, cenzura, wczesny rodzaj formularza.


80 PLN
40006

1940 znaczki poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
80 PLN
40007

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Grossaffoltern.

Fi.2, FP5
200 PLN
40008

1940 Stalag XIIIC - polska karta pocztowa z nadrukiem, część na odpowiedź (Fi.200,-), hasło propagandowe W - "TELEGRAMY MOŻNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POSPIESZNYCH I SAMOLOTACH", wysłana 3.XII z Warszawy do obozu, stempelek cenzora D19 i dodatkowa pieczęć informacyjna "Schreibt kurz und deutlich!/ Pisać krótko i wyraźnie!"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6B
Mi.P7A 
250 PLN
40009

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
120 PLN
40010

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
50 PLN
40011

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład.

Fi.Fp2
60 PLN
40012

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii grzecznościowo stemplowana, ślady po spinaczach.

Fi.Fp4
45 PLN
40013

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".


60 PLN
40014

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu zatrudnieni byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; karta pionowo zgięta.


200 PLN
40016

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.3 z obozu do Radomska, wewnątrz stempel informacyjny dla krewnych dotyczący sposobu pisania i adresowania przesyłek; stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator?); doskonały stan zachowania.


60 PLN
40017

1940 Stalag XIIB - karta datowana 9.XII, wysłana z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - odmiana formularza z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40".


120 PLN
40018

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


60 PLN
40019

1940 Frontstalag 213 - jeniecki obóz frontowy w Miluzie (Mülhausen) w Alzacji funkcjonujący w okresie 7.08-1.12.1940 - karta pocztowa wysłana 23.11 z Delitz do Stalagu XIIA, po bezskutecznych poszukiwaniach adresata, przekierowana do Frontstalagu 213, stempelek cenzora obozowego nr.10 z parafką; Frontstalagi były niemieckimi obozami jenieckimi zlokalizowanymi głównie w okupowanej części Francji, funkcjonujące z reguły przez kilka miesięcy; dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


400 PLN
40020

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


80 PLN
40021

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z obozu Jolsva w miejscowości Miskolcz do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
40022

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
40023

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu, wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
40024

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
40025

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.


40 PLN
40026

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.


80 PLN
40027

1940 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta wysłana 17.10 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Szkocji, stempelek niemieckiej cenzury obozowej nr.1 i brytyjskiej T.189; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne pofałdowania na krawędziach).


300 PLN
40028

1940 STAROBIELSK, unikalna karta pocztowa do Starobielska nadana w Warszawie w dniu 26.IV.40r.; w tym czasie większość jeńców została już zamordowana; adresowana do por.art. Józefa Machlejda (w obozie był też jego brat Jerzy) znajdującego się on na liście spoczywających w Charkowie; w początkowym okresie Sowieci nie mieli jeszcze określonych procedur i karty do jeńców po jakimś czasie zwracano do nadawców, w czerwcu 1940 roku sprawę utajniona i zaprzestano zwracania korespondencji; cenzura Wermachtu, stempel odbiorczy z Moskwy 1.6.40 i stempelek pomocniczy RETOUR PARTI; fantastyczny stan zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin, gwarancja Schmutz.


4 000 PLN
40029

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Oflag XA - formularz potwierdzający otrzymanie paczki wysłany 8.3 do Londynu na ręce polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Hel", cenzury: niemiecka obozowa z nr.14 i angielska T.188; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania.


150 PLN
40030

1941 Stalag XIIA - listownik (formularz francuski), wysłany 26.I z obozu do Łodzi, niespotykany stempel komendantury obozu "Frei Durch Ablösung Reich", stempelek cenzora 10a, dodatkowa pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko/ i wyraźnie."; dekoracyjna całość.


100 PLN
40031

1941 Internowanie w Szwajcarii, list polecony wysłany 17.VII z obozu Henniez do Iłży, kartka przewodnia poczty dla internowanych, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", zalepka i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej w tym cenzora 380; kasownik odbiorczy Starachowice z 25.VII, gdzie dostawiono V (Viktoria) - stempel zwycięstwa, dodatkowy stempel propagandowy wprowadzony do użycia po ataku na Związek Sowiecki; przesyłka nie została doręczona i dosłano ją do Brodów, tam również nie została doręczona i 16.8 zwrócono ją do nadawcy w Szwajcarii; dekoracyjna całość o niespotykanym, bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.


700 PLN
40032

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs, formularz wysłany 26.XI do Krakowa; okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "DIJMENTES", pieczątki cenzury węgierskiej i niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
40033

1941 Stalag VIG - listownik (form francuski) wysłany 18.7 z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny niemy kasownik nadawczy, dodatkowy stempel informacyjny, stempelek cenzora nr.15; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
40034

1941 Oflag XII - podziękowanie za otrzymaną paczkę wysłane 29.9 z obozu do Sompolna; niemy kasownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejscowości; stempelek cenzora nr.5; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
40035

1941 Stalag IVA - karta (część na odpowiedź) wysłana 21.3 z Łodzi do szpitala obozowego w Elsterhorst, ozdobny stempelek cenzora nr.14; bardzo dobry stan zachowania.


70 PLN
40036

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta (część na odpowiedź) wysłana 15.8 z obozu do miejscowości Crawford w Anglii, niemy datownik nadawczy; owalny stempelek niemieckiego cenzora nr.3 z kogutem i ośmiokątny cenzury brytyjskiej T.188; walor w dobrym stanie zachowania (u góry niewielkie rozdarcie).


200 PLN
40037

1941 Internowanie w Szwajcarii - list polecony wysłany 10.III z Brwinowa do obozu w Oberburg, przeadresowany do Wetzikon, kompletna (zazwyczaj zdarta) tzw. kartka kierunkowa; stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; zalepka cenzury szwajcarskiej, stempelki cenzury Wehrmachtu i cenzora szwajcarskiego 315; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
40038

1941 Stalag VIJ - listownik nietypowego nakładu z sygnaturą: "G/0598" i wydrukowaną na odwrocie nazwą obozu Krefeld-Fichtenhein; wysłany 1.9 z obozu do miejscowości Bartków, stempelek cenzora nr.39.


100 PLN
40039

1941 (?) Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, okrągły stempel nadawczy "Franc de port" bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 320 i zalepka cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
40040

1941 list z Sławkowa koło Olkusza do Stalagu IIIA w Lückenwalde, na odwrocie stempel cenzury z Stalagu.


80 PLN
40041

1941 zwrotna kartka na odpowiedź na listowniku obozowym z Strzemieszyc 16.12.41 do Oflagu VIIA w Murnau, stempel cenzury obozowej.


60 PLN