The auction will start on 19.04.2024

Auction 67. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38979

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.9 z Lądku Zdroju (Bad Landeck) do Bytomia (Beuthen).


Mi.444 
20 PLN
38980

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
38981

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.516 
20 PLN
38982

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.


Mi.516
40 PLN
38983

1938 Anschluss Austrii do Rzeszy Niemieckiej, mieszana frankatura znaczków austriackich i niemieckich na liście poleconym z Insbrucku do Namysłowa.


150 PLN
38984

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


50 PLN
38985

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709
120 PLN
38986

1939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

Fi.AnL.19
Mi.435 
30 PLN
38987

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.


20 PLN
38988

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


70 PLN
38989

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
38990

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


20 PLN
38991

1939-40 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polski znaczek i radziecki datownik, radzieckie znaczki i polskie datowniki z Przemyśla i Lwowa, oraz radziecki znaczek i datownik, różne wzory.


120 PLN
38992

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
38993

1940 obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 23.III z Poznania do Krosna za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć oddziału krośnieńskiego PCK "Polski Czerwony Krzyż w Krośnie", przesyłkę dosłano do miejscowości Targowiska; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
100 PLN
SOLD
38994

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana we Włocławku stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN1, 4, Cp76
Mi.512, 515 
40 PLN
38995

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.1-16, 1-16, 1-16
150 PLN
38996

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
38997

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany 26.8 z miejscowości Mochy (Deutschendorf - nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane w Wolsztynie (Wollstein).

Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521
120 PLN
38998

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.2 z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data wpisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.

Fi.AnN2, 5
Mi.513, 516 
100 PLN
38999

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
40 PLN
39000

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
39001

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa, wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
39002

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz wysłany 2.3 do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzura obozowego nr.13; dobry stan zachowania.


150 PLN
39003

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 8.2 ze Lwowa okrężną drogą przez Moskwę i Berlin (stempel tranzytowy Berlin Charlottenburg z 2.3) do Krakowa; znaczki skasowane sowieckim datownikiem, stempelek i oznaczenia cyfrowe cenzury niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
SOLD
39004

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


50 PLN
39005

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


80 PLN
39006

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


30 PLN
39007

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.


25 PLN
39008

1940 zestaw wycinków z Opatowa.


15 PLN
39009

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
39010

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


20 PLN
39011

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.


15 PLN
39012

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.


40 PLN
39013

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.


20 PLN
39014

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.


35 PLN
39015

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.


35 PLN
39016

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.


30 PLN
39017

1940 list z Modrzejowa do Sosnowca, koperta ślady po złożeniu.


20 PLN
39018

1940-1 zestaw wycinków z Popowa i Kłobucka.


25 PLN