The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 67. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38906

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
250 PLN
38907

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, seria czysta bez gumy.

Fi.1-9
350 PLN
38908

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, większość znaczków bez podlepki.

Fi.1-9
200 PLN
SOLD
38909

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie), w tym najrzadsza wartość 50/5 Mk, skasowane na kopercie listu poleconego wysłanego 21.3 z Opola do Kłodzka, kasownik odbiorczy na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-9, 10-12
400 PLN
38910

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 12.IV, a więc na kilka dni przed ich oficjalnym wprowadzeniem do obiegu (!) w urzędzie Cieszyn 2.

Fi.1-10I
200 PLN
38911

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I), znaczki naklejone na karty wydania definitywnego, skasowane w Bielsku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-10I; Cp25, Cp31
150 PLN
38912

1920 Kwidzyn, seria na podlepkach.

Fi.1-14
140 PLN
38913

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja.

Fi.1-14
60 PLN
38914

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
160 PLN
38915

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
38916

1920 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.2
15 PLN
38917

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, kompletny arkusz znaczka za 10 fen., na poz. 21 znaczek z błędem "mała cyfra 1", arkusz zagięty w połowie.

Fi.2B3
120 PLN
38918

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

Fi.4B2
65 PLN
38919

1920 plebiscyt w Olsztynie, gwarancja.

Fi.4a
50 PLN
38920

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
38921

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
38922

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
125 PLN
38923

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 B
30 PLN
38924

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 50 fen./5 mk. - Mi.typ Ia - w kolorze czerwonopomarańczowym z nakładu berneńskiego z matowym nadrukiem (Fi.400.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12ba
Mi.12b 
300 PLN
38925

1920 Kwidzyn, I i II wydanie mediolańskie, frankatura mieszana, 3 mk + 2 mk + 5 mk (odmiana w niezwykle ciemnym kolorze) - trzy najwyższe wartości tych wydań na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą), wysłanym 29.7 z Kwidzyna (Marienwerder) do Berlina, na odwrocie kasownik odbiorczy 30.7; atrakcyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.13, 41, 43
400 PLN
38926

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja.

Fi.15-28
160 PLN
38927

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
700 PLN
38928

1920 list firmowy z Katowic 9.122.20 do Gliwic.

Fi.20
60 PLN
38929

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, unikalny narożny znaczek za 3 Mk. z podwójnym nadrukiem (Fi.3500.-), kilka przebarwień na gumie, poza tym w pięknym stanie, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.28 Np
Mi.28 DD
3 200 PLN
38930

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania.

Fi.Cp2
50 PLN
38931

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

Fi.Cp3
40 PLN
38932

1920 kartka z Zabrza (Hindenburg) 23.12.20.Oryginalny obieg.

Fi.Cp3+18
45 PLN
38933

1920 Górny Śląsk, dofrankowana czysta całostka II wydania, przesłana 4.4 miejscowo w Bytomiu, który w wyniku plebiscytu przyznany został stronie niemieckiej.

Fi.Cp3, 2
50 PLN
38934

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 28.11 z miejscowości Kietrz (Katscher) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Lipska.

Fi.Cp3, 18
70 PLN
38935

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

Fi.Cp4
30 PLN
38936

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania przesłana 4.1.1921 miejscowo w Bytomiu, walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp4b, 17
100 PLN
38937

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 20.3.1921 w dniu plebiscytu!!! z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do miejscowości Lublewo Gdańskie (Löblau).

Fi.Cp4, 18
50 PLN
38938

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, dwie wartości 20,30 z fragmentem numeru HAN - nakładu znaczka podstawowego, pozostałe marginesowe z cyframi rozrachunkowymi, gwarancja Mikulski.

Fi.I-V
1 600 PLN
38939

1920 Górny Śląsk, I wydanie urzędowe, parka znaczków za 30 fen. z nadrukiem i bez nadruku (widoczne suche uderzenie), gwarancja Schmutz.

Fi.U5
800 PLN
38940

1920 Górny Śląsk, II wydanie urzędowe, seria czysta (Mi.65 euro), w tym droga odmiana znaczka za 2 Mk. na papierze ze znakiem wodnym "romby" - nieprawidłowo skatalogowana i wyceniona w Fischerze (w KSZPZP 1990 była skatalogowana i wyceniona prawidłowo), piękny stan, gwarancja (w tym oba znaczki za 2 Mk.) Perzyński.

Fi.U8-20
130 PLN
38941

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, narożna parka nie wprowadzonych do obiegu nieco rzadszych znaczków opłaty za 25 hal. w kolorze błękitnoniebieskim - wzór herb Śląska Cieszyńskiego projektu prof.J.Bukowskiego; na szerokim marginesie stempel zakładu przygotowywującego klisze do druku.

Fi.VIx1
800 PLN
38942

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 5/15 f. - typu IVa, na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.550 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk.


Mi.10F 
1 100 PLN
38943

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 40 Pf. nieząbkowany z lewej, z pełnym marginesem, z oryginalną gumą bez śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie, rzadki wysoko wyceniany błąd (Mi.300 euro).


Mi.21UI 
600 PLN
38944

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich - znaczki doklejone na oryginalnej karcie do głosowania!!! ostemplowane w dniu plebiscytu - 20.III w Lublińcu, która to miejscowość w wyniku plebiscytu przyznana została stronie polskiej; w czasie trwania plebiscytu, Niemcy sporządzili fałszerstwo polskich znaczków obiegowych i dodatkowo opatrzyli je nadrukiem zachęcającym do głosowania za Niemcami, znaczki te oryginalnie kasowane są prawdziwymi unikatami.


600 PLN
38945

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, znaczek z "abklatchem".


150 PLN