The auction will start on 19.04.2024

Auction 67. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38832

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 400 PLN
38833

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
4 000 PLN
38834

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
38835

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepek, piękny stan, gwarancja.

Fi.1-12 ND
180 PLN
38836

1919 Konstantynopol, seria nowodruków z nadrukiem LEVANT.

Fi.1-12ND
50 PLN
38837

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty za 10 f. w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Gryżewski.

Fi.1ax
1 600 PLN
38838

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo, sygnatura firmowa Reval, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.2ay
1 600 PLN
38839

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim kolorze szarym, ładny stan, sygnowany - I w owalu, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.5(e)x
2 400 PLN
38840

1920 Gdańsk, kartka nadana w polskim urzędzie pocztowym w Gdańsku do Grudziądza.

Fi.14
180 PLN
38841

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 12 na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; na odwrocie narożnikowy sześcioblok znaczków dopłaty po 100 hal. skasowanych 22.XI w Nowym Sączu; niezwykle ciekawy, rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ca2
1 500 PLN
SOLD
38842

1921 Konstantynopol, seria nowodruków, gwarancja.

Fi.13-25ND
30 PLN
38843

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII
60 PLN
38844

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII
120 PLN
38845

1921 Konstantynopol, seria znaczków nie wprowadzonych do obiegu, pierwszy znaczek podlepka.

Fi.26-32
40 PLN
38846

1921 Konstantynopol, seria znaczków nie wprowadzonych do obiegu, gwarancja.

Fi.26-32
30 PLN
38847

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu użytkowego; przesyłki z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; podobny opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960"; znaczki unieważniono datownikiem Konstantynopola typu 1 z 1.V.1921; dolny znaczek naddarty, górny w bardzo ładnym stanie, gwarancja.

Fi.VI
Mi.114
2 000 PLN
38848

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku, w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: z poziomym nadrukiem na papierze prążkowanym pionowo 13 prążków - v, z pionowym nadrukiem; wszystkie znaczki przedrukowe z gwarancjami; dobry stan zachowania (Fi.ponad 2000.-; Mi.ponad 1200 euro).

Fi.1-35
Mi.1-37
1 200 PLN
38849

1925 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej Wolnego Miasta Gdańska zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego, urzędnik pocztowy Wolnego Miasta, który "z rozpędu" skasował znaczek w urzędzie Danzig Neufahrwasser (Gdańsk Nowy Port), po zauważeniu pomyłki, zakreślił go jako nieważny i oznaczył na przesyłce literą "T" dopłatę, która miała być pobrana od adresata; przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, która jednak nie pobrała dopłaty; niepowtarzalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.5
1 200 PLN
38850

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki na znaczkach późnych nakładów, piękne stany, gwarancja Kalinowski, Schmutz.

Fi.12-15
Mi.15-18
120 PLN
SOLD
38851

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.450 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
900 PLN
38852

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
38853

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 22.XI.28 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Krakowa; znaczki unieważniono kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czerwony stempelek polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy 23.XI; koperta firmowa "Almeda ALBERT MEYER, DANZIG" z efektowną zalepką listową; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (górna krawędź koperty postrzępiona); gwarancja Krawczyk.

Fi.13, 14
Mi.16, 17 
250 PLN
38854

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list wysłany 29.IV.1929 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w Warszawie; znaczki unieważniono kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; jako kasownik odbiorczy wykorzystano stempel "POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 16.V-30.IX.1929" (Myślicki 29 104); atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.13, 14
Mi.16, 17 
350 PLN
38855

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim w kolorze czerwonobrązowym, gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
70 PLN
38856

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), oba znaczki gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
150 PLN
38857

1926 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

Fi.22
210 PLN
38858

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 13.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Pelplina; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyróżnikiem "g"; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

Fi.14
Mi.17 
160 PLN
38859

1928 Port Gdańsk, pocztowy dowód doręczenia listu (duży wycinek) wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sądu Powiatowego w Nowem, kasownik nadawczy z 15.X "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
38860

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim odmiana żółtobrązowa z przedrukiem - frankatura mieszana, list polecony II klasy wysłany 28.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Radomia; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "s"; stempelek polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.16b, 9
360 PLN
38861

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.900.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23y 
750 PLN
38862

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
60 PLN
38863

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
240 PLN
38864

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
80 PLN
38865

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
140 PLN
38866

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK - frankatura mieszana, list pobraniowy wysłany 13.IX.32 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Lublina; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czarny stempelek polecenia, pomarańczowa nalepka pobrania; koperta firmowa "THE ASIATIC TRADING CORPORATION, LTD. GDAŃSK"; na odwrocie kasownik odbiorczy 14.IX, przesyłki nie odebrano i 26.IX po opatrzeniu jej stosownymi stempelkami "nie podjęto w terminie. Zwrot" i "ZWROT" odesłano do Gdańska, kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL"; znaczek za 1 zł jest bardzo rzadko spotykany na niefilatelistycznej korespondencji; wspaniała, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek za 40 gr uszkodzony, ale taki został naklejony na list); gwarancja Schmutz.

Fi.20w, 10
Mi.23I, 10 
2 000 PLN
38867

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Poznań - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Poznań - Gdańsk, na odwrocie kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.93e
400 PLN
38868

1930 Port Gdańsk, PRZESYŁKA URZĘDOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 21.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa grodzkiego w Grudziądzu; stempelek "Sprawa urzędowa wolna od opłaty pocztowej", kasownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; pieczęć kancelaryjna starosty grudziądzkiego; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
38869

1930 Port Gdańsk, kartka z biura paszportowego w Gdańsku do Starostwa w Szubinie, stempelek "Sprawa urzędowa wolna / od opłaty pocztowej".


80 PLN
38870

1931 Port Gdańsk, polska całostka nadana z urzędu pocztowego w Gdańska, brzegi zanieczyszczone od taśmy.

Fi.Cp48I
140 PLN
38871

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK, gwarancja Kalinowski, Krawczyk.

Fi.22
Mi.25
700 PLN