The auction will start on 17.06.2022

Auction 65. Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24990

1942 Oflag IIE - oddział garażowy "K" - oznaczenie K wzięło się od pierwszej litery wyrazu Kaserne (Koszary), a związane było z miejscem rozlokowania, młodszych stopniem jeńców, w garażach po niemieckiej jednostce pancernej; karta wysłana 17.10 do miejscowości Radziechów pod Lwowem, zwraca uwagę wykonany drzeworytem stempelek "FUNDUSZ OBOZOWY IIE/K" - organizacji jenieckiej zajmującej się zbieraniem pieniędzy wewnątrz obozu i wysyłaniem ich do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy; stempelek cenzora nr.8 z jego parafką, co ciekawe jeniec-nadawca powinien w lewym dolnym rogu wpisać pierwsze litery swego nazwiska - "Le" od "Leśniak", ułatwiało to cenzurze segregację przesyłek i służyło temu, aby jeden cenzor sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co umożliwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich, tu jednak omyłkowo (celowo?) wpisano "Ra" prawdopodobnie od miejscowości "Radziechów"; niezwykle ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
24991

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.1
380 PLN
24992

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami, gwarancja Schmutz.

Fi.1
420 PLN
24993

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

Fi.2
800 PLN
24994

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.2
400 PLN
24995

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

Fi.4-7C
800 PLN
24996

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
24997

1944 Syrena, znaczek na papierze szarym gładkim bibułkowym, złamania.

Fi.4ay1A
40 PLN
24998

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
250 PLN
24999

1944 wydanie obiegowe - Syrena, cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
60 PLN
25000

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Korszeń.

Fi.4ay1A
60 PLN
25001

1944 Syrena, cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze z błędem "przekreślone O w POCZTA", piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
250 PLN
25002

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

Fi.4bx3C
150 PLN
25003

1944 kapliczka obozowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5IIbx3C
120 PLN
25004

1944 znaczek na papierze x4, gwarancja Schmutz.

Fi.6ax4C
250 PLN
25005

1944 Gryf, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.6ax4C
240 PLN
25006

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.8
380 PLN
25007

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f., gwarancja Krawczyk.

Fi.8
420 PLN
25008

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym wystepują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

Fi.9ax2, 9bx2
600 PLN
25009

1944 Caritas, znaczek za 5 f. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim grubym niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami), gwarancja Schmutz.

Fi.9bx2
300 PLN
25010

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
100 PLN
25011

1944 Gryf, całostka za 10 fen na papierze o poziomych włóknach papieru, długość całkowita napisu i znaku opłaty 90 mm - typ 2 (w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara), z błędem "kropka nad dolnym ramieniem K w napisie KARTA"; wysłana 17.III, znak opłaty unieważniony datownikiem Gross-Born; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
200 PLN
25012

1944 Gryf, całostka typ 1 "KARTA POCZTOWA" bez usterek, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
90 PLN
25013

1944 Gryf, całostka typ 2 "KARTA POCZTOWA" z usterkami, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
100 PLN
25014

1944 Gryf, całostka typ 2 "KARTA POCZTOWA" z usterkami, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp1
100 PLN
25015

1944 Gryf, całostka typ 2 "KARTA POCZTOWA" z usterkami, gwarancja Pelczar. Dodatkowo fałszerstwo tej kartki.

Fi.Cp1
100 PLN
25016

1944 Gryf, całostka.

Fi.Cp1
35 PLN
SOLD
25017

1944 Caritas, kartka z zawiadomieniem z biblioteki.

Fi.Cp2
200 PLN
SOLD
25018

1944 Syrena, karta pocztowa, papier biały prążkowany gruby, znak opłaty nieuszkodzony, bez napisu POCZTÓWKA; idealny stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp3Ix
600 PLN
25019

1944 GROSS BORN - NEUBRANDENBURG, całostka obozu IID adresowana do Izby Chorych, części wspólnej obozów górnego i dolnego, poprzez którą przed połączeniem obozów następowała wymiana korespondencji, ilustrowana karta obiegowa - A.Mickiewicz, o nominale 20 f z ilustracją w kolorze szaroczarnym o wyraźnym rysunku, wysłana 20.V do Izby Chorych, znak opłaty unieważniony datownikiem oflagu IIE; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp10y
200 PLN
25020

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o brązowym znaku opłaty w wąskim formacie (54x92mm) - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.III.yt; karta-druk biblioteczny przesłana 20.IX, znak opłaty unieważniony datownikiem Gross-Born; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 3/2013 na papierze: "białym prążkowanym drukowano [-] nieliczne kartki dla bibliotek o formacie wąskim 52-61x93-100mm"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (całostka pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp18y
300 PLN
25021

1944 kartka nakładu nieoficjalnego wykonana na odwrocie fotografii, wykonano poniżej 30 sztuk podobnych kartek, gwarancja Pelczar.

Fi.CpN2
1 500 PLN
25022

1944 grafika obozowa, wzór ilustracji do karty wielkanocnej, według projektu Bolesława Malisza, wykonał Wacław Bulzacki.


500 PLN
SOLD
25023

1944 karnet na papierze z opakowania po mleku w proszku z amerykańskich darów adresowany do Izby Chorych, ofrankowany znaczkami poczt obozów IID i IIE wyciętymi z całostek, gwarancja Pelczar.


950 PLN
25024

1944 niekatalogowany arkusik z nakładu nieoficjalnego z nadrukowanymi dwoma znaczkami opłaty i dodatkowo doklejonym znaczkiem, całość stemplowana 11.2.44, walor unikalny, gwarancja Pelczar.


3 000 PLN