The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 65. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22210

1918 Zduńska Wola - wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 f. z unikalnym nadrukiem lokalnym, bez gumy - znaczki te, dofrankowujące karty pocztowe z 7,5 f. do koniecznej opłaty 10 f. pozostawały niekiedy nieskasowane; inne czyste niespotykane, żadne nie są katalogowane, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Jungjohann BPP, Rachmanow, Bojanowicz.

Fi.1
4 800 PLN
22211

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4-11
600 PLN
22212

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW: lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; gwarancja Gryżewski.

Fi.5
22 000 PLN
22213

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
240 PLN
22214

1918 Kalisz, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu V, wszystkie kasowane unarodowinym datownikiem niemieckim na wycinkach; opisane na karcie zbioru wystawowego, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6, 8-10, 12-16
270 PLN
SOLD
22215

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

Fi.6No
100 PLN
SOLD
22216

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

Fi.8No
100 PLN
SOLD
22217

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 f. z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Ernst, Falkowski.

Fi.8a No
800 PLN
22218

1918 Kalisz - wydanie I, znaczki za 10 i 15 f. z lokalnym nadrukiem, na wycinku typowego listu użytkowego - ten zestaw znaczków spotykany jest na listach miejscowego oddziału Banku Ziemiańskiego do centrali w Warszawie, charakterystyczne nie mieszczace się na znaczkach nadruki, zachowany w dobrym stanie, gwarancja.

Fi.9a, 11
400 PLN
22219

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 20 f. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem, bez gumy, charakterystyczny nie mieszczący się na znaczku nadruk, gwarancja Rachmanow,.

Fi.12a
80 PLN
22220

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, jak na to wydanie wyjątkowo wyraźnie odbitym, ładny stan; sygnowany, gwarancja Gryżewski.

Fi.14
550 PLN
22221

1918 Włocławek, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem - II wydanie i z kasownikiem prowizorycznym, ze zbioru i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja.

Fi.IIb
240 PLN
22222

1918 Włocławek, seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym typu III, skasowana na wycinkach.

Fi.24-33
150 PLN
22223

1918 Olkusz, czysty znaczek za 3 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", cień śladu po podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.55 No
200 PLN
22224

1918 Olkusz, czysty znaczek za 12 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce i z fałdą w papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.59a No
150 PLN
22225

1918 PIOTRKÓW - FANTAZYJNE FAŁSZERSTWO WYDANIA LOKALNEGO - dwuwierszowy nadruk POCZTA POLSKA na austro-węgierskich znaczkach opłaty, zmieniający bardzo ładny cenzurowany polecony list z oryginalnego obiegu na fałszerstwo na szkodę filatelistów, którego nie można przypisać żadnej określonej miejscowości, stempelek cenzury piotrkowskiej; na odwrocie kasownik odbiorczy Berlin 30.9; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.61, 62 FFi
270 PLN
SOLD
22226

1918 Kalisz, całostka z lokalnym nadrukiem grzecznościowo stemplowana.

Fi.Cp1
70 PLN
22227

1918 Ostrołęka, podwójna karta pocztowa Gen.Gouv.Warschau z opłaconą odpowiedzią z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska poczta" typu II o wymiarach 18:20,25 mm; po zmianie taryfy pocztowej w dniu 25.11. karty dofrankowano, a potem ostemplowano kasownikiem prowizorycznym "Z OSTROŁĘKI", poza śladem złożenia zachowana w bardzo dobrym stanie, obie części ("mit Antwortkarte" i "Antwort") gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2 A+B
8 000 PLN
22228

1918 Olkusz, znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.


Mi.53a
30 PLN
22229

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
900 PLN
22230

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, dodatkowo znaczki dopłaty i pospieszny, wszystkie kasowane na wycinkach, gwarancja Krawczyk.


Mi.185-89, 194-99, 2
1 200 PLN
SOLD
22231

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
60 PLN
22232

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 1 Kr. z lokalnym nadrukiem typu III w położeniu odwróconym, gwarancja Krawczyk.


Mi.199 No 
250 PLN
22233

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu III w położeniu odwróconym, gwarancja Krawczyk.


Mi.221 No 
250 PLN
22234

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 20 hal. z odwróconym lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy, ładny stan i pięknie odbity nadruk, gwarancja Krawczyk.


Mi.222 No
200 PLN
22235

1918 Myślenice, znaczek dopłaty za 1 h. z lokalnym odwróconym nadrukiem typu IV, bardzo rzadki, lekki ślad podlepki, ładny stan, gwarancja Mikstein.


Mi.P58 No 
500 PLN
22236

1918 Kalisz, znaczki V wydania.


80 PLN
22237

1918 Pułtusk, znaczki wydania prowizorycznego z nadrukami w kolorze czarnym.


180 PLN
22238

1918 Tarnów, znaczki gazetowe z lokalnym nadrukiem.


50 PLN
22239

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


15 PLN
22240

1918 Poddębice, znaczek z kasownikiem prowizorycznym Poddębic.


100 PLN
22241

1919 Skałat, znaczek za 3 h. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT, piękny stan, gwarancja.

Fi.1
200 PLN
22242

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT, oba w pięknym stanie, gwarancja.

Fi.1, 5
300 PLN
SOLD
22243

1919 Tarnów, znaczki gazetowe wydania lokalnego stemplowane grzecznościowo na kopercie.


50 PLN
22244

1919 Tarnów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym III wydania.


40 PLN
22245

1919 Tarnów, znaczek z nadrukiem lokalnym III wydania.


15 PLN
SOLD
22246

1919 Tarnów, znaczek z nadrukiem lokalnym III wydania.


15 PLN
22247

1919 Tarnów, komplet znaczków opłaty III wydania.


290 PLN
SOLD
22248

1919 Tarnów, komplet znaczków opłaty III wydania.


240 PLN