The auction will start on 17.06.2022

Auction 65. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29218

1822 Rosja, kompletny list z pełną treścią, wysłany 4.II z Petersburga do Francomont w Belgii, dwuobrączkowy stempel nadawczy "ST.PETERSBOURG FEB: 4", przesyłka przez Kępno (KEMPEN 23 FEBR.), Akwizgran (FRANCO GRAENZE) i miejscowość Henri Chapelle (stempelek graniczny "Henri Chapelle") dotarła do adresata; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży; dekoracyjny walor o ciekawej, skomplikowanej drodze pocztowej, w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
29219

1837 Rosja, niepełny list z tabelą notowań giełdowych, wysłany 3.IX z Petersburga do Livorno (Leghorn) we Włoszech, przez Berlin (stempelek tranzytowy z datą 21.9), gdzie przesyłkę oznaczono stemplem kraju pochodzenia "R" (Russland), 4.X dotarła ona do Włoch - na odwrocie dwuwierszowy datownik odbiorczy z Livorno "4 OTTOBRE"; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45,5", "13", "15"; walor o ciekawym obiegu, w dobrym stanie zachowania (poziomo zgięty).


500 PLN
29220

1854 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 8.IX z Sankt Petersburga do Wyborga w Wielkim Księstwie Finlandii; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, dodatkowo nadawczy czerwony stempel ramkowy ST.PETRSBURG z datą; pieczęć lakowa nadawcy, użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-), świetna jako porównawcza; zachowane egzemplarze kopert z obiegu (z tego okresu) są na ogół w słabszym stanie zachowania, prezentowany walor jest w stanie idealnym !!!

Fi.Ckr7
Mi.U4A 
1 000 PLN
29221

1858, 1864 Estonia, Rewel/Tallinn, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim kasownikiem numerowym 37 - Rewel, na dodatek drugi z dwuobrączkowym datownikiem z tej samej miejscowości; ładny stan.

Fi.5
Mi.5 
80 PLN
29222

1858 Rosja - sprytne oszustwo na szkodę poczty, dwukrotnie użyty znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; początkowo unieważniono znaczek kasownikiem numerowym 2 - Moskwa, typ trzy okręgi z kropek, a nastepnie użyto go po raz drugi w urzędzie granicznym unieważniając kasownikiem o takim samym numerze 2 - Włodzimierz Wołyński, typ owal z kropek; do fałszerstwa wykorzystano stosunkowo lekko skasowany znaczek, a ze względu na ten sam krój numerów fałszerstwo to było niezmiernie trudne do wykrycia, bardzo ładny stan zachowania.


Mi.5 FP 
200 PLN
29223

1858 wycinek listu z Petersburga.


Mi.5 
80 PLN
29224

1858 Rosja, list zamorski z Petersburga do Newark w USA, przewieziony parowcem "Niagara" towarzystwa żeglugowego Cunard Line na trasie Liverpool-Boston-Nowy Jork; adresowany do dowódcy okrętu amerykańskiego, na odwrocie romboidalny stempel nadawczy ST.PETERSBURG 29.X, adnotacja FRANCO niebieskim atramentem, pruski stempelek tranzytowy dla przesyłek do Stanów Zjednoczonych "AACHEN PAID 25 Cts." z 17.11 i amerykański stempelek "BOSTON BR.PKT. 30 PAID" z 1.XII, odręczna adnotacja o otrzymaniu przesyłki 2nd Dec 1858; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
29225

1863 Łotwa, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 na wycinku; unieważniony jednoobrączkowym datownikiem w Rydze, lekko załamany.


Mi.5 
40 PLN
29226

1864 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, kształt klap III, wysłana z miejscowości Wysznij Wołoczok do Bielewa w guberni twerskiej; znak opłaty skasowany 20.IV stemplem nadawczym WYSZNIJ WOŁOCZOK (ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕКѢ) z ozdobnikiem, na froncie dodatkowa odbitka stempla nadawczego; doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.U7A
300 PLN
29227

1874 Rosja, list do Smyrny w Turcji, nadany 14.XII w Taganrogu, opłacony rzadkimi znaczkami rosyjskim za 1, 5 i bardzo rzadkim za 30 kop. wydania z 1868 roku, na papierze prążkowanym pionowo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem TAGANROG; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to najwczesniejszy list do Smyrny z tej kolekcji całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.18y, 20ya, 23y
6 000 PLN
29228

1883 Gruzja, list do Konstantynopola wysłany z Poti, opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek nie został skasowany w miejscu nadania, unieważniono go 31.VII w Konstantynopolu; ten sam kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.25x 
800 PLN
29229

1884 Estonia, list polecony do Davos Platz w Szwajcarii, wysłany 27.I z Revala (Tallin), opłacony znaczkami rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem z trąbkami pocztowymi REVEL (РЕВЕЛЬ), dodatkowo stempelek polecenia kropkowane "R" w kółku, na odwrocie stempelek nadawcy i szwajcarskie kasowniki: ambulansu nr.26 z 12.II, Landquart 12.II i odbiorczy Davos-Platz 13.II: dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.25x 
400 PLN
29230

1891 Chanat Buchary, list polecony wysłany 8.IX z Buchary do Peszawaru, drogą lądową, a następnie morską, stempelek brytyjskiej poczty morskiej SEA POST OFFICE, bardzo rzadki kasownik odbiorczy "FIRST DELY PESHAWAR 22 OCT"; zwraca uwagę koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjski; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; w wyniku tej rywalizacji list zamiast najkrótszą drogą przez Afganistan, musiał wędrować okrężną drogą przez Europę i Kanał Sueski.


Mi.41x 
500 PLN
29231

1891 Rosja, formularz zamówienia piwa firmy "Waldschlösschen" przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop. wydania z 1889, wysłany 15.V lokalnie w Sankt Petersburgu, znak opłaty unieważniony kasownikiem poczty miejskiej z numerem 1, obok czerwony datownik nadawczy; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; temat - PIWO.


Mi.P13 
60 PLN
29232

1899 kompletny blankiet przekazu pocztowego na kwotę 100 rubli, wysłany telegraficznie 1.XI z miejscowości Jewsug (ЕВСУГА) do Carskiego Sioła, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasownik odbiorczy z 8.XI na odwrocie; walor w tej formie rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A3 
200 PLN
29233

1903 kartka z Windawy do Niemiec.


25 PLN
29234

1904 kartka z warszawy do Niemiec.


10 PLN
29235

1907 Łotwa, dofrankowana całostka wysłana 16.2 z Rygi do Brunszwiku, datownik odbiorczy.


Mi.P13 
30 PLN
29236

1911 Rosja, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x120 mm; klapa ścięta; dofrankowana i 4.8 wysłana z Rygi do Brunszwiku, koperta poziomo zgięta.


Mi.U37B, 65I 
80 PLN
29237

1911 kartka z Petersburga do Niemiec.


10 PLN
29238

1913 Białoruś, karta pocztowa za 3 kop wydania z 1907, wysłana 18.6 z urzędu na dworcu kolejowym w Homlu do Kijowa, pod znakiem opłaty stempelek dopłaty z dopiskiem "14K", kasownik odbiorczy Kijowa.


Mi.P17 
150 PLN
29239

1914 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, koperta firmy z Astrachania wysłana 30.8(11.9) z Pietrowska do Isfahanu, znaczek unieważniony kasownikiem PIETROWSK DAGEST.OBŁ. (ПЕТРОВСКЬ ДАГЕСТ.ОБ.); dwa stempelki rosyjskiej cenzury wojskowej; stemple tranzytowe: Teheran z 20.IX i 21.IX; kasownik odbiorczy Isfahan 26.IX; koperta adresowana po rosyjsku i persku; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła, w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia, do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną i południową - wpływów angielskich.


Mi.86 
480 PLN
29240

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 3.12 z Tomska, dwuwierszowy stempelek CORRESPONDANCES DES PRISONNIERS DE GUERRE, pieczątka cenzury tomskiej; kasowniki odbiorcze na odwrocie; dobry stan zachowania.


Mi.64II, 65II, 69II
100 PLN
29241

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, nadawcą jest "jeniec cywilny" (Zivilgefangener)!!! dofrankowana karta pocztowa wysłana 14.I z Orenburga; pieczątka cenzury orenburskiej cenzora nr.167; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P21, 63 
300 PLN
29242

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 6.6 z Krasnojarska do ocenzurowania w Piotrogrodzie, kwadratowy stempelek z liczbą 23, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 16.6, zalepka i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 1428, list 5.7 wyekspediowano do Danii; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.63II, 65II 
120 PLN
29243

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 24.5 z miejscowości Koływań (КОЛЫВАНЬ ТОМСК.), dodatkowy jednowierszowy stempelek grażdanką do oznaczania korespondencji jenieckiej "Pismo wojenno objazannawo", pieczątka cenzury omskiej cenzora nr.4; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.65II, 86 
100 PLN
29244

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 6.6 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
29245

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 4.6 z Kaługi do ocenzurowania w Piotrogrodzie, zagraniczna nalepka polecenia z napisem alfabetem łacińskim; zalepka i dwa różne stemple cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora 56; kasownik odbiorczy 9.7 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
29246

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 2.1 z Orenburga; idealnie zachowana lakowa pieczęć cenzury orenburskiej do zamykania skontrolowanych przesyłek, stempelek cenzora nr.19; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69II 
300 PLN
29247

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.11 z Połtawy, krajowa nalepka polecenia z nazwą miejscowości grażdanką, z dopisaną alfabetem łacińskim nazwą "Poltawa"; stempelek moskiewskiego cenzora nr.127; ostatecznie przesyłkę 19.11 ekspediowano do Danii; kasownik odbiorczy 12.12 na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
29248

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 19.4 z Odessy, stempelek polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 21.APR, przesyłkę ostatecznie 22.5 wyekspediowano do Danii; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
50 PLN
29249

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony w dekoracyjnej, secesyjnej kopercie firmowej hotelu ALPENROSE wysłany 11.9 z Moskwy, zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; stempelek cenzora moskiewskiego nr.57; kasownik odbiorczy 9.10 na odwrocie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; temat - SECESJA, KWIATY.


Mi.69II 
150 PLN
29250

1916 Ukraina, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 12.7 z miejscowości Teodozja (ФЕОДОСIЯ) do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 17.7, skąd 19.8 ostatecznie wyekspediowano go do Danii; rzadki stempelek cenzury odeskiej z numerem cenzora 299; nalepka polecenia dla przesyłek zagranicznych z napisami alfabetem łaciński; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
29251

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 13.4 z miejscowości Zawrażije (ЗАВРАЖЬЕ) do ocenzurowania w Piotrogrodzie, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 20.4, zalepka i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 116, list 1.3 wyekspediowano do Danii; kasownik odbiorczy na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W miejscowości Zawrażije, z której został wysłany prezentowany list, urodził się wybitny rosyjski reżyser filmowy Andriej Tarkowski; temat - FILM.


Mi.69II 
100 PLN
29252

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 8.2 z miejscowości Dubrowskoje (ДУБРОВСКОЕ ИРКУТ.) guberni irkuckiej, krajowa nalepka polecenia z nazwą miejscowości grażdanką; zalepka i dekoracyjne stempelki cenzury irkuckiej cenzora nr.5; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
250 PLN
29253

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 19.7 z Symbirska, dwa stempelki cenzury symbirskiej w tym cenzora nr.21, zalepka cenzury moskiewskiej! nalepka polecenia dla przesyłek zagranicznych z pisaną alfabetem łacińskim nazwą miejscowości "Simbirsk" i stempelek polecenia dla korespondencji krajowej z napisami grażdanką; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
200 PLN
29254

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.7 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 14.7, skąd 16.8 ostatecznie wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.144 z dostawioną datą 15.IJUL; stempelek polecenia z napisami grażdanką; bardzo dobry stan zachowania; zwraca uwagę znaczek z międzypolem arkuszowym.


Mi.72II 
80 PLN
29255

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 26.5 z miejscowości Degtyanka (ДЕГТЯНКА ТАМБ.) w guberni tambowskiej do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.293; prowizoryczna nalepka polecenia z pisaną alfabetem łacińskim nazwą miejscowości "Dehtinka"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
120 PLN
29256

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, koperta za 7 kop. wydania z 1913 roku, rozmiar 145x120mm ze ściętą klapą, dofrankowana i jako polecona, wysłana 24.V z Moskwy, erka odciśnięta w kolorze czerwonym; okrągły stempelek z liczbą 24, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, list 25.5 dotarł do Piotrogrodu (cztery różne stemple), skąd po ocenzurowaniu wyekspediowano go 28.V do Danii; dwie zalepki i dwa stemple cenzury, w tym cenzora nr.615; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U47B, 69II 
250 PLN
29257

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 13.4 z miejscowości Irbitskoje (ИРБИТСКОЕ ПЕРМ.) w guberni permskiej do ocenzurowania w Piotrogrodzie, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 29.4, pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 341, dodatkowy okrągły stempelek z literą "T"; list 4.5 wyekspediowano do Danii; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN