The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 65. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27174

1978 Mirosław Hermaszewski - autograf pierwszego i jak dotąd jedynego polskiego kosmonauty złożony 17.XI na kopercie, na odwrocie kontrasygnata potwierdzająca prawdziwość podpisu z pieczątką "WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ Z KLINIKAMI".

Fi.2416-17
Mi.2563-64
200 PLN