The auction will start on 17.06.2022

Auction 65. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21660

1918 województwo kijowskie I Rzeczypospolitej, Poczta Ukraińska - karta ze znakiem opłaty z nadrukiem trójzębu typu 3 z Kijowa, niewielkie miejscowe przebarwienia.


Mi.P9c 
80 PLN
21747

1914 okupacja austro-węgierska, I wydanie dla Serbii, seria kasowana na wycinkach (Mi.750 euro).


Mi.1-21 
500 PLN
21748

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie wydania z 1908 na kopercie listu opłaconego zgodnie z taryfą (list II klasy) skasowane 4/9/1914 w Miechowie - jednym z tylko trzech (!) urzędów pocztowych uruchomionych po wkroczeniu armii austriackiej na teren zaboru rosyjskiego; placówki te ewakuowano 14.IX w wyniku kontrofensywy rosyjskiej, zaledwie po kilku dniach ich funkcjonowania; dodatkowo stempelek cenzury; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-43 
250 PLN
21749

1915 seria Rusisch Polen na liście poleconym z Warszawy do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-5
120 PLN
21750

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-5
150 PLN
21751

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

Fi.1-21
2 000 PLN
21752

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

Fi.22-48
400 PLN
21753

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
300 PLN
21754

1915 całostka z nadrukiem Russisch - Polen.

Fi.Cp1
10 PLN
21755

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
60 PLN
21756

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

Fi.Cp1
25 PLN
21757

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
21758

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 20.11 z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
21759

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
100 PLN
21760

1915 list miejscowy z Krakowa 25.9.15.


50 PLN
21761

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


250 PLN
21762

1916 grzecznościowa kartka bez treści z Warszawy do Niemiec. ładnie odbity stempel cenzury na tranzycie Poznań.

Fi.1, Cp1
70 PLN
21763

1916 list polecony z Wilna 16.3. do Berlina, stempel cenzury wojskowej M.P.K., na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2, 3, 5, 8, 10
25 PLN
SOLD
21764

1916 list z Sosnowca 27.12. do Berlina.

Fi.6, 9, 11
20 PLN
21765

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.6-16
240 PLN
21766

1916 znaczki serii wydania dla Generalnego Gubernatorstwa.

Fi.6-16
50 PLN
21767

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 10 Pf. w kolorze lilaróżowym z półbłyszczacym nadrukiem GGW, piękny stan, gwarancja z opisem Miszczak.

Fi.10b
150 PLN
21768

1916 list firmowy z Warszawy do Niemiec, ocenzurowany w Warszawie zamiast w Poznaniu, cenzura w Warszawie była odpowiedzialna za cenzurę listów krajowych.

Fi.11
60 PLN
21769

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
50 PLN
SOLD
21770

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
180 PLN
21771

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
21772

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta na podlepkach.

Fi.49-52
15 PLN
21773

1916 kartka z warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.Cp1
10 PLN
21774

1916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp1
90 PLN
21775

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 6.8 z miejscowości Hasenpoth (Aizpute) na terenie Kurlandii do Monachium; w związku z podwyższeniem taryfy w dniu 1.VIII (z 5 na 7,5 Pf), poczta naliczyła dopłatę wysokości 3 Pf, stempelek "Porto" i wpisana niebieską kredką cyfra "3"; stempel cenzury w Królewcu; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.Cp1
120 PLN
21776

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 25.3 z Grodna do Monachium; stempelek cenzury i godzinnik odbiorczy; całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
21777

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 22.7 z Sieradza do Berlina; stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
21778

1916 kartka austriackiej poczty polowej.

Fi.Cp3
25 PLN
21779

1916 kartka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp3
10 PLN
21780

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
60 PLN
21781

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
21782

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
50 PLN
21783

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta karta pocztowa urzędowo dofrankowana w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
30 PLN
21784

1916 okupacja niemiecka Belgii, karta pocztowa ofrankowana znaczkiem II wydania, wysłana 21.XII z Brukseli 4.VII do Zielonej Góry (Grünberg); stempelek cenzury.


Mi.12II 
50 PLN
21785

1916 kartka z Piotrkowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


25 PLN