The auction will start on 17.06.2022

Auction 65. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23533

1936 "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA" - karnet zawierający komplet 11 świątecznych ostemplowań okolicznościowych polskich miast, w tym rzadkiego z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 (Myślicki 36 042-052 - wszystkie stopień rzadkości C), stempelek firmowy znanej przedwojennej warszawskiej firmy filatelistycznej Czerwonobrody; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.280
Mi.301
600 PLN
23820

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 400 PLN
23821

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 600 PLN
23822

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
23823

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, z pełną oryginalna gumą bez podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12 ND
160 PLN
SOLD
23824

1919 Konstantynopol, seria nowodruków z nadrukiem LEVANT.

Fi.1-12ND
50 PLN
23825

1919 Odessa, znaczek za 20 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
750 PLN
23826

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, parka znaczków za 50 f. na żeberkowanym poziomo papierze, na wycinku z listu poleconego, oryginalnie kasowane znaczki tego wydania należą do wielkich rzadkości, listów znanych jest tylko kilka sztuk, fotoatest Schmutz.

Fi.4ax
Mi.4a 
4 800 PLN
23827

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim - niebieskoszarym odcieniu, bardzo ładny stan, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.5ax
1 500 PLN
23828

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk., w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
1 200 PLN
23829

1920 Gdańsk, kartka nadana w polskim urzędzie pocztowym w Gdańsku do Grudziądza.

Fi.14
180 PLN
23830

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople), znaczek za 1 mk. na liście do Warszawy z dnia 2.XII.1920 roku, cenzura warszawska stempelek Wr.1, numer R-ki 522 (list publikowany przez prof.J.Aulaytnera z 31.XII ma numer 569) co świadczy, że przez miesiąc wysłano poprzez konsulat tylko około 50 listów; to jedno z najrzadszych wydań spośród polskich urzędów poza granicami kraju; używano je zastępczo pod koniec 1920 roku z powodu braku znaczków z nadrukiem LEVANT; list napisała przebywająca w tym czasie w Konstantynopolu siostra Włodzimierza Rachmanowa, znanego eksperta i prezesa (1922-23) Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego; oprócz listu wysłała stamtąd pisane tym samym tuszem i charakterem pisma dwie bliźniacze kartki opisane kiedyś przez T.Gryżewskiego; sprzedano je w 1993 roku jedną na aukcji Feldmana (lot 23077) za około 16000sfr + prowizja domu aukcyjnego, drugą razem z tym listem prywatnemu kolekcjonerowi; co ciekawe, został on podarowany 5.II.1946 roku innemu słynnemu kolekcjonerowi, na pamiątkę spotkania związanego z przetrwaniem przez niego obozu w Oświęcimiu; jest tam adnotacja o wdzięczności, ale nie wiadomo czego dotyczy; koperta jest nieco pogięta, jak często przesyłki eksploatacyjne, gwarancja J.Falkowski.

Fi.20w
18 000 PLN
23831

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 20 na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Wielogóra poczta Jedlińsk; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; okrągła pieczątka Urzędu Celnego w Aleksandrowie, a na odwrocie, co rzadkie, pocztowa tzw. "KARTKA należytościowa" z kasownikiem Aleksandrów z 27.XI i znaczki opłaty wydania koronowego użyte jako dopłaty!!! skasowane 3.XII w Jedlińsku stemplem prowizorycznym - unarodowionym datownikiem austro-węgierskiej poczty polowej; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ca2, 83B
3 200 PLN
23832

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja Korszeń.

Fi.26-32
Mi.I-VII 
60 PLN
SOLD
23833

1921 Konstantynopol, seria znaczków nie wprowadzonych do obiegu, pierwszy znaczek podlepka.

Fi.26-32
40 PLN
23834

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu do Warszawy - fragment datownika odbiorczego widoczny po prawej; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960", jest w pięknym stanie, znaczki unieważniono czytelnie datownikiem Konstantynopola typu 1 z 22.VI.1921; mimo tego z niejasnych powodów został zakwestionowany przez J.Falkowskiego (FALSUM na odwrocie), właściciel nie uwierzył i oddał znaczek do powtórnego zbadania, został zbadany i zagwarantowany przez L.Schmutza, a pieczątka J.Falkowskiego została unieważniona, ciekawa historia; kopia atestu opisującego całe zdarzenie (dotyczy trzech walorów) i gwarancja Schmutz.

Fi.VI
Mi.114 
3 200 PLN
23835

1922 Port Gdańsk, DZIELONY ZNACZEK DOPŁATY ZA 200 FEN na pomocniczym adresie przesyłkowym na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Horodenka, doskonale odciśnięty bardzo rzadki i wysoko wyceniony datownik "GDAŃSK NOWY PORT" (WOLFF+420.-) z 8.3; czerwona pieczęć z godłem "Główny Urząd cłowy" i rzadko spotykany trzywierszowy stempelek "nadeszło dnia .../ odebrano dnia .../ Składowe ..."; na odwrocie znaczki dopłaty w tym dzielony znaczek za 200 fen - ten przypadek (200 fen - Horodenka 10.5.1922) odnotowano w dziale frankatur zastępczych (patrz Polskie Znaki Pocztowe t.III str.110) - unieważnione 10.V; datownik przejściowy Przemyśl z 6.V; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania (skart poziomo zgięty); gwarancja Korszeń.

Fi.D22, D42, D45
4 000 PLN
23836

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku, w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: z poziomym nadrukiem na papierze prążkowanym pionowo 13 prążków - v, z pionowym nadrukiem; wszystkie znaczki przedrukowe z gwarancjami; dobry stan zachowania (Fi.ponad 2000.-; Mi.ponad 1200 euro).

Fi.1-35
Mi.1-37
1 200 PLN
23837

1925 Port Gdańska, rozmyty nadruk, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
20 PLN
23838

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 10.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Pułtuska; znaczek unieważniony nietypowym kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c", kasownik odbiorczy 12.VIII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.5
300 PLN
23839

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 5 gr. - frankatura pojedyncza, dekoracyjne druki wysłane 9.II.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniono kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T. No.1" z mostkiem wyszczerbionym u dołu po prawej stronie; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.12
Mi.15 
500 PLN
23840

1926 Port Gdańsk, znaczki stemplowane, gwarancja (bez jednej pozycji Fi. 12) Schmutz.

Fi.12-4
50 PLN
23841

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki na znaczkach późnych nakładów, gwarancja Kalinowski, Korszeń, Falkowski.

Fi.12-15
Mi.15-18
90 PLN
SOLD
23842

1926 Port Gdańsk, seria z odmianami, bez dwóch znaczków gwarancja Schmutz.

Fi.12-15
120 PLN
23843

1926 Port Gdańsk, podstawowa seria, gwarancje Kalinowski i Schmutz.

Fi.12-15
45 PLN
SOLD
23844

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.450 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
900 PLN
23845

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
23846

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I; Fi.260.-), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI-14aII
Mi.12-14 
240 PLN
23847

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12aIx
25 PLN
23848

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja Korszeń.

Fi.12b B3
Mi.15I 
80 PLN
23849

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem cienkim, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13aIx
60 PLN
23850

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "kolumna Zygmunta", nadruk III formą na znaczku za 10 gr., odmiana bez kreseczek wewnątrz 0 nominału, gwarancja Schmutz.

Fi.13bIIIv
Mi.16 
60 PLN
23851

1926 Port Gdańska, gwarancja Schmutz.

Fi.14aIIx
30 PLN
23852

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem niskim, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
150 PLN
SOLD
23853

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "Żaglowiec", nadruk III formą na znaczku za 15 gr. z pierwszego nakładu polskiego, gwarancja Schmutz.

Fi.15aIIIv
Mi.18I 
100 PLN
23854

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonorązowy, oba znaczki gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
135 PLN
SOLD
23855

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim w odcieniu jasnoczerwonobrązowym (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
54 PLN
SOLD
23856

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim w odcieniu czerwonobrązowym, gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
80 PLN
SOLD
23857

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, w niezmiernie rzadkim kolorze żółtobrązowym, lekki ślad podlepki, sygnowany, gwarancja Ways.

Fi.16b
Mi.19a
300 PLN
23858

1926 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

Fi.22
240 PLN