The new auction will start soon

Auction 64. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16095

1920 godło Litwy Środkowej, grzecznościowo kasowana próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1
20 PLN
SOLD
16096

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze liniowanego formularza (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
60 PLN
16097

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1
60 PLN
16098

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura o podwójnym druku próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym na cienkim białym papierze, gwarancja.

Fi.1 P2 Mk Dp
70 PLN
SOLD
16099

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 25 f. z przesuniętą perforacją pionową.

Fi.1B
Mi.1A 
20 PLN
16100

1920 godło Litwy Środkowej, czworobloki.

Fi.1B
10 PLN
16101

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura o podwójnym druku, parka prób znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na cienkim białym papierze, gwarancja.

Fi.2 MK Dp
160 PLN
16102

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
30 PLN
16103

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
25 PLN
16104

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok, nierównomiernie nałożona guma.

Fi.3A
10 PLN
16105

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk ciętego znaczka za 2 mk.

Fi.3A Dp
Mi.3B 
20 PLN
SOLD
16106

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. w marginesowym sześciobloku, błędy na trzech pozycjach: na poz.4 "trójkąt i łuk przed cyfrą 2", a na poz.12 i 13 "kropka przed cyfrą 2", gwarancja.

Fi.3B B2+3 Dp
Mi.3A 
240 PLN
16107

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk ząbkowanego znaczka za 2 mk. z pełną oryginalą gumą.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
30 PLN
SOLD
16108

1920 wydanie przedrukowe, zestaw ośmiu wartości pięknie skasowanych na wycinkach (Mi.900 euro), każdy znaczek sygnatura STRAUSS - znany warrszawski kolekcjoner, gwarancja Gryżewskis.

Fi.4-11
1 800 PLN
16109

1920 wydanie przedrukowe, znaczek z odwróconym nadrukiem na wycinku, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4No
1 000 PLN
16110

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
16111

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja.

Fi.22A Dp
Mi.22B 
40 PLN
SOLD
16112

1921 godło Litwy Środkowej, 1 i 2 seria nieząbkowane, skasowane 16.9 w Wilnie na odwrocie formularza z napisami polskimi i niemieckimi, datownik WILNO z wyróżnikiem "a".

Fi.1-3A, 20-22A
Mi.1-3B, 20-22B 
150 PLN
16113

1921 różne rysunki, makulatura znaczka za 2 mk., druk na zagiętym papierze, część rysunku czterech znaczków na odwrocie, gwarancja.

Fi.16A MK
Mi.16B
320 PLN
16114

1921 różne rysunki, próba, gwarancja Wiatrowski.

Fi.6P1
45 PLN
16115

1921 próby znaczków dopłatnych o mniejszych literach nominału MK.

Fi.6P3
70 PLN
16116

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - różne rysunki, drukowany na fałdzie papieru znaczek za 25 f. oryginalnie skasowany w Oszmianie, gwarancja Krawczyk.

Fi.14A MK
Mi.14B 
90 PLN
16117

1921 różne rysunki, czworoblok makulatury znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym, z odbitką kliszy w kolorze brązowym znaczka za 10 mk. w położeniu odwróconym na odwrocie, gwarancja.

Fi.14 P2/19P MK
320 PLN
16118

1921 różne rysunki, parka znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B Mk
Mi.15A 
80 PLN
16119

1921 różne rysunki, parka makulatury znaczków za 2 mk. drukowana na fałdzie papieru, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A MK
Mi.16B 
80 PLN
16120

1921 różne rysunki, luzaki z serii.

Fi.16A, 17A, 19A
10 PLN
16121

1921 różne rysunki, znaczek za 2 mk. z podwójnym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A 
30 PLN
16122

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.17B
Mi.17A 
50 PLN
16123

1921 różne rysunki, parka makulatury znaczka za 6 mk. w kolorach karminowym i oliwkowoszarym, z odbitką kliszy w kolorze oliwkowoszarym w położeniu odwróconym o podwojnym druku na odwrocie, gwarancja.

Fi.18A MK
Mi.18B 
160 PLN
16124

1921 wydanie dobroczynne na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek bez perforacji na marginesie.

Fi.18B
25 PLN
16125

1921 wydanie z dopłata na Śląsk, seria ząbkowana.

Fi.23-8B
80 PLN
16126

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, parka znaczków za 25 f.+2 mk., lewy z błędem nadruku I formy z poz.27 "brak A w NA", gwarancja.

Fi.23A B1
Mi.23B 
150 PLN
16127

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok znaczków za 2+2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem; NA jest na dole a ŚLĄSK i nominał na górze; oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykłe znaczki Fi.280.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.27A
Mi.27B 
560 PLN
16128

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
200 PLN
16129

1921 wydanie z dopłatą na PCK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.29-30A
Mi.29-30B 
90 PLN
16130

1921 wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok znaczków za 2+1 mk. (Fi.60.-), z błędem - przebijającym drugostronnie rysunkiem.

Fi.29B
Mi.29A 
40 PLN
16131

1921 wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok znaczków za 2+1 mk. (Fi.60.-), z błędami: przebijającym drugostronnie rysunkiem i bez perforacji poziomej.

Fi.29B
Mi.29A 
80 PLN
16132

1921 WILNO - oryginalne ostemplowanie Litwy Środkowej - wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok tête-bêche znaczków za 4+1 mk. oryginalnie skasowana w Wilnie (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.30A
Mi.30B 
280 PLN
16133

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
40 PLN
SOLD
16134

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, luzaki.

Fi.32-3A
10 PLN