The auction will start on 14.04.2023

Auction 64. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21392

1800 Rosja, list z pełną treścią datowany "May 1800" wysłany z Petersburga do Królewca, pierwszy rosyjski stempel "ST.PETERSBVRG" alfabetem łacińskim, na odwrocie adnotacje dotyczące wysokości opłat i pieczęć lakowa nadawcy; walor w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
21393

1826 Rosja, list z pełną treścią wysłany 22.XI z Moskwy do Grace (Grasse) we Francji, stempelek nadawczy "MOSCOV" i okrągły datownik "MOCKBA" na odwrocie, stempelek tranzytowy Aachen, Berlin "PP" (Porto Paye), kasownik odbiorczy "30.DEC"; różne adnotacje dotyczące opłat pocztowych; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
21394

1854 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym, wysłana 11.XII z Sankt Petersburga do miejscowości Noworżew (НОВОРЖЕВЬ) w guberni pskowskiej; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, dodatkowo czerwony stempel ramkowy ST.PETRSBURG z datą; całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.U4 
350 PLN
21395

1858 Ukraina, świetnie zachowany znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,12 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem I (); podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kowna, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kijowie kasownik numerowy 18 w trzech okręgach z kropek.


Mi.2y 
2 000 PLN
21396

1858 wycinek listu z Petersburga.


Mi.5 
80 PLN
21397

1858 Azerbejdżan, parka znaczków rosyjskich za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniona rosyjskimi kasownikami numerowymi 597 - (od 1868 Szeki): typ prostokąt z kropek; Chanat Szekijski został włączony do Rosji w I połowie XIX wieku, piękny stan.


Mi.5 
500 PLN
21398

1858 Rosja, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pierwszym rosyjskim kasownikiem numerowym 1 - St.Petersburg; typ cyfra w trzech okręgach; początkowo wprowadzono dwa takie kasowniki w St.Petrsburgu i w Moskwie, bardzo ładny stan.


Mi.5 
75 PLN
21399

1858 Rosja, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pierwszym rosyjskim kasownikiem numerowym 2 - Moskwa; typ cyfra w trzech okręgach; początkowo wprowadzono dwa takie kasowniki w St. Petersburgu i w Moskwie, poza prześwitką w narożniku w bardzo ładnym stanie.


Mi.5 
50 PLN
21400

1861 Rosja, koperta za 10+1 kop., wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, kształt klap III; na kopercie prywatny nadruk adresu firmy Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia "Salamandra" w Petersburgu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U7A 
250 PLN
21402

1868 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, kształt klap III, wysłana z Saratowa do Chwałyńska; znak opłaty skasowany 25.I stemplem nadawczym SARATOW z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego, kasownik odbiorczy CHWAŁYŃSK (ХВАЛЫНСКЬ); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U7A 
300 PLN
21403

1869 Rosja, list wysłany 22.XII z Moskwy do Tarare we Francji, opłacony znaczkami za 3, 5 i 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono czerwonym datownikiem "MOCKBA" dla korespondencji zagranicznej, dodatkowo rzadki romboidalny datownik i owalny stempelek "FRANKIROVANO"; czerwoną kredką dopisano "5 1/2"; stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit/Aachen, Saarbrücken) i niebieski francuski "PRUSSE ERQUELINES" z 8.I.1870, na froncie kaszetka nadawcy; efektowna całość sprzed przystąpienia Rosji do UPU; bardzo dobrym stanie zachowania


Mi.19x, 20x, 21x&nbs;
2 400 PLN
21404

1878 Rosja, karta pocztowa wysłana 25.IV z Petersburga do Glauchau w Niemczech, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datowniki w kolorze czerwonym i czarnym; doskonały stan zachowania; sygnowana na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.


Mi.P5 
70 PLN
21405

1883 Rosja, poczta w Turcji - Levant, koperta listu wysłanego z Odessy do Konstantynopola, opłacony znaczkiem za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek nie został skasowany w miejscu nadania, unieważniono go owalnym stemplem "ROPiT KONSTANTINOPOL 28 JANV 83" (Р.О.П.и Т. КОНСТАНИНОПОЛ), dodatkowo stempelek nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (klapa koperty rozdarta).


Mi.25x 
800 PLN
21406

1883 Rosja, karta pocztowa z dodrukiem reklamowym wysłana 28.IX z Petersburga do Brunszwiku, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej (Gwiazda Dawida z cyfrą 5), dodatkowo odbitka datownika w kolorze czerwonym; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P5 
100 PLN
21407

1883 Rosja, koperta za 7 kop., rozmiar: 139x113mm; dofrankowana i jako polecona wysłana 28.IV.1887 z Petersburga do Lipska, zwraca uwagę dekoracyjna erka stosowana dla korespondencji zagranicznej (napisy alfabetem łacińskim), na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempel nadejścia; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.U30D, 29Aa, 31Aa
150 PLN
21408

1889 Rosja, koperta za 7 kop., rozmiar: 145x81mm; wysłana 1.XI.1892 ze stacji kolejowej w miejscowości Aleksandronewskoje (АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЕ) położonej na linii kolejowej Riazań-Bogojawlensk do Petersburga, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U33A 
100 PLN
21409

1889 Chanat Kokandu, rosyjska koperta za 7 kop., rozmiar: 145x81mm; przesłana 12.II.1902 do Kokandu ambulansem kolei transkaspijskiej relacji Taszkent-Czardżuj, znak opłaty unieważniony kasownikiem POCZTOWY WAGON No.205 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.205) z wyróżnikiem "4", na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

W II połowie XIX w ekspansja rosyjska w Azji Środkowej doprowadziła do starcia z Chanatem Kokandu, w jego wyniku chanat utracił w 1865 Taszkent, a traktat pokojowy z 1868 uzależnił go całkowicie od Rosji, wkrótce potem, w 1873 wybuchło powstanie antyrosyjskie, które wojska carskie stłumiły w 1876, a chanat Kokandu wcielono do Rosji.


Mi.U33A 
500 PLN
21410

1889 Rosja, koperta za 10 kop., rozmiar: 145x120mm; wysłana 6.VI.1897 z Petersburga do Völkershausen bei Vacha, znak opłaty unieważniony stempelkiem numerowym poczty miejskiej, na odwrocie datownik petersburski i kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania.


Mi.U34A 
60 PLN
21411

1894 Rosja, koperta za 20 kop., rozmiar: 145x81mm; wysłana 18.III jako polecona z miejscowości Sołombała (СОЛОМБАЛА), leżącej w delcie Dwiny na wyspie, obecnie dzielnicy Archangielska do Wiednia, stemple tranzytowe Archangielska i Petersburga, kasownik odbiorczy Wiedeń; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania; nietypowy kierunek wysyłki.


Mi.U35A 
200 PLN
21412

1895 Chanat Buchary, list polecony wysłany 5.VI z Peszawaru do Buchary, ofrankowany znaczkami Indii Brytyjskich, unieważnionymi okrągłym kasownikiem rusztowym z literą "L", dodatkowo odciśnięty miejscownik "PESHAWAR CITY RY.ST"; czarny stempelek polecenia; list przesłano drogą morską przez Odessę (jak zaznaczono na kopercie); kasownik odbiorczy BUCHARA (БУХАРА) 4.VIII; zwraca uwagę koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjski; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; pomimo rywalizacji politycznej, kontakty handlowe rozwijały się dynamicznie czego dowodem może być prezentowana całość.


Mi.33, 35, 37 
700 PLN
21413

1899 kompletny blankiet przekazu pocztowego (180x130mm) na kwotę 50 rubli, dofrankowany i 20.III wysłany telegraficznie (По mелеграфу)!!! z Astrachania do miejscowości Carskie Sioło; kasowniki odbiorcze 27.III na odwrocie; walor w tej formie niezwykle rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A1, 41x 
500 PLN
21414

1902 kompletny blankiet przekazu pocztowego wydania z 1901 roku na kwotę 80 rubli, wysłany telegraficznie (По телеграфу)!!! 25.XI z Krasnojarska do Petersburga, fioletowy stempelek przesyłki rejestrowanej, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze w kolorze niebieskim z 5.XII na odwrocie; walor w tej formie niezwykle rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A5 
200 PLN
21415

1903 Rosja, list w urzędowej kopercie konsulatu Rzeszy, wysłany 7.VIII z Rostowa nad Donem do Stuttgartu, na odwrocie dekoracyjna sucho tłoczona zalepka listowa i kasownik odbiorczy 25.VII; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.47x, 49yII 
60 PLN
21416

1903 kartka z Windawy do Niemiec.


25 PLN
21417

1904 kartka z warszawy do Niemiec.


10 PLN
21418

1908 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, koperta firmy z Astrachania, wysłana 3.X(16.X) z Pietrowska do Isfahanu, znaczek unieważniony kasownikiem PIETROWSK DAGEST.OBŁ. (ПЕТРОВСКЪ ДАГЕСТ.ОБЛ.); stemple tranzytowe Baku z 8.X(22.X) i dwa Teheranu, pierwszy z błędną datą 2.X przekreślony i drugi z właściwą 1.XI; soczewkowaty kasownik odbiorczy Isfahan 8.XI; koperta adresowana po rosyjsku i persku; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła, w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia, do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną i południową - wpływów angielskich.


Mi.41y 
600 PLN
21419

1908-22 zestaw znaczków z obiegu.


55 PLN
21420

1911 kartka z Petersburga do Niemiec.


10 PLN
21421

1912 Rosja, list polecony w kopercie firmowej wysłany 21.I z miejscowości Taganrog do Bremy, dwie nalepki polecenia: z napisami grażdanką, zaklejony zagraniczną erką z napisami alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69I 
40 PLN
21422

1912 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 Para/4 kop., bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P8 
150 PLN
21423

1913 Chanat Buchary, list wysłany 12.VI (25.VI) z Buchary do Peszawaru drogą lądową, stempel nadawczy STARA BUCHARA (СТАРАЯ БУХАРА), na odwrocie kasownik odbiorczy z 21.VII; zwraca uwagę koperta adresowana w trzech językach: arabskim, rosyjskim i angielskim; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; pomimo rywalizacji politycznej, kontakty handlowe rozwijały się dynamicznie czego dowodem może być prezentowana całość.


Mi.69IAb 
350 PLN
21424

1915 Rosja, list polecony ze Smoleńska do Kopenhagi wysłany 13.5, przekazany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury i stempelek z inicjałami cenzora; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim, kasownik odbiorczy 9.6; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.65, 86 
250 PLN
21425

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 29.12 z miejscowości w guberni chersońskiej do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 31.12, skąd 6.2.1916 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 2.1.1916; zwraca uwagę specjalna metalowa zszywka do zamknięcia ocenzurowanego listu; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.69 
120 PLN
21426

1915 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.9 z miejscowości Orzeł, parafka cenzora, nalepka polecenia z podwójną perforacją z lewej strony !!! napisy alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72 
80 PLN
21427

1916 Rosja, widokówka wysłana 16.I z Sankt Petersburga, do miejscowości Halila w Finlandii, stempel tranzytowy Wyborg 1.II, odbiorczy 2.II; cenzura rosyjska; ładnie udokumentowany obieg pocztowy.


Mi.63IIAb 
150 PLN
21428

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 30.8 z miejscowości Kostroma do ocenzurowania w Moskwie, gdzie dotarł 31.8, skąd 2.9 wyekspediowano go do Danii; pieczątka cenzury moskiewskiej cenzora nr.237; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69 
60 PLN
21429

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 20.7 z miejscowości Kotłas do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 21.7, skąd 25.7 wyekspediowano go do Danii; pieczątka cenzury we Wiatce cenzora nr.120; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek uszkodzony).


Mi.69II 
60 PLN
21430

1916 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.5 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
21431

1916 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 13.5 z Pskowa do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.1081; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
140 PLN
21432

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 19.5 z Moskwy do Danii, stempelek cenzora moskiewskiego nr.70; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 10.5 na odwrocie; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
60 PLN