The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 64. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17436

1916 widokówka Wilno (ul.Żydowska), czysta.


40 PLN
17437

1920 Judaica - widokówka humorystyczna, "Dzikie" wojowniki, karta litograficzna, czysta; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
17438

1926 Judaica - "Deutsch Amerikanische Seepost Hamburg - New York" znaczki na wycinku z widokówki, wysłanej 17.7 z agencji pokładowej statku ss "Albert Ballin".

W 1935 ze względów politycznych (Ballin był Żydem) nazwę statku zmieniono na "Hansa", 6.III.1945 roku podczas ewakuacji Gdyni, po wyjściu z portu, w okolicach Warnemünde statek wszedł na minę i zatonął; podniesiony przez Rosjan i wyremontowany, jako jednostka pasażerska "Sowjecki Sojuz" pływał do 1981 roku.


Mi.356X, 357X 
40 PLN
17439

1933 Judaica - list z jednej z największych na świecie szkół talmudycznych Jesziwy Mirskiej (Mirrer Yeshivah), wysłany 24.XII w kopercie firmowej do Filadelfii; bardzo dobry stan zachowania; w czasie II wojny szkoła ta przeszła prawdziwy exodus: z Miru pod kierownictwem rabinów Szmulewicza i Lewensteina, poprzez Litwę, Syberię, Japonię, dotarła do Szanghaju, gdzie pozostawała i funkcjonowała do 1947 roku, po wojnie podzieliła się na dwa campusy w Jerozolimie i Brooklynie; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.238d, 252
Mi.270, 273 
500 PLN
17440

1934 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej do Filadelfii, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.257
Mi.278 
300 PLN
17441

1941 Getto w Warszawie, wycinek z przekazu z fragmentem unikalnego metalowego stempla odbiorczego "POSTABLAGESTELLE / IM JÜDISCHEN WOHNBEZIRK / WARSCHAU" niekatalogowanego, nieco podobnego do kauczukowego stempla z datą w ramce typu 13.


1 000 PLN
17442

1942 Getto w Krakowie, karta pocztowa datowana 8.X, wysłana 10.10 do Lozanny w Szwajcarii, idealnie odciśnięty stempelek doręczeniowy poczty getta: "Aufgeliefert durch den Judenrat", która zbierała przesyłki z terenu getta i przekazywała poczcie niemieckiej, okrągła pieczęć cenzury Wehrmachtu i dwa numerowe stempelki cenzury; całość w idealnym stanie zachowania (karta delikatnie zgięta pionowo); gwarancja Falkowski.

Przesyłka wysłana na kilka dni przed największą i najokrutniejszą deportacją z getta krakowskiego, która miała miejsce 28.X.1942, wtedy to Niemcy wywieźli do obozu śmierci w Bełżcu 7000 osób, a na miejscu zamordowali ok. 600 osób - głównie chorych i kalek oraz starców.


3 600 PLN
17443

1943 Getto w Krakowie, fałszywy kasownik na wycinku ze znaczkiem serii widokowej GG za 24 gr., gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.45
60 PLN
17444

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; co ciekawe prawdopodobnie w trudnych warunkach getta wyrwane z dużymi marginesami z arkusza (cięte tylko dołem), ale zachowane w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
1 200 PLN
17445

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), pasek pięciu czystych serii (złożony między trzecim a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

Fi.1-3A typ I-V
4 500 PLN
17446

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba na papierze ilustrowanym znaczka za 10 Pf nie zrealizowanego wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.PIX
1 000 PLN
SOLD
17447

1947 Judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych w Auschwitz-Birkenau niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjny i zagłady (1940-1945), ostemplowanych okolicznościowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
60 PLN
SOLD
17448

1947 Judaica - podwójna karta pocztowa z potwierdzeniem odbioru paczki wysłanej z Tel Awiwu do Warszawy, przesyłka bezskutecznie poszukiwała adresata i po kilku miesiącach została zwrócona do nadawcy, dekoracyjny walor o bardzo bogato udokumentowanym obiegu pocztowym; karta wysyłana w ramach pomocy dla Polaków, którzy w czasie wojny pomagali Żydom, co ciekawe nadawcą był przedstawiciel placówki ORBISU w Tel Awiwie.


120 PLN
17449

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN