The auction will start on 14.04.2023

Auction 64. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17417

1944 POCZTA HARCERSKA - koperta listu z Marszałkowskiej na Sienną (Śródmieście Płd. na Płn.) ze stemplem nadawczym "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" z lilijką harcerską - Gryżewski typ 7 (Fi.3000.-); na dole dwa stempelki z lilijkami po bokach: "CENZURA HARCERSKA" - typ 1 i dodatkowy "OPŁATA UISZCZONA" - typ 32; dom przy Siennej 32 znajdował się na terenach zasiedlonych przez aryjczyków w trakcie stopniowej likwidacji i ograniczania terenów getta (drugi etap - po pierwszym, mur oddzielający getto od miasta postawiono pośrodku wzdłuż Siennej); ten trudno dostępny ze Śródmieścia Płd. rejon obsadzały oddziały zgrupowania "Chrobry II" (przy Siennej 41/45 stacjonowało jego dowództwo); przesyłka musiała być przeniesiona, pod ostrzałem, płytkim przejściem przy Kruczej, jedynym przecinającym dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie); poza śladami złożenia koperta zachowana w bardzo ładnym stanie, dość dobrze czytelne odbitki aż trzech stempli harcerskich; gwarancja Schmutz.

Fi.7
4 000 PLN
17418

1944 AK NA BARYKADACH - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul. Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 9 (Gryżewski), z 09.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 18.8.), wysoka wycena katalogowa (Fi.3500.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.9
630 PLN
SOLD
17419

1944 WARSZAWA W OGNIU - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 06.8. (stosowany w dniach 5-14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
600 PLN
SOLD
17420

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.11
600 PLN
SOLD
17421

1944 POCZTA POLOWA - PIERWSZY DZIEŃ JEJ DZIAŁANIA; ze względu na słabą aktywność Poczty Polowej AK i sprawne działanie Poczty Harcerskiej, w ramach reorganizacji połączono je w dniu 20.VIII w Pocztę Polową; z tego dnia pochodzi list ze Śródmieścia Płn. na Śródmieście Płd.; datownik nadawczy POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 25 mm - Gryżewski typ 19 (Fi.6000.-) był dotąd znany z trzech listów i przypisany przez Gryżewskiego do urzędu pocztowego na Wilczej 44 (Śródmieście Płd.); należy zrewidować ten pogląd, gdyż Krucza 47 to drugi budynek od dzielących Śródmieście na dwie części Al. Jerozolimskich, a list najpewniej został oznaczony tym unikalnym datownikiem w urzędzie przy placu Napoleona (Śródmieście Płn.); dowodzi tego stosowany w tym urzędzie stempelek cenzury CENZUROWANO No 5 - typ 5; potem przekazano datownik nadawczy typu 19 do urzędu na Wilczą (skąd jest znany z 25 i 26.8); zamieszanie spowodowane reorganizacją mogło być przyczyną, że list napisany osiemnastego został odprawiony dopiero dwudziestego; może to być jedna z pierwszych przesyłek nowo powstałej Poczty Polowej, a z całą pewnością jest to list z PIERWSZEGO DNIA jej funkcjonowania; gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.19
7 000 PLN
17422

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników i w dodatku na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Fi.84
10 000 PLN
17423

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej - być może przyczynie takiego błędu perforacji, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116 B5
2 000 PLN
17424

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 1 - "wcięcie w dolnej części litery P w POCZTA", z błędem na poz.19 "biała kropka w literze W", gwarancja i opis typu Schmutz.

Fi.118 B
1 200 PLN
17425

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, narożnikowy znaczek typu 3 - "cyfra 4 połączona z marginesem grubiejącą kreską", z pustopolem na górnym marginesie, ząbkowanie podwójne, trzecie na skraju arkusza i ślad perforacji przez środek pustopola, unikat - drugi znany egzemplarz we wspaniałym zbiorze Mikulskiego, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.118v
2 400 PLN
SOLD
17426

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, całkowicie fantazyjne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego, rożni się zarówno od orzełka "mokotowskiego" jak i "śródmiejskiego", nie wykonywano takich nadruków na znaczkach niemieckich, ciekawostka.

Fi.FFi
100 PLN
17427

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 20 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
300 PLN
17428

1944 Poczta Polowa AK, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu (tzw.Embicza), poza jednym wszystkie znaczki marginesowe, piękny stan (Mi.2500 euro); Szef Poczty Polowej AK mjr.Embicz czyli Maksymilian Broszkiewicz, do lat 70-tych uznawany za zabitego podczas bombardowania Poczty Głównej, zmarł 1 sierpnia 1971 roku w Łodzi; w tym samym czasie pojawiły się na rynku znaczki z nadrukiem POCZTA POLOWA / 1.VIII 1944 / WARSZAWA. (około 200 serii); pierwszy gwarantował je łódzki ekspert Cz.Danowski, wiedza o poczcie powstańczej była uporządkowana przez T.Gryżewskiego w latach 60-tych - wspomnianych znaczków nie znał i o nich nie pisał, sprawa znaczków znalezionych po mjr.Embiczu nigdy by nie była dyskutowana gdyby w styczniu 1945 roku w ruinach Poczty Głównej nie odnaleziono kilku przedrukowanych podobnie całostek, charakteru wydania nikt nie potrafi wyjaśnić, przedrukowano je stemplem stosowanym w późniejszych dniach powstania jako tranzytowy i odbiorczy; opisane jest w Katalogu Specjalizowanym Znaków Pocztowych Ziem Polskich T.II str.342. i Katalogu Michel str.379, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
3 600 PLN
17429

1944 PRZESYŁKA OD DOWÓDCY SIŁ DESANTOWYCH PRZYCZÓŁKA NA KĘPIE POTOCKIEJ, kartka pocztowa wysłana 22.7. przez ppor. Zygmunta Awinowicza, który brał udział w desancie oddziałów 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty na Kępę Potocką (na wysokości Marymontu) w nocy z 16/17.IX, w trakcie niezwykle ciężkich walk ppor.Awinowicz po rannym dowódcy batalionu przejął dowodzenie na przyczółku i postanowił walczyć do końca, ostatni jego meldunek nadany do artylerii na praskim brzegu Wisły brzmiał "Kierujcie ogień na nas, kierujcie ogień na nas"; mordercze walki toczyły się do 21.IX, kiedy to Niemcy zlikwidowali desant, a garstka ocalałych polskich żołnierzy - unosząc trzykrotnie rannego ppor.Awinowicza - pod gradem kul wycofała się na Pragę; Zygmunt Awinowicz operowany w polowym szpitalu przeżył, ale do końca życia pozostał inwalidą wojennym, za odwagę w czasie walk w Warszawie otrzymał Virtuti Militari i Krzyż Walecznych;
karta do żony Elizy w ramach deportacji ludności polskiej wywiezionej z terenów Rzeczpospolitej zajętych przez sowietów do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie, za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 obsługującej 6 Pułk Piechoty 2 Dywizji Piechoty - wysłana 22.7, kiedy to w Lublinie ogłoszono Manifest PKWN; w dniu tym na wojskowej korespondencji poczta polowa używała czerwonego tuszu do stemplowania przesyłek; cenzura 15384, kasownik odbiorczy na froncie; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


2 000 PLN
17430

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik wysłany 29.12 z Frankfurtu nad Menem do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności.


150 PLN
17431

1944 karta (część na odpowiedź) ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) od żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego, datowana 1-XII wysłana do Zakopanego; stempelek cenzury obozowej nr.3; Stalag 344 pełnił funkcję obozu przejściowego dla jeńców przeznaczonych do pracy w okolicach Czeskiego Cieszyna.


120 PLN
17432

1944 przesyłka do kobiety-żołnierza AK osadzonej po zakończeniu Powstania w stalagu XIA, życzenia z okazji Bożego Narodzenia wysłane do obozu przez YWCA - Stowarzyszenie Żeńskiej Młodzieży Chrześcijańskiej, organizacji która, podobnie jak YMCA w przypadku mężczyzn, prowadziła m.in. akcję opieki nad jeńcami, na odwrocie karnetu stempelek cenzury obozowej; niespotykany walor w niezłym stanie zachowania (rozdarcie, niewielkie zagniecenie i punktowe przebarwienia).

W ostatnich dniach Powstania Niemcy pod naciskiem zachodnich aliantów przyznali powstańcom prawa żołnierskie, na mocy umowy kapitulacyjnej do niewoli niemieckiej trafiło około 3000 kobiet żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego, od 6 października 1944 kobiety jeńców kierowano do obozów, grupę około 400 kobiet związaną z 21 pułkiem piechoty z Żoliborza przewieziono do Stalagu XI A.


400 PLN
17433

1944 całostka pisana z Radomia 18.12.44 z wiadomością o rodzinie po upadku Powstania Warszawskiego; siostrze ppor. Smokalska, w M-Stammlager XI B i matce w obozie w Pruszkowie.


55 PLN
17434

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
17435

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.


10 PLN
19679

1994 (?) ARMIA KRAJOWA POCZTA POLOWA obwodu Błonie "Bażant", dwie pamiątkowe winietki w formie znaczka wykonane metodą fotograficzną, na kopercie zaadresowanej grzecznościowo do koła byłych żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, ciekawostka.


50 PLN