The new auction will start soon

Auction 64. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16369

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ostemplowana okolicznościowo 3.5 we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
16370

1936 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz über Friedeberg (Neumark)", znaczki unieważnione 6.3 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg); koperta pionowo zgięta.


Mi.512, 514, 516
100 PLN
16371

1938 Ziemie Zachodnie, druk przesłany miejscowo 29.7 we Wrocławiu, ofrankowany znaczkiem przedstawiającym Ostrów Tumski (Dominsel) i ostemplowany kasownikiem okolicznościowym; zwraca uwagę tradycyjne niemieckie pozdrowienie filatelistyczne umieszczone na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.665 
50 PLN
16372

1939 Ziemie Zachodnie, firmowa karta pocztowa delikatesów Richard Jentsch, wysłana 25.2 z Nowej Soli (Nesalz) do Głogowa (Glogau), znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "Brücke zum Oderwald" przedstawiającym most na Odrze - Oderbrücke w Nowej Soli, odciśniętym dodatkowo obok, całość w dobrym stanie zachowania (lewy górny róg nadgięty).


Mi.675
80 PLN
16373

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.


20 PLN
16374

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


70 PLN
16375

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
16376

1939 list firmowy z Sosnowca do Niemiec.


20 PLN
SOLD
16377

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


20 PLN
16378

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
16379

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.1-16, 1-16, 1-16
150 PLN
16380

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
16381

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony, wysłany 14.XII z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "ABO"; zalepka i stemple cenzury, kasownik odbiorczy Kraków 30.XII; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy, wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin; na tym właśnie odcinku mogła być listem lotniczym; przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja.


Mi.594, 682, 736
1 200 PLN
16382

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
40 PLN
16383

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.I z Oświęcimia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P227I 
250 PLN
16384

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.8 z Wrocławia do Katowic, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
50 PLN
16385

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, skasowana okolicznościowo 23.8 we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
16386

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB wysłana 3.6 do Tarnopola, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; stempelek cenzury obozowej; na odwrocie kasownik odbiorczy Tarnopola z 26.VI; doskonały stan zachowania.


300 PLN
16387

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 29.IV z Równego do Lublina, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
16388

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 17.12 z miejscowości Jagodzin do Oflagu XA, sowiecki kasownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.15; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
16389

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz kartkowy wysłany 15.5 z Kalisza do obozu jenieckiego Stalag IXC, zwraca uwagę prowizoryczny kasownik nadawczy KALISCH z częściowo usuniętym napisem, stempelek cenzora obozowego nr.14.


80 PLN
16390

1940 kartka z Ołomuńca do Gotenhafen.


10 PLN
16391

1940 całostka wydania obiegowego.


10 PLN
16392

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


50 PLN
16393

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


80 PLN
16394

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


30 PLN
16395

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.


25 PLN
16396

1940 zestaw wycinków z Opatowa.


15 PLN
16397

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
16398

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


20 PLN
16399

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.


15 PLN
16400

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.


40 PLN
16401

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.


20 PLN
16402

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.


35 PLN
16403

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.


35 PLN
16404

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.


30 PLN
16405

1940 list z Modrzejowa do Sosnowca, koperta ślady po złożeniu.


20 PLN
16406

1940-1 zestaw wycinków z Popowa i Kłobucka.


25 PLN
16407

1940-1 zestaw wycinków z Grodźca i Bobrownik.


40 PLN
16408

1940-1 zestaw wycinków z Kłobucka i Kamyka.


40 PLN