The auction will end on 07.12.2021
The auction ends in:

Auction 64. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16346

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
40 PLN
16347

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków ostemplowana na dekoracyjnej karcie datownikiem Poczty Polowej w pierwszym dniu obiegu, będącego jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
200 PLN
16348

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
250 PLN
16349

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie w czworoblokach - wszystkie z marginesami, wiele narożnikowych, doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
1 000 PLN
16350

1942 seria pierwszego wydania na liście poleconym z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 12, stempel cenzury.

Fi.338A-H
Mi.360-7
35 PLN
16351

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony do Wembley nadany 31.III w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, cenzura brytyjska P.94, a na odwrocie kasownik odbiorczy z 3 kwietnia; rzadki, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.A, B, C, D338
Mi.360-363 
1 200 PLN
16352

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na wycinku z listu poleconego nadanego 1.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 6-4; walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.A-H338
Mi.360-367 
120 PLN
16353

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana znaczkiem za 10 gr skasowanym 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowa nalepka poczty polowej skasowana datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.B338
Mi.361 
100 PLN
16354

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek za 80 gr na liście do Wallington nadanym 15.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej (datownik odciśnięto na skraju, tak że numer agencji "wypadł" poza kopertą), stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.F338
Mi.365 
350 PLN
16355

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).


150 PLN
16356

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym do Tilbury nadanym 20.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, cenzura brytyjska P.117, a na odwrocie brytyjski owalny kasownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
180 PLN
16357

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
35 PLN
16358

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 18.XII z agencji pokładowej nr.27 do Chelmsford, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II; stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.I338, K338
Mi.368, 370 
800 PLN
16359

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, luzaki z serii.


40 PLN
16360

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 18.VII metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski", znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.I-O338
Mi.368-75
120 PLN
16361

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na poleconej kopercie wysłanej do Londynu nadanej 1_VIII w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia; stempelek cenzury okrętowej; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (zaczernione nazwisko odbiorcy, na odwrocie usunięty adres nadawcy).

Fi.P-T330
Mi.376-79
350 PLN
16362

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
180 PLN
16363

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
50 PLN
16364

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN
16365

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
20 PLN