The auction will start on 14.04.2023

Auction 64. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16265

1920 Śląsk Cieszyński, próba znaczka za 5 f. z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
750 PLN
16266

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
250 PLN
16267

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, seria czysta bez gumy.

Fi.1-9
350 PLN
16268

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, seria.

Fi.1-10
25 PLN
16269

1920 Kwidzyn, luzaki wydania obiegowego.

Fi.1-12y
100 PLN
16270

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
90 PLN
16271

1920 Kwidzyn, seria na podlepkach.

Fi.1-14
140 PLN
16272

1920 Kwidzyn, luzaki wydania obiegowego.

Fi.1-14
100 PLN
16273

1920 Kwidzyn, luzaki wydania obiegowego.

Fi.1-14
180 PLN
16274

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja.

Fi.1-14
60 PLN
16275

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
160 PLN
16276

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
16277

1920 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.2
25 PLN
16278

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

Fi.3, 4
30 PLN
16279

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

Fi.4B2
60 PLN
16280

1920 Śląsk Cieszyński, 25 fen z przedrukiem S.O. w II typie - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku na pocztowym adresie przesyłowym z krakowskim nadrukiem typu 16, wysłanym 11.VII z Bielska do Nowego Sącza, na froncie okrągła pieczęć "GŁÓWNY URZĄD CELNY W BIELSKU" i nalepka kontroli celnej "Za certyfikatem wywozu i przywozu w Cieszynie" z dopisanym numerem "11185"; na odwrocie pasek 3 znaczków dopłaty za 50 hal i datowniki odbiorcze; bardzo rzadki dla tego wydania walor (skart) w doskonałym stanie zachowania, do tej pory znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy pochodzących z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920"; skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4II, Ca3, 80B, 84
Mi.4II, 84, 88, P19
12 000 PLN
16281

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
16282

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
130 PLN
16283

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
125 PLN
16284

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruki nowych wartości, seria czysta, najdroższa wartość - sygnowana, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.10-12
120 PLN
SOLD
16285

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, dwa znaczki z silnym abklaczem.

Fi.11
10 PLN
16286

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędami "H nad SCHLESIEN" i aklatsch, na szarym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.11 B
60 PLN
16287

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, narożny znaczek za 1,50 Mk. w kolorze różowawobrązowym (Fi.400.-), gwarancja i opis Althen BPP.

Fi.12b
360 PLN
16288

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 5 Mk. w kolorze ultramarynowym, lekki ślad podlepki, gwarancja Richter, Schmutz.

Fi.14ay
Mi.14a 
200 PLN
16289

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja.

Fi.15-28
160 PLN
16290

1920 list z Opola 23.8.20 do Wrocławia.

Fi.16
40 PLN
16291

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - frankatura dwukolorowa, list wysłany 7.7 z Bytomia (Beuthen) do Hanoweru, koperta firmowa, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17
60 PLN
16292

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1400.-),gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.18b
800 PLN
16293

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
700 PLN
16294

1920 Górny Śląsk, luzaki z serii, gwarancje.

Fi.30-35
250 PLN
16295

1920 Górny Śląsk, luzaki z serii.

Fi.42, 43
20 PLN
16296

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania.

Fi.Cp2
50 PLN
16297

1920 całostka wydania dla Górnego Sląska.

Fi.Cp3
10 PLN
16298

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

Fi.Cp3
40 PLN
16299

1920 kartka z Zabrza (Hindenburg) 23.12.20.Oryginalny obieg.

Fi.Cp3+18
45 PLN
16300

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 7.9.1921 z miejscowości Królewska Huta (Königshütte) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie polskiej - do Katowic.

Fi.Cp3, 17
70 PLN
16301

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

Fi.Cp4
30 PLN
16302

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 22.7.1921 z Katowic do Reichenbach (Dzierżoniów), dodatkowy owalny stempelek firmowy nadawcy (na odwrocie punktowe ubytki powierzchni papieru po podlepkach).

Fi.Cp4, 19
50 PLN
16303

1920 Olsztyn, przekaz pieniężny za 40Pf, piękny stan zachowania.

Fi.Cpt4
120 PLN
16304

1920 Olsztyn, nie dopuszczone do obiegu znaczki typu Germania, wszystkie trzy wartości 20,30,40 drukowane z płyty - w parkach z numerem HAN(nakładu) znaczka podstawowego; wartości 5,10 drukowane z walca nie posiadały takiego numeru - tu w parkach z oznaczeniami na marginesach; przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków i może istnieć tylko po pięć parek z oznaczeniem HAN, piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, cena zwykłych serii (Fi.3000.-), kolorowy fotoatest Mikulski.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
4 000 PLN