The auction will start on 14.04.2023

Auction 63. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7264

1923 Samorząd Warwiszki - powstanie, jedno z najrzadszych wydań przedrukowych na polskich znaczkach (wycena serii na podlepkach Fi.9500.-); znaczek za 50 f. z poz.21, cień śladu po podlepce, gwarancja Falkowski, Krawczyk; znaczek za 100 f. z poz.21, bez podlepki, sygnatura Plamsch, gwarancja Falkowski, Krawczyk; znaczek za 200 f. z poz.1, ślad po podlepce i opakowaniu w celuloid, stara sygnatura, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-3
Mi.1-3 
7 000 PLN
8901

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
60 PLN
SOLD
8902

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Berbeka.

Fi.1 P1
60 PLN
SOLD
8903

1920 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana rzadka próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie liniowanym cienkim błyszczącym żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), sygnowana, gwarancja Krawczyk

Fi.1 P2
120 PLN
8904

1920 godło Litwy Środkowej, czworobloki.

Fi.1B
10 PLN
8905

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
15 PLN
8906

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P3
60 PLN
SOLD
8907

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok, nierównomiernie nałożona guma.

Fi.3A
10 PLN
8908

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
20 PLN
8909

1920 wydanie przedrukowe, zestaw ośmiu wartości pięknie skasowanych na wycinkach (Mi.900 euro), każdy znaczek sygnatura STRAUSS - znany warrszawski kolekcjoner, gwarancja Gryżewskis.

Fi.4-11
1 800 PLN
8910

1920 wydanie przedrukowe, znaczek z odwróconym nadrukiem na wycinku, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4No
1 000 PLN
8911

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

Fi.22B
Mi.22A 
40 PLN
8912

1920 Operacja wileńska, z inspiracji Józefa Piłsudskiego 9.X wybucha "bunt" dywizji litewsko-białoruskiej, dowodzonej przez gen. Lucjana Żeligowskiego; działając oficjalnie wbrew woli Naczelnika Państwa, zajęto Wilno wraz z Wileńszczyzną, a 12.X proklamowano powstanie nowego państwa Litwy Środkowej; sekretnik, wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 46 przez żołnierza słuckiego pułku strzelców wchodzącego w skład dywizji litewsko-białoruskiej, przesyłka adresowana do Zarządu Sekcji Opieki nad Harcerkami w Warszawie; listowa pieczęć formacyjna Dowództwa pułku, kasownik odbiorczy; unikalny dokument historyczny w doskonałym stanie zachowania (ślady archiwizacji nie obniżają ani rangi ani wartości waloru), gwarancja Schmutz.


1 800 PLN
SOLD
8913

1921 różne rysunki, próba, gwarancja Wiatrowski.

Fi.6P1
45 PLN
8914

1921 próby znaczków dopłatnych o mniejszych literach nominału MK.

Fi.6P3
70 PLN
8915

1921 różne rysunki, seria oryginalnie skasowana w Wilnie (Fi.90.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.14-19B
80 PLN
SOLD
8916

1921 różne rysunki, luzaki z serii.

Fi.16A, 17A, 19A
10 PLN
8917

1921 wydanie dobroczynne na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek bez perforacji na marginesie.

Fi.18B
25 PLN
8918

1921 różne rysunki, czworoblok makulaturowych znaczków za 10 mk. na białym papierze (x), z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekkie załamania.

Fi.19A MK
Mi.19B 
60 PLN
8919

1921 wydanie z dopłata na Śląsk, seria ząbkowana.

Fi.23-8B
80 PLN
8920

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok znaczków za 2+2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem; w górnych znaczkach NA jest na dole, a w dolnych nie ma go wcale (istnieje tylko dziesięć takich znaczków w sektorze); oryginalnie skasowana w Oszmianie (zwykłe znaczki Fi.280.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.27A
Mi.27B 
700 PLN
8921

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2/2 Mk. z odwróconym nadrukiem, tylko niewielka cześć nakładu była gumowana, gwarancja Schmutz.

Fi.28B No
Mi.28A 
750 PLN
8922

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2+2 mk., z nadrukiem odwróconym (Fi.500.-), skasowany grzecznościowo w ambulansie Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
250 PLN
8923

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.29-30A
Mi.29-30B 
90 PLN
8924

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka makulatury znaczków za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem w położeniu normalnym i jednym odwróconym, gwarancja.

Fi.30A MK
Mi.30B 
400 PLN
8925

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
40 PLN
8926

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, luzaki.

Fi.32-3A
10 PLN
8927

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, luzaki.

Fi.32-3A
20 PLN
8928

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, luzaki.

Fi.32-3B
10 PLN
8929

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, makulatura znaczka za 10 mk. na białym papierze (x), bez koloru żółtego, gwarancja.

Fi.33 P
Mi.33
40 PLN
8930

1921 różne rysunki, luzaki.

Fi.34, 36, 37, 40, 4
15 PLN
8931

1921 różne rysunki, seria cięta w czworoblokach bez gumy.

Fi.34-41A
60 PLN
8932

1921 różne rysunki, dziesięć serii czystych (10 x 34-41B, Fi.500.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A 
250 PLN
8933

1921 różne rysunki, seria ząbkowana w czworoblokach.

Fi.34-41B
140 PLN
8934

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

Fi.34-41B
15 PLN
8935

1921 różne rysunki, cięty znaczek za 1 mk. z odwróconym tłem, sygnowany, gwarancja.

Fi.34A MK
Mi.34B 
200 PLN
8936

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Miszczak.

Fi.36MK
30 PLN
8937

1921 różne rysunki, czworoblok znaczków za 4 mk. z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Krawczyk.

Fi.37B
Mi.37A 
120 PLN
8938

1921 różne rysunki, czworoblok próby znaczka za 10 mk., w kolorze fioletowym bez tła, gwarancja Schmutz.

Fi.40 P2
240 PLN
8939

1921 różne rysunki, parka znaczków za 10 mk. z ciekawie zniekształconym ząbkowaniem, błąd mozliwy tylko w przypadku zagięcia rogu arkusza, gwarancja Krawczyk.

Fi.40B
Mi.40A 
240 PLN