The auction will start on 14.04.2023

Auction 63. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13726

1962 Ary Szternfeld (1905-1980) polski inżynier-mechanik i astronom pochodzenia żydowskiego urodzony w Sieradzu, jeden z pionierów astronautyki, autor teorii lotu rakiet wielostopniowych, opracował zasady przelotu rakiet przez atmosferę, obliczał trajektorie lotów międzyplanetarnych (w czasie, gdy nie było jeszcze ani jednego sztucznego satelity Ziemi) i optymalizował je ze względu na zużycie paliwa, siłę ciągu silnika, zdolność przewozową, przeciążenia i inne parametry. Obliczył prędkości kosmiczne i wiele orbit sztucznych satelitów Ziemi, między nimi tę, na którą 4 października 1957 roku wprowadzono pierwszego sztucznego satelitę - Sputnika.


100 PLN
13727

1964 Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Warszawie - list polecony w kopercie Komitetu Organizacyjnego z autografem Leonida Siedowa wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Astronautycznej; temat - KOSMOS.


50 PLN