The new auction will start soon

Auction 63. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6864

1850 unikalny niemy kasownik ozdobny Krakowa, na pięknym wycinku, ze znaczkiem pierwszego wydania austriackiego za 9 Kr. typu I, bardzo wysoka wycena w katalogu stempli Mullera 1367c/2100 punktów, na zachodnich aukcjach sprzedawany za około 1500 euro, tu w bardzo atrakcyjnej cenie, nowa - 13.XII.2004 - fotoopinia austriackiego eksperta Uwe Steinera.


Mi.5 
4 000 PLN
6865

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.


400 PLN
6866

1873 lwowska gazeta "SŁOWO" w języku rosyjskim, której wysyłkę opłacono austriackim znaczkiem z podobizną Merkurego w typie I "grober druck", fotoopinia Schmutz.


Mi.42 
240 PLN
6867

1876 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81 mm wysłana 23.V z miejscowości Rożyszcze do Kijowa, 24.V przesłana ambulansem nr.54 relacji Grajewo-Kijów, znak opłaty unieważniony kasownikiem (РОЖИЩЕ ПОЧТ.СТ. ВОЛЫНСК.Г.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo na odwrocie; również na odwrocie kasowniki odbiorcze z 25.V; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U25C
150 PLN
6868

1881 makulatura - wadliwie przycięta karta pocztowa, wysłana 26(15).I z Warszawy do Hamburga; bardzo ciekawy i rzadko spotykany walor ponieważ kontrola jakości była wtedy niezwykle dokładna i wychwytywała wszelkiego rodzaju usterki.


Mi.P5 
150 PLN
6869

1881 list z Krakowa do Woli Flaszczyna, stempel Kraków Dworzec, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego nr 26.


40 PLN
6870

1882 list wysłany 12.6 z miejscowości Zdroje (Finkenwalde) do Szczecina, pomimo, że przesyłka została oznaczona adnotacją zwalniającą od opłaty pocztowej "Portopfl.d.A.", na froncie wpisano dużymi cyframi wysokość dopłaty "20", na odwrocie dekoracyjny zielony stempelek nadawcy z wizerunkiem palmy i łacińską dewizą "UT PALMA VIRESCIT" z Podjuch, a także kasownik odbiorczy.


80 PLN
6871

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 146x60mm; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U29E 
300 PLN
6872

1885 karta pocztowa wysłana z Łodzi przez Rygę do Walk (Wałk), przesłana 6.I ambulansem nr.72 relacji Warszawa-Mława, kasownik "POCZTOWY WAGON No.72" z wyróżnikiem "1" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.72), a następnie 7.I ambulansem nr.4 relacji Warszawa-Petersburg rzadki ośmiokątny kasownik "PRZEDZIAŁ POCZTOWY WAGONU N4"(ПОЧТОВОЕ ОТДѢЛЕНIЕ ВАГОНА N4)" z wyróżnikiem "6", kasownik tranzytowy Rygi z 9.I; dobry stan zachowania.


Mi.30 
300 PLN
6873

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 4+4 kop; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady po podlepkach).


Mi.P12 
120 PLN
6874

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie praktycznie niewidoczne ślady po podlepkach).


Mi.P15 
120 PLN
6875

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ślad po podlepce).


Mi.U33A 
60 PLN
6876

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 5 kop; bardzo dobry stan zachowania (boki sklejone, dół otwarty z pełną oryginalną gumą).


Mi.K1 
50 PLN
6877

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 1 kop, rozmiar: 88x376mm; dobry stan zachowania (niewielkie przybrudzenia, opaska nieznacznie krótsza).


Mi.S1 
50 PLN
6878

1893 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, list wysłany 18.I z Nowego Jorku do Przemyśla, na odwrocie dodatkowy wirnik poczty amerykańskiej, kasownik odbiorczy Przemyśl 3/2; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.65 
150 PLN
6879

1896 Wrocław - poczta prywatna HANSA - widokówka (litografia) ofrankowana znaczkiem za 2 1/2 Pf przesłana lokalnie 16 5; dobry stan zachowania, sygnowana B.Żwinklewicz.


Mi.E9 
200 PLN
6880

1898 austriackie sądowe znaczki doręczeniowe - 17 1/2 Kr niebiesko/czarne - parka pionowa o ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 23.II z Jarosławia; wielokrotności tych znaczków na kompletnych przesyłkach są bardzo rzadko spotykane - wysoka wycena katalogowa; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.Iax
Mi.1aB 
600 PLN
6881

1901 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, list wysłany 6.III z Monachium do Aleksandrowa Pogranicznego, omyłkowo skierowany najpierw do Aleksandrii w Egipcie (13.III), stamtąd przesłany do Aleksandrii w Rumunii (23.III), a stamtąd zwrócony do Monachium (26.III); niespotykany walor o ładnie udokumentowany obieg pocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
6882

1901 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Łapy - Lublin.


120 PLN
6883

1902 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, widokówka wysłana 4.7 z Funchal na Maderze do Warszawy, kasownik przejściowy Lisbona z 7.8 i odbiorczy Warszawa 30.VII; zwraca uwagę dopisanie w trzech narożnikach znaczka wartości nominału "25", oryginalnie został on wydrukowany tylko w jednym narożniku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.28 
400 PLN
6884

1903 widokówka (piękna litografia) wysłana 2.VI z Ostrowca do Rygi, przesłana ambulansem nr 110 relacji Ostrowiec-Koluszki - kasownik "POCZTOWY WAGON No110" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No 110); kasownik odbiorczy 4.VI; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.43y 
120 PLN
6885

1904 karta pocztowa wysłana ze stacji Miatlewo do Lublina przesłana 6.XII ambulansem nr.61 relacji Riażsk-Samara, kasownik "POCZTOWY WAGON No.61" z wyróżnikiem "1" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.61), na froncie kasownik tranzytowy odbiorczy Lublin 9.12; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P13
60 PLN
6886

1904 kartka z Odessy do Zgierza, z lewej strony stempel ambulansu pocztowego na trasie Koluszki - Łódź.


60 PLN
6887

1905 REWOLUCJA, karta pocztowa ozdobiona ręcznie malowanymi symbolami wolnościowo-patriotycznymi, datowana "9/XI 905" wysłana z Warszawy do Krakowa w okresie trwającej w Królestwie Polskim Rewolucji 1905 roku, fragment tekstu "Z kraju wolnych obywateli na których oczy całego świata patrzą za wywalczone swobody, ślę Ci...", rusztowy kasownik urzędu Warszawa 3, datownik odbiorczy Kraków; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
6888

1906 list wysłany 13.3 z Wadowic do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem rusztowym, kasownik odbiorczy na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.134
20 PLN
6889

1906 kartka z Warszawy do Petersburga.


65 PLN
6890

1906 kartka z Warszawy do Petersburga.


65 PLN
6891

1907 kartka z Warszawy do Werek koło Wilna.


65 PLN
6892

1909 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P21 
40 PLN
6893

1909 kartka do Lublina nadana w ambulansie pocztowym na trasie Sosnowiec - Warszawa.


60 PLN
6894

1909 rosyjska całostka wysłana z Warszawy do 10.2.09 do Lublina z dwustronnym drukiem reklam siedmiu firm w języku polskim i rosyjskim.


130 PLN
6895

1909 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Kijów.


120 PLN
6896

1910 formularz przekazu pieniężnego austriackiej poczty.


45 PLN
6897

1910 formularz przekazu pieniężnego austriackiej poczty.


10 PLN
6898

1911 list polecony z Warszawy 5 2.9.11 do Anglii, dwie erki z numerem w języku rosyjskim i bez numeru w języku francuskim dla listów zagranicznych, stemple odbiorcze na odwrocie.


400 PLN
6899

1911 firmowy list polecony z Warszawy 24.3.11 do Wiednia, erka do korespondencji w języku francuskim.


300 PLN
6900

1913 dofrankowana karta pocztowa, wysłana 20.IX z Nowego Sącza do Nowego Jorku, tekst pisany po hebrajsku; słabszy stan zachowania; judaika.


Mi.142; P216 
20 PLN
6901

1913 karta pocztowa wysłana 29.10 z miejscowości Januszpol do Warszawy, dobry stan zachowania


Mi.P13 
30 PLN
6902

1913 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, karta pocztowa ze Skierniewic wysłana 3-10 z Żyrardowa do Rudolstadt w Niemczech z nieznanych powodów omyłkowo skierowana do Nowego Jorku, gdzie dotarła 18.X; amerykańskie stempelki: "MISSENT" i "MISSENT TO NEW YORK"; ładnie udokumentowany obieg pocztowy; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.P21, 82 
200 PLN
6903

1913 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 4 kop; dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady po podlepkach).


Mi.P26
40 PLN