The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 63. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7086

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana z Harbinu do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej". Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie, na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


2 000 PLN
7087

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowonikołajewsk, kasownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
7088

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
35 PLN
SOLD
7089

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
7090

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
700 PLN
7091

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy w Galicji, Rosjanie zajęli 3.IX Lwów - list do Kopenhagi wysłany 23.12 z rosyjskiej poczty polowej nr.114 stacjonującej we Lwowie, znaczki unieważniono datownikiem "POLOW.POCZT.KANT.No114" (ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ. Иo114), przesyłkę przez Kijów skierowano do Piotrogrodu do ocenzurowania i dalszej wysyłki; na odwrocie owalny stempelek cenzury i kasownik odbiorczy KJØBENHAVN 22.1.1915; niezwykle ciekawa całość z wczesnego i krótkiego okresu okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69 
500 PLN
7092

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P100AI 
30 PLN
7093

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie, pieczęć formacyjna.


40 PLN
7094

1914 widokówka (port w Rydze) datowana 3.XII, wysłana przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze do Chabarowska, pieczęć listowa szpitala.


120 PLN
7095

1914 karta pocztowa ze Strzeleckiej Poczty Polowej pisana z 1. plutonu 1. kompanii 4. batalionu z Krakowa do Drohobycza, stempel fioletowy w ramce "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa", oraz strzelecki stempel cenzury wojskowej - czerwona litera C, bardzo rzadka pozycja z korespondencji Legionów.


1 600 PLN
7096

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja.


1 500 PLN
7097

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniająca równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118", w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


500 PLN
7098

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


150 PLN
7099

1915 widokówka wysłana 24.III przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala wojskowego w Jałcie do Żyrardowa, pieczęć szpitala, kasownik odbiorczy; temat - CZERWONY KRZYŻ.


120 PLN
7100

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego, przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


200 PLN
7101

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


40 PLN
7102

1915-16 stemple formacyjne jednostek wojskowych Legionów Polskich.


35 PLN
7103

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


40 PLN
7104

1915 formularz (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i francusku, wysłany 24.III do Lwowa; dodatkowe stempelki: grażdanką - Korespondencja Jeńców Wojennych ( ) i "GALIZIEN", cenzura austriacka z Wiednia, gdzie dopisano również adres alfabetem łacińskim; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
7105

1915 kartka z poczty polowej w Opocznie do Czech cenzura wojskowa Opoczno.


85 PLN
7106

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), dobry stan zachowania.


100 PLN
7107

1915 karta polowa wysłana z Dąbrowy 8.12.15 z Biura Werbunkowego do CUE DW NKN w Piotrkowie w zapytaniem o Mieczysława Stawińskiego ppor. z 2. pułku (5.pp) I Brygady, po obu stronach fioletowy owalny stempel "* DEPARTAMENT WOJSKOWY * BIURO WERBUNKOWE (-) DĄBROWA".


110 PLN
7108

1915 węgierska karta polowa pisana 17 lutego przez rannego legionistę St. Magierę z 1. batalionu 2. pułku ze szpitala w Budapeszcie do Komendy Legionów Polskich w Wiedniu z prośba o wiadomość o rodzicach, datownik BUDAPEST, granatowy stempel ewidencyjny "PREZYDIUM N.K.N. / Wpłynęło dnia …… 191.. / L. ......... / Załatwiono ......", rzadka pozycja z tego okresu walk.


120 PLN
7109

1915 Legiony Polskie, listownik polowy pisany z domu rekonwalescentow w Rako do Dowództwa 2. pułku Legionów FELDPOSTAMT 355; fioletowy stempel cenzury "K.u.K. MILITERZENSURIER/ SITZDER KOMMISSION: M SZIGED".


85 PLN
7110

1915 list wysłany 6.8.15 przez aspiranta z 2. kompanii II. baonu uzupełniającego z Kamieńska do Żywca; datownik ETAPPENPOSTAMMT PIOTRKÓW "b", niebieski stempel z orlem "Kancelarja Baonu uzup. / Brygady 2-giej" oraz cenzury "ZENSURIERT".


241 PLN
SOLD
7111

1915 kartka węgierska poczty polowej wysłana 17.11.15 z frontu na Wołyniu z Kolumny prowiantowej 3/P Legionów Polskich, datownik FELDPOSTAMT 355, rzadki stempel formacyjny w języku niemieckim "Polnishe Legion / Verpflegs-Staffel No 3.", kartka pisana po czesku.


140 PLN
7112

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce kwit kasowy ozdobiony grafiką Stanisława Janowskiego, wystawiony 31/7 w Krakowie dla Inspektoratu Ostrowskiego za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzedaży których przeznaczony był na cele legionowe; owalna pieczęć z orłem "DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY NKN" (Berek P279); bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


200 PLN
7113

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
7114

1915 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 7.V za pośrednictwem poczty polowej 355 do Krakowa; dwuwierszowy stempel formacyjny "Batalion 1 Pułk 2. I Legion Polski" (Berek P108) i stempelek cenzury "Cenzurowano" o długości 42 mm (w typie C8); bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
SOLD
7115

1916 list od jeńca wojennego, wysłany 30.V z Kijowa - za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża - do miejscowości Mieścisko (Markstädt) w Wielkopolsce, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 27.6 i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 970; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
200 PLN
7116

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 31.8 z Mińska, za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki "OBRATNA.POCZ.KAN.w MIŃSKU" (ОБРАТНАЯ ПОЛ.ПОЧ.КОН. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ж", z datami 2 i 9.9 - przesłany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; zwraca uwagę stempelek polecenia z nazwą miejscowości pisaną grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! pieczęci lakowe, zalepki i różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym z numerem cenzora 615; kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
200 PLN
7117

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list od jeńca wojennego, wysłany 19.7 z miejscowości Ilinskoje (ИЛЬИНСКОЕ ВЯТСК.) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 23.7, skąd 25.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
7118

1916 specjalny ilustrowany formularz przesłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej do Rzeszowa przez Polaka służącego w armii austriackiej, zwraca uwagę nietypowy numer poczty polowej 22/II; pieczęć formacyjna "K.u.K.ETAPPENSTATIONSKOMMANDO".


120 PLN
7119

1916 formularz wysłany 22.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.154 ze szpitala wojskowego do Legnicy, datownik "K.D.Feldpoststation Nr.154". formacyjna pieczęć listowa.


20 PLN
7120

1916 (?) koperta wysłana 28.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 78 do Berlina; datownik "K.D.FELDPOSTSTATION Nr.78".


25 PLN
7121

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji z emblematem Czerwonego Krzyża, treść napisana po niemiecku, datowany 27.V i wysłany z obozu w miejscowości Taza do Lwowa; stempelek rosyjskiego cenzora nr.9 z Omska (na odwrocie) i cenzura austriacka z Wiednia; przesyłka za dotarła do adresata za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża, trzywierszowy stempelek "Croix Rouge Danoise Copenhague Agence des prisonniers de guerre" z dopisaną datą 24/7/1917; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
7122

1916 Legiony Polskie - przepustka na dzień 10 lipca wystawiona w Kozienicach, czytelna odbitka dwuobrączkowego stempla formacyjnego z orłem "1 PUŁK ARTYLERII LEGIONÓW POLSKICH KADRA" nieopisanego u Berka, z tego samego okresu znana jest pieczęć dwuwierszowa o tej samej treści; słabszy stan zachowania.


150 PLN
SOLD
7123

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Oświęcimia, pieczęć formacyjna z orłem: "K.U.K. KOMMANDO 3.BRIGADE POLNISCHE LEGIONEN" nieopisana u Berka; wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.


400 PLN
7124

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, część na odpowiedź wysłana 13.3 z obozu w Taszkiencie do Przemyśla; cenzura austriacka i rosyjska; temat - CZERWONY KRZYŻ.


100 PLN
7125

1916 (?) sekretnik wysłany 24.8 za pośrednictwem poczty polowej 18 Dywizji Zapasowej do Düsseldorfu; pieczęć formacyjna.


30 PLN