The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 63. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10219

1921 Judaica - XII Kongres Syjonistyczny w Karlowych Varach, dekoracyjnie frankowana koperta listu poleconego, wysłanego 8.IX Karlowych Varów do Łodzi, znaczki ostemplowane datownikiem okolicznościowym z napisami po czesku i hebrajsku Kongres Sionisticky; kasownik odbiorczy na odwrocie; koperta w słabszym stanie zachowania.


200 PLN
10220

1933 Judaica - ilustrowana karta pocztowa pisana po hebrajsku !!! wysłana 12.XII z ZSRR do Krakowa, stempel tranzytowy Stołpce 20.XII.


Mi.P129I 
100 PLN
10221

1940 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy wysłany 13.12 z Wilna na ulicę Miłą w Warszawie, na odwrocie czytelny stempelek getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" (S.Simon typ 3), które powstało zaledwie dwa miesiące wcześniej (2.X); znaczki unieważnione kasownikiem urzędu pocztowego przy dworcu kolejowym "VILNIUS GELEŽINKELIO STOTIS", datownik urzędu przejściowego EYDTKAU 15.12 i warszawski kasownik odbiorczy z 17.XII, dodatkowo stempelek dopłaty poczty Generalnego Gubernatorstwa z dopisaną jej wysokością "3,50"; niezwykle ciekawy walor o elementach trzech rożnych poczt, które powstały na terenie Polski po jej rozbiorze między Niemcami, a Związkiem Sowieckim - niemy świadek polskiej pogmatwanej historii; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


1 600 PLN
10222

1940 Getto Piaski, list z getta do Kopenhagi, ramkowy stempel nadawczy PIASKI opisany przez S.Simona, znaczek unieważniono kasownikiem Lublin 2 w dniu 20.VI.; na odwrocie w adresie nadawcy podano "Judenrat Piaski kolo Lublina", obok zalepka i stempelek cenzury Wehrmachtu; początkowo niewielkie getto po przewiezieniu ludności ze Szczecina, Krakowa i Majdana Tatarskiego liczyło w IV 1942 roku około 4200 osób; 1500 zmarło wskutek epidemii tyfusu i cholery, reszta zginęła w Bełżcu; bardzo rzadki walor w niezłym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


3 200 PLN
10223

1940 Getto w Łodzi, banknot 50 fenigów, idealny stan zachowania.


400 PLN
10224

1941 Getto w Częstochowie, znaczek rozrachunkowy Rady Starszych Getta w Częstochowie za 50 gr, bardzo rzadki walor - jedyne wydanie stosowane do pobierania opłat wewnętrznych w gettach - w Łodzi przygotowano znaczki, ale nie wprowadzono ich do obiegu - w niektórych gettach stosowano stempelki taryfowe, taki sam znaczek sprzedano w maju 2000 na aukcji w Nowym Jorku za ponad 1000$, ten z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


2 400 PLN
10225

1941 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 20.V z Częstochowy, adresowany na ulicę Zamenhofa, na odwrocie stempel odbiorczy getta POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU oraz mały stempelek z datą 30.V.


800 PLN
10226

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa do Berlina datowana 22.VII, oznaczona trójwierszowym stempelkiem "POSTABTEILUNG/ des Aeltesten der Juden/ in Litzmanstadt-Getto", dodatkowo dwuwierszowa pieczątka informacyjna "in hebräischer und jiddischer/ Sprache verboten" i numer "18"; przesyłka w ramach represji została zatrzymana - unikalny stempel ramkowy "UNZULÄSSIG" i ostatecznie pozostała w getcie; niezwykle rzadki zestaw wielu stempli pocztowych getta łódzkiego, kazdy bardzo wysoko wyceniany; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 800 PLN
10227

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do getta w Annopolu Lubelskim; cenzura Wehrmachtu. Przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów.


1 000 PLN
10228

1942 Getto w Sosnowcu, lotnicza karta pocztowa z getta wysłana 4.5 do Lizbony; wyraźnie odciśnięty trzywierszowy stempelek "Einliferer: Aeltestenrat der jüd. Kultusgemeinde / in Sosnowitz OS / Sammelstelle für Postsendungen" w kolorze fioletowym opisany przez Z.Piekuta w "Filatelistyce" 3/1999, jako inny niż dotychczas zarejestrowane; stempelki cenzur, kasownik odbiorczy LISBOA NORTE z 6.5; dekoracyjna całość w pięknym stanie zachowania (karta lekko pionowo zgięta po prawej); 1.VIII.1943 rozpoczęła się likwidacja getta w Sosnowcu, miejscowy ruch oporu porwał za broń i podjął nierówną walkę z Niemcami, prawdopodobnie wszyscy uczestnicy zrywu zginęli, była to jedyna próba podjęcia zorganizowanej walki poza powstaniami w gettach w Warszawie i Białymstoku; gwarancja.


4 800 PLN
10229

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; co ciekawe prawdopodobnie w trudnych warunkach getta wyrwane z dużymi marginesami z arkusza (cięte tylko dołem), ale zachowane w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
1 200 PLN
10230

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), pasek pięciu czystych serii (złożony między trzecim a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

Fi.1-3A typ I-V
4 500 PLN
10231

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba na papierze ilustrowanym znaczka za 10 Pf nie zrealizowanego wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.PIX
1 000 PLN
10232

1947 Judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych w Auschwitz-Birkenau niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjny i zagłady (1940-1945), ostemplowanych okolicznościowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
60 PLN
10233

1948 5 rocznica powstania w getcie warszawskim, marginesowy sześcioblok znaczków za 15 zł. z okolicznościowym kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.454
Mi.485 
200 PLN
10234

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
10235

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN