The auction will start on 19.04.2024

Auction 63. PoW Murnau camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9303

1945 obszary anektowane przez Niemcy, część na odpowiedź listownika wysłana 21.2 z Karwiny (Zaolzie) do obozu jenieckiego oflag VIIA, dwuobrączkowy datownik nadawczy KARWIN-FREISTADT (OBERSCHLESS), stempelek cenzora obozowego nr.3; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
10011

1942 Budynek obozowy, fałszerstwo znaczka za 10 f. w kolorze czarnym na papierze żółtobrunatnym gładkim cienkim, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału.

Fi.1A FFi
50 PLN
10012

1942 Budynek obozowy, kasowany znaczek za 10 f. w kolorze szaroczarnym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Krawczyk.

Fi.1byC
250 PLN
10013

1942 budynek obozowy, znaczek w kolorze szarym na papierze y (nakład 794 sztuk), gwarancja.

Fi.1ayC
250 PLN
SOLD
10014

1942 Druty, seria w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1100.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.2-3ay1C
900 PLN
10015

1942 druty, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay1C
150 PLN
10016

1942 Druty, seria czysta w kolrach szaroniebieskim i zielonym, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2b-3ay1C
950 PLN
10017

1942 druty znaczek w kolorze szaroniebieski na papierze y1 (nakład 1544 sztuk), guma nie idealna, gwarancja Schmutz.

Fi.2by1C
120 PLN
SOLD
10018

1942 druty znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze y1 (nakład 1544 sztuk), gwarancja.

Fi.2by1C
100 PLN
10019

1942 druty, gwarancja i oznaczenie.

Fi.2by1C
150 PLN
10020

1942 druty znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze y1 bez gumy, uszkodzony prawy górny narożnik, gwarancja Schmutz.

Fi.3ay1C
180 PLN
10021

1942 trąbka pocztowa, nakład 166 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4axC
240 PLN
10022

1942 trąbka pocztowa, gwarancja i oznaczenie.

Fi.4ay1C
140 PLN
SOLD
10023

1942 trąbka pocztowa, znaczek w kolorze brunatnym na papierze y2 (nakład 140 sztuk), gwarancja Schmutz.

Fi.4ay2A
280 PLN
10024

1942 trąbka pocztowa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.5y1C
240 PLN
SOLD
10025

1942 Wystawa Rybacka, gwarancja Schmutz.

Fi.6NDx2C
80 PLN
SOLD
10026

1942 Wystawa Rybacka, znaczek w kolorze karminowoczerwonym na papierze y3, rzadka odmian z nakładu 64 sztuk, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
900 PLN
10027

1942 Wystawa Rybacka, jednostronnie cięty znaczek za 15 f. w kolorze jasnobrunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 456 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.6by1C
200 PLN
10028

1942 Wystawa Rybacka, rzadko spotykany cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnoczerwonym na papierze białym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.6x1A
400 PLN
10029

1942 tryptyk w kaplicy obozowej, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 400 sztuk), na gumie niewielki ubytek w gumie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.7by1C
120 PLN
SOLD
10030

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.7by1C
200 PLN
10031

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek w kolorze brunatnoczerwonym na papierze x2, gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
380 PLN
10032

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnoczerwonym na papierze białym gładkim grubym (nakład 70-80 sztuk), gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
360 PLN
10033

1942 listownik wysłany 15.VI z miejscowości Kirkcaldy w Szkocji do Oflagu XIIA, przesłany do obozu VIIA, liczne cenzury i adnotacje.
Autorem listu (do ojca) jest Stanisław Modrany, który w 1939 brał udział w obronie Grodna, następnie był internowany na Litwie w obozach Olita i Ukmerge (Wiłkomierz), po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1940 trafił do obozu w Juchnowie (Pawliszew Bor), wywieziony następnie za Murmańsk po podpisaniu traktatu Sikorski-Majski wstąpił do 5 Dywizji Kresowej, gdzie zgłosił się do lotnictwa, po opuszczeniu ZSRR ukończył kursy w Szkocji i Kanadzie przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej latał bombowcem typu Lancaster; w dniu 21.II.1945 poniósł śmierć w czasie lotu bojowego; odznaczony Krzyżem Walecznych - życiorys nadawcy stanowi klasyczny przykład krętych "polskich dróg" w czasie II wojny światowej.


450 PLN
10034

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 100x147 mm przedstawiające orkiestrę obozową, na bębnie widoczny napis "Wojtek jazz"; na odwrocie stempelek cenzury z numerem 12; minimalnie słabszy stan zachowania.


150 PLN
10035

1943 Góry, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.8IIayC
120 PLN
10036

1943 Góry, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.8IIayC
120 PLN
SOLD
10037

1943 góry, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 692 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8IIbyC
120 PLN
10038

1943 góry, znaczek na papierze szarym gładkim średnim, jednostronnie cięty (nakład 98 sztuk), znaczek w górnej części nie pokryty gumą, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8IayC
600 PLN
10039

1943 Wdowa, kasowany znaczek za 25f. na papierze białym szorstkim sztywnym, cięty z trzech stron, gwarancja i opis odmiany Krawczyk.

Fi.9x4C
200 PLN
10040

1943 menażka, znaczek w mieniącym kolorze niebieskozielonym z ciekawym przyciemnieniem po prawej, na papierze białym gładkim grubym, lekko zagnieciony, gwarancja i opis 8c Schmutz.

Fi.10x1C
150 PLN
10041

1943 Menażka, marginesowy znaczek w kolorze niebieskozielonym na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Schmutz.

Fi.10x1C
90 PLN
SOLD
10042

1943 menażka, czworoblok, gwarancja i oznaczenie.

Fi.10y1C
480 PLN
10043

1943 Menażka, znaczek za 10 f. w odcieniu niebieskawozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.10y1C
120 PLN
10044

1943 Menażka, kasowany znaczek za 10 f. w odcieniu szarozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.10y1C
140 PLN
10045

1943 50. gonitwa Towarzystw Wyścigów Konnych, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 693 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.11ay
160 PLN
10046

1943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.11ay
160 PLN
10047

1943 50. gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x (nakład 324 sztuki), gwarancja.

Fi.11cx
250 PLN
10048

1943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, znaczek za 20 f. w kolorze niebieskim na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Schmutz.

Fi.11cx
220 PLN
10049

1943 menażka, całostka z dodatkowym stemplem "Czerwony Krzyż" przedstawiający po pośrodku Czerwony Krzyż, na którym w czterech wierszach wypisana była dewiza Czerwonego Krzyża: "Inter Arma Caritas", z lewej strony krzyża znajdował się kłos, a z prawej drut kolczasty, obok stoją słupy stanowiące oparcie dla ogrodzenia markowanego po jednej i drugiej stronie pięcioma poziomymi kreskami. Na lewym słupie wypisana data "1939", na drugim - "1945" jako okres trwania opieki ze strony MCK. W marcu 1945 Zarząd Poczty odbijał ten stempelek na bieżącej korespondencji obok kasowników stałych. Gwarancja.

Fi.Cp10
1 200 PLN