The auction will start on 14.04.2023

Auction 63. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8896

1939 Judaica - karta pocztowa wysłana 24.VII z Warszawy, adresowana do Pana Rozen Zweiga na Poste Restante w Łodzi, niepodjęta i zwrócona do nadawcy; przesyłki adresowane na Poste Restante przetrzymywano na poczcie przez 14 dni, z tego wynika, że przesyłkę zwrócono (lub podjęto próbę zwrotu) już po wybuchu wojny!!!

Fi.Cp78II, D93
120 PLN
12446

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.116 Pd1-6
50 PLN
12447

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.88a Pd1-8
50 PLN
12448

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

Fi.117 Pd3-9
50 PLN
12449

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.47 (97) na wycinku z rewersu koperty, unieważniony ręcznie "Porto 15 h" z datą 21.1.19 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe.

Fi.D3
200 PLN
12450

1919 wydanie krakowskie, pasek trzech znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.12/14 (62/64); to tzw. wysokie nadruki o wysokości poz.12 - 9,5/9,8 mm, poz.13 - najwyższy 9,9/10 mm i poz.14 - 9,9/9,7 mm, co ciekawe różnią się wysokością nadruku po lewej i prawej stronie - stąd dwa wyniki pomiaru każdego nadruku; to najciekawsze znaczki z formy IID, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D3
2 400 PLN
12451

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Kronenberg.

Fi.D3
30 PLN
12452

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 33/44, gwarancja Mikstein, Ways.

Fi.D3
400 PLN
12453

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
120 PLN
12454

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.D3
35 PLN
12455

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
12456

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
12457

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 39, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
12458

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
25 PLN
12459

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/43 (81/93); lewy górny znaczek poz. 31 (81) z błędem występuącym w formach D i E "ścięte P w POCZTA", oba środkowe poz. 32/42 (82/92) z błędem "przerwana poprzeczka w A w POCZTA", jeden znaczek na podlepce(32), pozostałe bez, wszystkie w pięknym stanie, gwarancja i opis pozycji Mikstein.

Fi.D3 B
600 PLN
12460

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.86 "uszkodzone P w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D4I B
Mi.P11 
4 400 PLN
12461

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.3, sygnatura SM, gwarancja Mikstein, Koopman, Rachmanow, atest firmowy Gryżewski.

Fi.D5
Mi.P4
2 200 PLN
12462

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 20-30 z uszkodzonymi literami AA, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D6
600 PLN
12463

1919 wydanie krakowskie, pasek znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 11-14, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D6
480 PLN
12464

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 83, znaczek na wycinku wewnątrz pocztowego skartu z Zakopanego.

Fi.D6
100 PLN
12465

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
800 PLN
12466

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D8
2 500 PLN
12467

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 70, gwarancja Mikstein i Ryblewski.

Fi.D9
100 PLN
12468

1919 seria znaczków dopłaty.

Fi.D13-21
25 PLN
12469

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
120 PLN
12470

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
30 PLN
12471

1919 róg obfitości, niekatalogowana marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
1 200 PLN
12472

1919 róg obfitości - mieszana frankatura znaczków dopłaty "niebieskich" i "pomarańczowych"; znaczek za 25 fen na niedofrankowanym liście (prawidłowa opłata wynosiła 1 mk), wysłanym 6.IX z Krakowa do Wieliczki, w tamtejszym urzędzie pocztowym 7.IX naliczono dopłatę w dwukrotnej wysokości brakującej kwoty (2x75 fen=1,50 mk), którą udokumentowano znaczkami dopłaty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.D20I, D29, 90B
Mi.P20y, P28, 107
300 PLN
12473

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, parka bez perforacji poziomej.

Fi.D26s
80 PLN
SOLD
12474

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, parka z osobliwym abklaczem na odwrocie.

Fi.D28
120 PLN
12475

1919 lokalne prowizoria dopłat, BALIGRÓD (typ 6) - nadruk fioletowy stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 23.VII z Drohobycza, na odwrocie znaczek za 50 hal z nadrukiem Porto, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd6
600 PLN
SOLD
12476

1919 lokalne prowizoria dopłat, TUSTANOWICE (typ 153) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 24.X.1922 z Białej, na odwrocie znaczki za 50 i 100 mk z nadrukiem DOPŁATA/TUSTANOWICE, walor w dobrym stanie zachowania (skart od góry zmniejszony; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd69, 70
500 PLN
12477

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.


40 PLN
12478

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.


40 PLN
12479

1919 zestaw znaczków z lokalnymi nadrukami Porta, większość z Bielska, Cieszyna i Krakowa, jeden rzadki z Mielca.


100 PLN
12480

1919 przekaz pieniężny z Wadowic 12.XI.19 do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porta urzędu pocztowego Kraków 1.


100 PLN
12481

1919 zestaw 5 znaczków z nadrukami lokalnymi porta.


40 PLN
SOLD
12482

1919 przekaz pieniężny z Tarnowa do Borysławia, na odwrocie znaczek z lokalnym nadrukiem PORTO z Borysławia.


550 PLN
12483

1920 seria znaczków dopłaty.

Fi.D17-21
10 PLN
12484

1920 urzędowy list ze Stryja do Lwowa opłacony przez odbiorcę parką znaczków dopłaty za 200 hal.

Fi.D22
80 PLN