The auction will start on 17.06.2022

Auction 63. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6797

1593 kompletny list podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja z Dąbrowicy herbu Lewart, napisany dnia 7 października 1593 roku, do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, uważanego za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; adresowany "Xe(ciu) panu... do rąk jego...", "powolny sługa..."; zachowany w świetnym stanie, papier ze znakiem wodnym, z kompletną wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną, wspaniały ponad 400 letni dokument historyczny !!!


2 400 PLN
6798

1777 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list z pełną treścią, datowany 14 maja, wysłany z Warszawy do Hodimont; posiada adnotacje dotyczące wyłącznie porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem - gdyż w tym czasie nie stosowano jeszcze pieczęci nadawczych; walor w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
6799

1794 Poczta Królewska Rzeczypospolitej - FRAUENBURG (Saldus) w Kurlandii; nieznany dotąd jednowierszowy stempel FRAUENBURG, o wymiarach 38x4mm, czytelnie odciśnięty na datowanym 5.VII kompletnym liście z majątku Remten do Rygi w Inflantach, które znajdowały się w tym czasie w granicach Rosji; w 1561 roku Kurlandia została lennem Rzeczypospolitej, Frauenburg - siedziba księcia Jakuba Kettlera regenta Kurlandii, położony był na trakcie pocztowym Kłajpeda - Mitawa; urząd pocztowy otworzono tu w 1632 roku; na oferowanym liście z 1794 roku użyto stempla nadawczego w typie podobnym do stosowanych w Kownie (KOVNO) i Mitawie (MITAU); listy z tych miast pokazane były w eksponacie Z.Mikulskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, obok o kilkanaście lat wcześniejszych listów z Lipawy do St.Petersburga i Pernau, każdy z tranzytowym stemplem Mitawy i rosyjskim z Rygi; Frauenburg wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze (1795) zagarnięte przez Rosję; na początku XIX wieku wprowadzono tam stempel nadawczy o większych rozmiarach 56x6,5mm (Dobin 27-2-09.1.01), w innych miastach na tym obszarze również stosowano podobne stemple, a te pisane grażdanką wprowadzano stopniowo dopiero po wojnach napoleońskich; XVIII-wieczne listy z obszaru Rzeczypospolitej są bardzo rzadkie, a poza Mitawą z Kurlandii niespotykane; nowe odkrycia jak widać mogą się zdarzać; kompletny list zachował się w bardzo dobrym stanie; fotoatest firmowy.


12 000 PLN
6800

1804 obszar I Rzeczypospolitej - RYGA jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim RIGA (Dobin 40.1.02), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Goldyngi (Goldingen); w 1561 roku Inflanty zostały lennem Rzeczypospolitej, Ryga była wówczas największym portem Inflant i jednym z największych na Bałtyku; w 1580 po pokonaniu Iwana Grożnego król Stefan Batory triumfalnie wjechał do Rygi; w 1605 w bitwie pod Kircholmem pod Rygą 4-tysięczne wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Chodkiewicza rozgromiły 11-tysięczną armię szwedzką, a król szwedzki musiał salwować się ucieczką; 25.IX.1621 roku Szwedzi zdobyli Rygę i nie powróciła ona już do Rzeczypospolitej; Goldynga była stolicą Kurlandii i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
6801

1807 "Grande Armee No.31" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


2 800 PLN
6802

1808 Księstwo Warszawskie, kompletny list z Bielewa do Leszna.


450 PLN
6803

1809 Prusy (okres Księstwa Warszawskiego); kompletny list wysłany 4.VI z Hagen do Rygi, nadawca listu Johan Elbers był założycielem wielkiej fabryki włókienniczej w Hagen; nazwa miejscowości nadania "Hagen" i wysokość porta "12" wpisane ręcznie czerwonym atramentem; na odwrocie francuski stempel tranzytowy "9. JUIN 1809"; wydaje się to dziwne, ale w tym czasie na ziemiach polskich wzdłuż granicy z Rosją stacjonowała Napoleońska "Grande Armee"; list przekazano prawdopodobnie przez Taurogi, stąd brak stempla granicznego Księstwa Warszawskiego, ale nie można wykluczyć tranzytu przez francuską pocztę wojskową; walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
6804

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Koźmina.


450 PLN
6805

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Kościana.


450 PLN
6806

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Łyżna.


450 PLN
6807

1812 około, obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.1.02), czytelnie odciśnięty na liście do Rygi; w 1582 miasto weszło w skład Rzeczypospolitej po pokonaniu cara Iwana Groźnego, król Stefan Batory nadał miastu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 miasto było stolicą województwa dorpackiego, w 1601 szwedzka armia obległa i zdobyła miasto, w 1603 wojska polskie odzyskały miasto, a w 1625 Dorpat ponownie opanowali Szwedzi i już nie powrócił on do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia).


400 PLN
6808

1813 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Leszna.


450 PLN
6809

1818 około, list wysłany 23.NOV z Legnicy do Szprotawy (Sprottau), dwuwierszowy stempel nadawczy LIEGNITZ; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
6810

1818 list z pełną treścią wysłany 21.IX z Warszawy do Francomont w Niderlandach, dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB WARSZAWA 21 SEPTEMBRII (32x4mm), list przesłano głównym traktem Warszawa-Strzałkowo, gdzie odciśnięto dwuwierszowy stempel STRZALKOWO 23.SEPT.; dalej przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; na odwrocie niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; liczne adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45", "99", "14", "6"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
6811

1820 około, kompletny list rekomendowany wysłany z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, adresowany "Antoniemu Hrabi Stadnickiemu"; czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 9 FEBRUARII, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych: "30", "46", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
6812

1820 około, 1,25 łutowy list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 14/11 jako pospieszny - dopisek "Cito!"; dwuwierszowy stempel nadawczy; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
6813

1821 list (koperta) do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo przywieziony z Petersburga do Warszawy, skąd został wysłany do Wiednia, odręczna adnotacja "de St Peterbourg", czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 FEBRII, na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy z herbami; bardzo dobry stan zachowania.
1819 list (koperta) rekomendowany wysłany z Lublina do Hrubieszowa, rzadki czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy LUBLIN 8 APRILIS o wymiarach 25x4,5 mm, czerwoną kredką wpisana wysokość opłaty "15", zwraca uwagę wyszukany sposób adresowania listu: "Wielmożnemu Imć: Panu Witalisowi Sobieszczańskiemu Mnie wielce Kochanemu Stryaszkowi Dobrodziejowi najosobliwszemu Panu w Hrubieszowie"; na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.
1830 STEMPEL Z ODWRÓCONĄ CYFRĄ W DACIE - list wysłany z Lublina do Kielc, rzadki czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy LUBLIN 22; SEPTEM o wymiarach 22x3,5 mm z odwróconą cyfrą "2" w dacie!!! stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


3 200 PLN
6814

1825 po, list wysłany 27.8 z miejscowości Widuchowa do Szczecina, dwuwierszowy stempel nadawczy FIDDICHOW, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa z godłem "KOENIGL.KREIS.GER.COMMISSION FIDDICHOW"; doskonały stan zachowania.


60 PLN
6815

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


50 PLN
6816

1825 strona adresowa listu pieniężnego tzw. "obciążonego" (adnotacja "przytem paczka Sig.K.M. srebrem Złp 23"), nieopłaconego przez nadawcę (adnotacja "Na koszt"), wysłanego 8/10 z Łaska do Kalisza, stempel nadawczy typu IIA, liczne adnotacje pocztowe, dzięki czemu walor prezentuje się efektownie i na karcie albumowej z powodzeniem może zastąpić (jak widać) kompletny list; bardzo dobry stan zachowania.
1819 koszulka listu do "Szanownego Poczt Amtu Pogranicznego J.Królewskiej Mci w Częstochowie", wysłanego 28.I z Siewierza, stempel nadawczy typu IIA z wpisaną pełną datą, rzadko spotykany dopisek "I(nteres) Poczty" - zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; papier ze znakiem wodnym wytwórni w Jeziornej; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


900 PLN
6817

1826 około, list wysłany 16/4 z Warszawy do miejscowości Przyrów, stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; na odwrocie ładnie odciśnięta rosyjsko-polska pieczęć nadawcy z orłem "PROKURATORYA JENERALNA KROLESTWA"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano B.W.Trzeciecki.


200 PLN
6818

1827 list z pełną treścią wysłany 17/10 z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN z datą, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
6819

1827 list tzw. "obciążony" (adnotacja "przytym Złł 50. w patce opieczętowej Sub. Signo K.W.M."), wysłanego 23/11 z Rawy do Warszawy, stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, w tym dwucyfrową roczną; przesyłka w pełni opłacona przez nadawcę - dopisek Franco, a poniżej adnotacja urzędnika "franco 105 gr"; adnotacje dotyczące przesyłek dołączonych do listu "List 2/", "pieniądz 14/" i "300/11"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ślady pozostałości podklejenia taśmą samoprzylepną).


700 PLN
6820

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław do Bydgoszczy, rzadko spotykany duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel urzędu tranzytowego INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


200 PLN
6821

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego.


120 PLN
6822

1833 list wysłany 18.11 z miejscowości Włoszczowa do Kielc, czarny jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB; obok stempla dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem, data wysyłki; adnotacja zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej "In(teres) Rząd(owy)"; zaczerniony adres odbiorcy; na odwrocie negatywowa pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego.


120 PLN
6823

1834 list wysłany 8/6 ze Środy do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy SCHRODA; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
6824

1834 list prywatny z treścią wysłany 4/12 z Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, obok dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem, data wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr.; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
6825

1836 około, koszulka listu (minimalnie zmniejszona) z miejscowości Kurowo wysłanego z Kowala do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą "15/2"; stempelek "Służba Cywilno Rządowa" w ozdobnej ramce (Czernik typ IVA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie włocławski czerwony okrągły rosyjsko-polski stempel odbiorczy typu IXA i pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT WŁOCŁAWSKI WÓJT GMINY KUROWO"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1840 około, koszulka listu z Kowala do Włocławka, czerwony stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "12/12"; stempelek "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
6826

1837 list z treścią, datowany 17/29 września, wysłany z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB, adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ świ(adczy) X. D Biedermann" - nadawcą był Daniel Biedermann pastor pabianickiej parafii ewangelickiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
6827

1838 list z pełną treścią, wysłany 7/9 z Gostynia do Rawicza, dwuwierszowy stempel nadawczy GOSTYN, dodatkowo stempelek listonosza "SARG", na odwrocie czerwonym atramentem wpisana waga przesyłki "1 1/2" łuta i pieczęć urzędowa z godłem "KOEN.PR:LAND U.STADT.GERICHT.GOSTYN".


80 PLN
6828

1839 koperta listu wysłanego z miejscowości Podhorce do Lwowa, czytelna i wyraźna czarna odbitka ozdobnego stempla nadawczego, dodatkowo stemple pomocnicze "FRANCO" i "RECOM"; podręcznik J.Adamczyka i J.Bartke pokazuje stempel nadawczy, ale ilustracji stempli pomocniczych w Podhorcach brak; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy i łukowy stempel odbiorczy bez daty - również nie opisany w powyższym; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


700 PLN
6829

1840 list z treścią wysłany 21.V z miejscowości Weisskirchen do Przeworska, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK/ 24 MAY; z kolekcji S.Rosińskiego.


60 PLN
6830

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 14.AUG; dwuwierszowy stempel nadawczy; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
6831

1840 około, list wysłany 17/9 z Częstochowy do Kalisza, stempel nadawczy typu IV z ozdobnikiem na dole; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; na odwrocie częściowo zachowana pieczęć lakowa nadawcy (Burmistrz Częstochowy) z godłem; całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
6832

1840 list pieniężny z pełną treścią zawierający: 2 talary + 29 groszy + 7 fenigów, wysłany 19/11 z Tarnowskich Gór (Tarnowitz) do Karłuszowiec (Carlshof), dwuobrączkowy datownik nadawczy TARNOWITZ, czerwoną kredką wpisano wagę przesyłki 2,5 łuta i podkreślono zawartość pieniężna listu; na odwrocie 5 pieczęci lakowych nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
6833

1840 około, obwoluta podwójnie użyta z Tuszyna, obcieta prawa część koperty.


65 PLN
6834

1841 około, PORTO, koszulka listu wysłanego 28 1 z Warszawy do Włocławka na koszt adresata, bardzo ładnie odciśnięty stempelek "Porto" informujący urząd oddawczy, że należność za przesyłkę należy pobrać od adresata, wysokość opłaty - 33 grosze wpisano wielkimi cyframi czarnym atramentem, te wyjątkowo rzadkie stemple spotykane są praktycznie wyłącznie na przesyłkach z Pocztamtu Warszawskiego; stempel nadawczy typu IIID z ozdobnikiem, na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy z godłem; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
6835

1842 około, "Wozową pocztą" koszulka listu o wadze 6,5 łuta opłaconego według taryfy z 1.1.1842, przesłanego 13/12 z Piotrkowa do Warszawy pocztą wozową - adnotacja na froncie "Wozową pocztą", czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC, powyżej zapisano masę listu "6 1/2" łuta; czerwony łukowy stempelek FRANCO z dopisaną wysokością opłaty 75 kop.; na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy i dwukrotnie odciśnięty datownik odbiorczy 14/12; od 1842 wszelkie przesyłki listowe i druki przesyłano szybszą pocztą konną, a pieniądze i paczki pocztą wozową, jeżeli jednak nadawca rezygnował z przesłania przesyłki pocztą konną, a więc godził się na traktowanie jego listu jak paczki, musiał własnoręcznie napisać na liście "Pocztą wozową"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie niewielkie ślady pozostałości podklejenia taśmą samoprzylepną).


800 PLN
6836

1843 koszulka listu z Kutna do miejscowości Dzierzbice, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA KUTNO z dopisaną datą w tym dwucyfrową roczną "28/9 43"; nietypowy stempelek "INTERES RZĄDOWY" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania;

1846 koszulka listu wysłanego z Kutna do wójta gminy Chodów, czerwona odbitka jednowierszowego w stempla nadawczego typu IIA KUTNO z dopisaną datą w tym dwucyfrową roczną "22/12 46"; dwuwierszowy stempelek "Służba Cywilna Rządową/ od Nacz.Pow.Gostynskiego" (Czernik typ IVB) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT GOSTYNSKI NACZELNIK POWIATU"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


220 PLN
SOLD