The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 62. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
741

1918 seria pomnikowa, miejscowa kartka z Warszawy 9.1.19 o charakterze filatelistycznym, rzadka frankatura pojedyncza za 5 fen. za druki.

Fi.2
Mi.2 
240 PLN
742

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
60 PLN
743

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5f/2 gr. z błędami na poz.10 "prawa 5 z kropką wewnątrz" i na poz.12 "Poezta" (Fi.400.-), gwarancja.

Fi.2 B1+B5
360 PLN
744

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
745

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
50 PLN
746

1918 seria pomnikowa, seria.

Fi.2-5
Mi.2-5 
90 PLN
747

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
748

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z poz. 52 z powtarzalnym w części nakładu błędem "przerwane prawe 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
749

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z poz. 35-36/44-45, prawe znaczki z brzegowym uszkodzeniem formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B4
Mi.2 
120 PLN
750

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
751

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
752

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k" i powtarzalnym w części nakładu błędem "na lewej 5 ogonek w kształcie łezki".

Fi.2B3
Mi.2 
90 PLN
753

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
75 PLN
754

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
45 PLN
755

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
756

1918 (GOSTY)NIN - seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. unieważniony odręcznie w dniu 3.I.19 w Gostyninie - w 1919 był to jedyny urząd na ziemi warszawskiej kończący sie na nin; bardzo rzadko spotykane, gwarancja.

Fi.3
130 PLN
SOLD
757

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
60 PLN
758

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
180 PLN
759

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
760

1918 seria pomnikowa, parka z pocztowego obiegu z prowizorycznym kasownikiem z Zawiercia, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
SOLD
761

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
762

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
763

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
90 PLN
764

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
765

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, usterki litery E i prawej cyfry 0, duża podlepka, gwarancja.

Fi.3No
Mi.3K 
50 PLN
766

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
300 PLN
767

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
768

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
769

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
770

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
250 PLN
771

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
772

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.4B1
Mi.4 
80 PLN
773

1918 seria pomnikowa, miejscowy list z Warszawy opłacony znaczkiem z nadrukiem odwróconym.

Fi.4No
Mi.4K 
800 PLN
774

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Jungjohann.

Fi.4No
Mi.4K 
80 PLN
775

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen./20 gr. z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B1
200 PLN
776

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plama przy l" występującym tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5B8
Mi.5 
150 PLN
777

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen. z rzadkim nadrukiem odwróconym, przedrukowano około 3 arkuszy z tym błędem, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.5No
Mi.5K 
3 600 PLN
778

1918 wydanie PP/GGW, pasek znaczków z nadrukiem drugiej formy, rozerwana perforacja między skrajnymi znaczkami, gwarancja Berbeka.

Fi.6
Mi.6 
320 PLN
779

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, górny znaczek z błędem "Poczto", znaczek z błędem podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.6 B8
Mi.6 
450 PLN
SOLD
780

1918 wydanie PP/GGW, 11 znaczków skasowanych na kopercie 25.1.1919 w Sosnowcu, znaczki za 3 fen, 5/ 2 1/2 fen, 30 fen, 40 fen przedrukowane II formą, pozostałe wartości - forma I; zwraca uwagę R-ka No 1 !!! jest to prawdopodobnie pierwsza seria sprzedana w tej formie w Sosnowcu; gwarancja Krawczyk.

Fi.6-16
400 PLN