The auction will start on 19.04.2024

Auction 62. Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3103

1941 formularz Czerwonego Krzyża wysłany z "Pracowni Paczek dla Polskich żołnierzy w niewoli" w Chicago via Genewa do oflagu IIE, na odwrocie kilka linijek przeznaczonych na krótką informację od nadawcy - tu pani Marii Sienkiewicz, pieczęć czerwonokrzyska na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
3104

1941 listownik wysłany 27.9 do Chełma Lubelskiego, stempelek cenzora nr.9; zwraca uwagę zaczernienie odbitego omyłkowo miejscownika Neubrandenburg i użycie właściwego stempla niemego.


150 PLN
3105

1943 Oflag IIE - przekaz paczkowy wysłany 27.3 z obozu do Kairu!!! stempelki cenzury: obozowej nr.11, brytyjskiej i egipskiej, odbitka datownika angielskiego 11 OCT 1943; uwzględniając ówczesne położenie walczący stron, Niemcy będący u szczytu powodzenia, w Afryce podchodzący pod Aleksandrię, nieprzerwana ofensywa w Rosji, trwające ciężkie walki na morzu Śródziemnym - jest to unikalny kierunek wysyłki; niepowtarzalny walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


500 PLN
3106

1943 karta - formularz ozdobiony świąteczną kalkomanią wykonaną w obozie!!! wysłany 20.12 do miejscowości Wielgolas; stempelek cenzora nr.13; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo zgięta).


200 PLN
3107

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.1
380 PLN
3108

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami, gwarancja Schmutz.

Fi.1
420 PLN
3109

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czrnym, gwarancja Schmutz.

Fi.2
400 PLN
3110

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

Fi.4-7C
800 PLN
3111

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
250 PLN
3112

1944 wydanie obiegowe - Syrena, cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
60 PLN
3113

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja.

Fi.4ay1A
60 PLN
3114

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.8
380 PLN
3115

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f., gwarancja Krawczyk.

Fi.8
420 PLN
3116

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym wystepują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

Fi.9ax2, 9bx2
600 PLN
3117

1944 Caritas, znaczek za 5 f. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim grubym niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami), gwarancja Schmutz.

Fi.9bx2
300 PLN
3118

1944 Gryf, karta pocztowa z pełnym tekstem, wysłana 8.V; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
150 PLN
3119

1944 Caritas, karta pocztowa, papier biały prążkowany gruby, bez napisu POCZTÓWKA, rozmiar 93x72 mm; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja.

Fi.Cp2a
100 PLN
3120

1944 Caritas, karta pocztowa, papier biały prążkowany gruby, bez napisu POCZTÓWKA, na odwrocie nadruk tekstu zawiadomienia bibliotecznego; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp2a
160 PLN
3121

1944 grafika obozowa, wzór dwubarwnej ilustracji do karty wielkanocnej, według projektu Bolesława Malisza, wykonał Wacław Bulzacki.


500 PLN