The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 62. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
693

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
100 PLN
694

1918 Kalisz, dziewięć z dziesięciu kasowanych znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym rzadszego typu II, gwarancja Krawczyk.

Fi.17-25
540 PLN
695

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja Roszkowski.

Fi.4
1 600 PLN
696

1918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4
80 PLN
SOLD
697

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5
200 PLN
698

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
100 PLN
699

1918 Kalisz - wydanie I, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze ciemnozielonym z silnie przesuniętym w pionie lokalnym nadrukiem typu I - napis (POL)SKA na górze, nad napisem POCZTA, zamiast na dole pod orłem; sygnowany, gwarancja Perzyński, z opisem Schmutz.

Fi.7a B
320 PLN
700

1918 Mielec, przekaz pieniężny z Mielca 10.12.18 do Nowego Sącza, znaczek za 30 hal. z lokalnym nadrukiem Mielca drugiego wydania, bardzo rzadkie, gwarancja Schmutz.

Fi.8
14 000 PLN
701

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem Polska poczta Łęczyca, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.8a
180 PLN
702

1918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.9
80 PLN
703

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

Fi.14
500 PLN
704

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.

Fi.18
840 PLN
SOLD
705

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.

Fi.19
240 PLN
SOLD
706

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.53 No
150 PLN
707

1918 PIOTRKÓW - FANTAZYJNE FAŁSZERSTWO WYDANIA LOKALNEGO - dwuwierszowy nadruk POCZTA POLSKA na austro-węgierskich znaczkach opłaty, zmieniający bardzo ładny cenzurowany polecony list z oryginalnego obiegu na fałszerstwo na szkodę filatelistów, którego nie można przypisać żadnej określonej miejscowości, dodatkowo fałszywy stempelek "MILITARY GEHAIMNIS", na odwrocie kasownik odbiorczy Berlin 24.6; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.58, 60 FFi
200 PLN
708

1918 Włocławek, całostka wydania lokalnego z nadrukiem "Na Skarb Narodowy", gwarancja.

Fi.Cp1b
500 PLN
709

1918 Kalisz, kartka z lokalnym nadrukiem grzecznościowo stemplowana.

Fi.Cp2A
120 PLN
710

1918 Kalisz, wydanie V - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym, skasowana na kopercie 18.11; gwarancja Danowski.


Mi.6, 8-10, 12-4, 16
300 PLN
711

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.47
240 PLN
SOLD
712

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.49
720 PLN
SOLD
713

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.185
240 PLN
SOLD
714

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
900 PLN
715

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, lekkie zmatowienie na gumie (liczony jak podlepkowy), bardzo ładnym stan, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
120 PLN
716

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
60 PLN
717

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 10 hal. z lokalnym nadrukiem typu I POCZTA POLSKA / Orzeł / ROZWADÓW, kilka pęknięć na gumie (liczony jak podlepkowy), gwarancja Krawczyk.


Mi.188
80 PLN
718

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.195
240 PLN
SOLD
719

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.198
240 PLN
SOLD
720

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.199
260 PLN
SOLD
721

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 1 kr. z lokalnym nadrukiem typu III, gwarancja Krawczyk.


Mi.199 
20 PLN
722

1918 Tarnów, najrzadszy znaczek kasowany trzeciego wydania za 3 kr., gwarancja Krawczyk.


Mi.209 
150 PLN
723

1918 Myślenice, znaczek gazetowy za 2 h. z odwróconym lokalnym nadrukiem typu IIIb, resztka gumy, sygnowany T, gwarancja Krawczyk.


Mi.212 
300 PLN
724

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.217
271 PLN
SOLD
725

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.221
240 PLN
SOLD
726

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.222
60 PLN
727

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.


Mi.224
280 PLN
SOLD
728

1918 Tarnów, znaczki gazetowe z lokalnym nadrukiem.


50 PLN
729

1918 Tarnów, znaczek z nadrukiem drugiego wydania.


25 PLN
730

1918 Kalisz, zestaw znaczków z nadrukiem lokalnym.


70 PLN
SOLD
731

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


15 PLN
732

1918 Grodzisko, znaczek z nadrukiem lokalnym stemplowany kasownikiem prowizorycznym.


70 PLN
SOLD