The auction will start on 19.04.2024

Auction 62. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3145

1919 judaica - karta pocztowa wysłana 15.III z Kołomyi do Amsterdamu, nadawcą jest rabin Chaim Thumim, stempelek cenzury krakowskiej i holenderskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.


200 PLN
3146

1928 (?) judaica - niedostatecznie opłacona karta pocztowa wysłana z miejscowości Kopyczyńce do Monachium Amsterdamu, nadawcą jest rabin Abraham Rosenberg - na odwrocie jego stempelek "firmowy", poczta niemiecka naliczyła dopłatę - stempelek Nachgebühr w ramce z dopisaną liczbą "15".


80 PLN
3147

1937 judaica - seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową, ostemplowana 19.12, kasownikiem okolicznościowym "Der ewige Jude - Grosse Politische Schau" propagującym antysemicką wystawę, zorganizowaną pod auspicjami NSDAP.


Mi.651-659 
300 PLN
3148

1941 Getto w Krakowie, kasownik "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, na wycinku ze znaczkiem wydania przedrukowego GG za 2 gr., gwarancja.

Fi.17
400 PLN
3149

1941 Getto w Łodzi, polecona karta pocztowa wysłana 7.2 z Łodzi do Orangeburga w USA, ponieważ poczta niemiecka odbierała przesyłki zbiorowo od żydowskich samorządów, w gettach powstawały służby pocztowe, które zajmowały się przyjmowaniem i zbiorczym ich przkazywaniem poczcie niemieckiej, co więcej przesyłki takie powinny być, po sprawdzeniu tożsamości nadawcy i jego miejsca zamieszkania, ostemplowane pieczątkami samorządów; w oferowanej przesyłce przy adresie nadawcy pieczątka "Der Aelteste der Juden/ in Litzmannstadt/ Ch. RUMKOWSKI/ betrifft;" - typu 4, poniżej numer kolejny przesyłki; stempelek niemieckiej cenzury Wehrmachtu, datownik urzędu przejściowego SAN FRANCISCO 20.MAR i ORANGEBURG 25.MAR, skąd przesyłkę przekierowano do Toledo - kasownik odbiorczy TOLEDO 29.MAR; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 800 PLN
3150

1941 karta pocztowa, napisana przez Żyda, przebywającego w miejscowości Grzybów do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o pomoc w poszukiwaniu rodziny; wysłana 28.7 z agencji pocztowej w miejscowości Bogoria; wciągnięta do ewidencji 1.VIII i tak jak cała, dotycząca Żydów korespondencja, napływająca do PCK, zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich, 31.IX przekazana (z dużym opóźnieniem, niejednokrotnie ratującym życie) do odpowiedniej komórki zajmującej się wyłapywaniem Żydów; dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki; unikalny dokument w idealnym stanie zachowania, praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.


500 PLN
3151

1941 kartka z getta Theresienstadt 19.7.41 do Pragi.


180 PLN
3152

1942 Getto w Warszawie, potwierdzenie otrzymania paczki wysłane 4.I z Warszawy do Komitetu Pomocy Żydom RELICO w Genewie, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "Judenrat Warschau" - typu 5 w kolorze fioletowym (nieco rzadszy typu 1 oferowano na aukcji LI), spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; okrągły stempel,stempelki numerowe i odręczne adnotacje niemieckiej cenzury Wehrmachtu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


3 600 PLN
3153

1943 kartka z getta Theresienstadt 16.2.43 z potwierdzeniem otrzymania paczki do Pragi.


350 PLN
3154

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), unikalne kompletne arkusze (ślad złożenia pomiędzy 3-cią a 4-tą kolumną); tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; każda kolumna ze znaczkami w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978. - przechowanie tak dużego waloru w warunkach wojennych było szalenie trudne, ale udało się zachować doskonały materiał badawczy - występują tu wszystkie usterki opisane przez ekspertów, stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A
16 000 PLN
3155

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; co ciekawe prawdopodobnie w trudnych warunkach getta wyrwane z dużymi marginesami z arkusza (cięte tylko dołem), ale zachowane w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
1 200 PLN
3156

1944 kartka z getta Theresienstadt 31.8.44 do Wiednia.


400 PLN
3157

1945 kartka z getta Theresienstadt 4.1.43 do Sobeslava w południowych Czechach.


350 PLN
3158

1947 Judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych w Auschwitz-Birkenau niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjny i zagłady (1940-1945), ostemplowanych okolicznościowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
60 PLN
3159

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
3160

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN