The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 62. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3122

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 22 gr., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, poza tym dość trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

Fi.5 FFi
250 PLN
3123

1944 POCZTA HARCERSKA - CZERNIAKÓW, unikalny list nadany 11.VIII. z Czerniakowa, ostemplowano go tam dwukrotnie (raz słabo czytelnie) stemplem "POCZTA HARCERSKA / CZERNIAKÓW" - Gryżewski typ 5 (Fi.4000.-); poprzez Śródmieście Płd. gdzie list ocenzurowano - stempelek "CENZURA HARCERSKA" - Gryżewski typ 1, dotarł on (pod ostrzałem) poprzez płytkie przejście przy Kruczej - jedyne przecinające dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie), do urzędu Śródmieście Płn.; oznaczono go tam trzykrotnie datownikiem "15 SIERP 1944" - Gryżewski typ 29, nadano numer "1973" czerwonym ołówkiem i wyekspediowano w kierunku atakowanej w tym czasie z lądu, powietrza i wody (Wisła) Starówki; to list o fantastycznie udokumentowanym obiegu; ze względu na niewielki rozmiar cenzurę postawiono na liście częściowo złożonym, a stemple nadawcze lekko na froncie, aby nie zamazywać adresu i mocniej na odwrocie złożonego listu, datownik przystawiono na wszystkich tych miejscach, w sumie trzy razy; po rozłozeniu wszystkie te stemple są doskonale widoczne; z Czerniakowa spotyka się bardzo mało listów, a bardzo rzadki stempel Poczty Harcerskiej znany jest lepiej z kilku dokumentów rozliczeniowych; gwarancja Schmutz.

Fi.6, 26, 1
12 000 PLN
3124

1944 POCZTA HARCERSKA - dość duży wycinek listu ze Śródmieścia Płd. ze stemplem nadawczym "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" z lilijką harcerską - Gryżewski typ 7 (Fi.3000.-), stempelkiem cenzury "CENZURA HARCERSKA" - Gryżewski typ 1 i podpisanym Baśka fragmentem treści na odwrocie, gwarancja Schmutz.

Fi.7
1 500 PLN
3125

1944 WARSZAWA W OGNIU - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 06.8. (stosowany w dniach 5-14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
800 PLN
3126

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.11
400 PLN
3127

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.11
500 PLN
3128

1944 WARSZAWA W WALCE - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 12 (Gryżewski), z 08.8. - jedynego dnia jego używania, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.12
2 000 PLN
3129

1944 GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a", znaczek GG skasowany 29.VII stemplem typu 17 (Gryżewski RRR, Fi.5000.-), dodatkowo odbity stempel "W./orzeł/P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze; znamienne jest położenie znaczka w stosunku do stempli - "na głowie" co dobitnie świadczyło o niezłomnym przekonaniu powstańców o końcu okupacji niemieckiej.

Fi.17
800 PLN
3130

1944 POCZTA POLOWA AK - PIERWSZY I OSTATNI DZIEŃ, karta pocztowa wysłana 19.8. ze Śródmieścia.Płn. na Powiśle, to pierwszy dzień stosowania stempla nadawczego POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 29 mm - Gryżewski typ 18 (Fi.3500.-) i jednocześnie ostatni dzień funkcjonowania Poczty Polowej AK; w ramach reorganizacji Pocztę Polową AK i Pocztę Harcerską połączono w dniu 20 sierpnia w Pocztę Polową; stosowała ona takie stemple do końca powstania (3 wzory); obok stempelek "CENZUROWANE No 2" Gryżewski typ 5; typowa dobrze czytelna treść, liczne przebarwienia często spotykane na przesyłkach powstańczych, gwarancja.

Fi.18
2 400 PLN
3131

1944 I wydanie definitywne, cztery znaczki w kolorach czerwonym, jasnobrazowym, zielonym i niebieskim, pochodzące z ruin, jasnobrązowy - z widocznymi delikatnymi przebarwieniami wynikającymi z przesiąkania wody przez cegły, gwarancja Schmutz, czerwony, zielony i niebieski - lekkie miejscowe przebarwienia i zmatowiena gumy, gwarancja Krawczyk, Falkowski.

Fi.113-16
2 000 PLN
3132

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 5 - "litera P połączona z ramką", z błędem na poz.29 "biała rysa na lewej ramce", gwarancja Schmutz.

Fi.118t
1 200 PLN
3133

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 1 - "wcięcia w literach P i T", z niekatalogowanym błędem "szczerba z prawej strony u góry w drugiej literze A w WARSZAWA" i o lekkim podwójnym pionowym ząbkowaniu wzdłuż lewej ramki, gwarancja Gryzewski.

Fi.118 MK1 B(4)(,) B5
1 800 PLN
3134

1944 Poczta Powstańcza - nadruk "RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Poczta Polowa/ Warszawa - Sierpień 1944" na karcie pocztowej Generalnej Guberni za 30 gr. z widokiem kościoła Wizytek w Lublinie (Fi.1600.-), z grzecznościowym kasownikiem POCZTA POLOWA / 1-VIII-44 / WARSZAWA - Gryzewski typ 16b (Fi.+1000.-) w niespotykanie pięknym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.Cp8, 16
3 200 PLN
3135

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1,60 zł. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
300 PLN
3136

1944 Poczta Polowa AK, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu (tzw.Embicza), poza jednym wszystkie znaczki marginesowe, piękny stan (Mi.2500 euro); Szef Poczty Polowej AK mjr.Embicz czyli Maksymilian Broszkiewicz, do lat 70-tych uznawany za zabitego podczas bombardowania Poczty Głównej, zmarł 1 sierpnia 1971 roku w Łodzi; w tym samym czasie pojawiły się na rynku znaczki z nadrukiem POCZTA POLOWA / 1.VIII 1944 / WARSZAWA. (około 200 serii); pierwszy gwarantował je łódzki ekspert Cz.Danowski, wiedza o poczcie powstańczej była uporządkowana przez T.Gryżewskiego w latach 60-tych - wspomnianych znaczków nie znał i o nich nie pisał, sprawa znaczków znalezionych po mjr.Embiczu nigdy by nie była dyskutowana gdyby w styczniu 1945 roku w ruinach Poczty Głównej nie odnaleziono kilku przedrukowanych podobnie całostek, charakteru wydania nikt nie potrafi wyjaśnić, przedrukowano je stemplem stosowanym w późniejszych dniach powstania jako tranzytowy i odbiorczy; opisane jest w Katalogu Specjalizowanym Znaków Pocztowych Ziem Polskich T.II str.342. i Katalogu Michel str.379, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
3 600 PLN
3137

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie wysłana 26.12 z robót przymusowych w Niemczech w miejscowości Velten, stempelek cenzury; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "3 STCZ 1945"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
3138

1944 list wysłany 27.7 z Neumünster do Rembertowa, miejscowości leżącej pod Warszawą na prawym brzegu Wisły, ze względu na wybuch Powstania i niemożność doręczania przez pocztę niemiecką przesyłek za Wisłę, list ze stosowną adnotacją "ZURÜCK! z.Zt.nicht zu befördern" zwrócono do nadawcy.


200 PLN
3139

1944 Powstanie Warszawskie - karta żywnościowa na sierpień 1944, zarejestrowana w Warszawie w dwóch sklepach znajdujących się na terenach objętych Powstaniem - na Ogrodowej i Chłodnej (ich pieczątki na odwrocie).


50 PLN
SOLD
3140

1944 Obóz jeniecki - Oflag IIC - Woldenberg, karta pocztowa datowana 21.X, adresowana na ręce ppłk.dypl. Augustyna Walusia pseudonim "Kornel" - w konspiracji szefa Oddziału IV Komendy Głównej AK, który trafił do obozu po upadku Powstania Warszawskiego, zaczynająca się słowami:"Cześć bohaterom Warszawy!"; ostemplowana kasownikiem okolicznościowym "UTWORZENIE ŻANDARMERII POLSKIEJ", na odwrocie drzeworyt autorstwa Zygmunta Pazdy przedstawiający kolumnadę Pałacu Saskiego w Warszawie; historyczny dokument w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.


310 PLN
SOLD
3141

1944 całostka pisana z Radomia 18.12.44 z wiadomością o rodzinie po upadku Powstania Warszawskiego; siostrze ppor. Smokalska, w M-Stammlager XI B i matce w obozie w Pruszkowie.


55 PLN
3142

1945 korespondencja z prośbą o pomoc w odnalezieniu bliskich osób, zaginionych w czasie Powstania, karta wysłana 8.1 z miejscowości Bytom Odrzański do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "3 LUT. 1945"; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
3143

1981 poczta harcerska zorganizowana z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
3144

1994 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 50 rocznicy powstania Poczty Harcerskiej.


25 PLN