The auctions ends in:

Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
269

Mi.1-21 

1914 okupacja austro-węgierska, I wydanie dla Serbii, seria kasowana na wycinkach (Mi.750 euro).

500 PLN
270

Mi.140, 141, 142, 14

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX) na skutek kontrofensywy rosyjskiej placówkę ewakuowano; cenzura.

250 PLN
271

1914 duży list polecony z Warszawy 14.11.14 do Maastricht w Holandii, warszawska erka na listy zagraniczne, na odwrocie zalepki cenzury wojskowej, najprawdopodobniej holenderskiej.

300 PLN
SOLD
272
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, seria czysta w pięknym stanie.

120 PLN
273
Fi.1-21

1915 seria znaczków obiegowych z podobizną cesarza Franciszka Józefa z nadrukiem austro - węgierskiej poczty polowej, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
274
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN
275
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria na wycinkach skasowana datownikami z ziem polskich.

700 PLN
276
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

400 PLN
277
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

300 PLN
278
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
279
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

25 PLN
280
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

30 PLN
281
Fi.Cp2

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

200 PLN
282
Fi.Cp2

1915 całostka wysłana z poczty polowej z Wierzbnika do Lublina, stempel cenzury wojskowej.

30 PLN
283

Mi.5-9 

1915 okupacja niemiecka Belgii, znaczki I wydania skasowane 9.7 na karcie w Brukseli (znaczki kasowane Mi.40.-).

50 PLN
284
Fi.6-16

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

240 PLN
285
Fi.6-16

1916 znaczki serii wydania dla Generalnego Gubernatorstwa.

50 PLN
286
Fi.11, 12b

1916 wydanie przedrukowe dla obszaru etapów głównodowodzącego Armii Wschód, list polecony z Suwałk 17.8.16 do Norymbergi, stempel cenzury wojskowej i odbiorczy na odwrocie.

150 PLN
287
Fi.27

1916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

9 PLN
SOLD
288
Fi.36

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

20 PLN
289
Fi.36

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

18 PLN
SOLD
290
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN
291

Fi.50-51 nz

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, cięte w czworoblokach w pięknym stanie (Fi.seria 1400.-).

320 PLN
292
Fi.Cp1

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 16.VI z urzędu etapowego Dąbrowa (kasownik z wyróżnikiem "a") do I Brygady Legionów Polskich w Kętach, stempelek cenzury w DĄbrowie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
293
Fi.Cp1

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

20 PLN
294
Fi.Cp1

1916 kartka z warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

10 PLN
295
Fi.Cp1

1916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja Korszeń.

90 PLN
296
Fi.Cp2
Mi.P22 

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa, dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy znaczkiem bośniackim !!! skasowana 8.XI w urzędzie etapowym w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), na odwrocie bez tekstu; stempelek cenzury.

50 PLN
297
Fi.Cp2

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 30.IV z urzędu etapowego w Lublinie do Radomia, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury lubelskiej.

80 PLN
298
Fi.Cp3

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

20 PLN
299
Fi.Cp3

1916 kartka austriackiej poczty polowej.

25 PLN
300
Fi.Cp3

1916 kartka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

10 PLN
301
Fi.Cp4

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

60 PLN
302
Fi.Cp6

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

15 PLN
303
Fi.Cp6

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

15 PLN
304
Fi.Cp6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
305
Fi.Cp6, 6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta karta pocztowa urzędowo dofrankowana w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
306

Mi.2 

1916 okupacja niemiecka Belgii, sekretnik ofrankowany znaczkiem I wydania wysłany 31.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4 do Prudnika (Neustad In Oberschleisen), listowa pieczęć formacyjna "Militar-Eisenbahndiretion 1"; interesująca zawartość.

150 PLN
307

1916 okupacja austro-węgierska, widokówka przedstawiająca personel urzędu etapowego w Opocznie wysłana 3.II do Rozwadowa, dodatkowo odciśnięta efektowna pieczęć urzędu pocztowego z godłem "K.u.K. ETAPPENPOST -u TELEGRAFENAMT Opoczno in Polen"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

300 PLN
308

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 30.XI do Wiednia za pośrednictwem urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c"), pieczęć formacyjna; doskonały stan zachowania.

50 PLN