The new auction will start soon

Auction 62. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
269

1914 okupacja austro-węgierska, I wydanie dla Serbii, seria kasowana na wycinkach (Mi.750 euro).


Mi.1-21 
500 PLN
270

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX) na skutek kontrofensywy rosyjskiej placówkę ewakuowano; cenzura.


Mi.140, 141, 142, 14
250 PLN
271

1914 duży list polecony z Warszawy 14.11.14 do Maastricht w Holandii, warszawska erka na listy zagraniczne, na odwrocie zalepki cenzury wojskowej, najprawdopodobniej holenderskiej.


300 PLN
SOLD
272

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-5
120 PLN
273

1915 seria znaczków obiegowych z podobizną cesarza Franciszka Józefa z nadrukiem austro - węgierskiej poczty polowej, gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
1 800 PLN
274

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

Fi.1-21
2 000 PLN
275

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria na wycinkach skasowana datownikami z ziem polskich.

Fi.22-48
700 PLN
276

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

Fi.22-48
400 PLN
277

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
300 PLN
278

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
60 PLN
279

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

Fi.Cp1
25 PLN
280

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
281

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

Fi.Cp2
200 PLN
282

1915 całostka wysłana z poczty polowej z Wierzbnika do Lublina, stempel cenzury wojskowej.

Fi.Cp2
30 PLN
283

1915 okupacja niemiecka Belgii, znaczki I wydania skasowane 9.7 na karcie w Brukseli (znaczki kasowane Mi.40.-).


Mi.5-9 
50 PLN
284

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.6-16
240 PLN
285

1916 znaczki serii wydania dla Generalnego Gubernatorstwa.

Fi.6-16
50 PLN
286

1916 wydanie przedrukowe dla obszaru etapów głównodowodzącego Armii Wschód, list polecony z Suwałk 17.8.16 do Norymbergi, stempel cenzury wojskowej i odbiorczy na odwrocie.

Fi.11, 12b
150 PLN
287

1916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
9 PLN
SOLD
288

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
20 PLN
289

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
18 PLN
SOLD
290

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
291

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, cięte w czworoblokach w pięknym stanie (Fi.seria 1400.-).

Fi.50-51 nz
320 PLN
292

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 16.VI z urzędu etapowego Dąbrowa (kasownik z wyróżnikiem "a") do I Brygady Legionów Polskich w Kętach, stempelek cenzury w DĄbrowie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
120 PLN
293

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp1
20 PLN
294

1916 kartka z warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.Cp1
10 PLN
295

1916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja.

Fi.Cp1
90 PLN
296

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa, dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy znaczkiem bośniackim !!! skasowana 8.XI w urzędzie etapowym w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), na odwrocie bez tekstu; stempelek cenzury.

Fi.Cp2
Mi.P22 
50 PLN
297

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 30.IV z urzędu etapowego w Lublinie do Radomia, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury lubelskiej.

Fi.Cp2
80 PLN
298

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp3
20 PLN
299

1916 kartka austriackiej poczty polowej.

Fi.Cp3
25 PLN
300

1916 kartka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp3
10 PLN
301

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
60 PLN
302

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

Fi.Cp6
15 PLN
303

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
304

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
50 PLN
305

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta karta pocztowa urzędowo dofrankowana w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
30 PLN
306

1916 okupacja niemiecka Belgii, sekretnik ofrankowany znaczkiem I wydania wysłany 31.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4 do Prudnika (Neustad In Oberschleisen), listowa pieczęć formacyjna "Militar-Eisenbahndiretion 1"; interesująca zawartość.


Mi.2 
150 PLN
307

1916 okupacja austro-węgierska, widokówka przedstawiająca personel urzędu etapowego w Opocznie wysłana 3.II do Rozwadowa, dodatkowo odciśnięta efektowna pieczęć urzędu pocztowego z godłem "K.u.K. ETAPPENPOST -u TELEGRAFENAMT Opoczno in Polen"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
308

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 30.XI do Wiednia za pośrednictwem urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c"), pieczęć formacyjna; doskonały stan zachowania.


50 PLN