The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 62. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2745

1940 deportacje sowieckie ludności polskiej, list polecony wysłany 21.VIII z Warszawy do Kazachstanu, adresowany do Michaliny Starczewskiej właścicielki majątku Czerncze (Polesie) wywiezionej przez sowietów 16.IV w ramach drugiej masowej deportacji; przesyłki wysyłane z terenu Polski do zesłańców za Uralem, a szczególnie z początkowego okresu okupacji należą do unikatów; całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu w doskonałym stanie zachowania.

Fi.10, 15
600 PLN
2746

1940 Mauthausen, podobóz Gusen, bardzo rzadka karta informacyjna od zarząd obozowego, pierwsza wiadomość o pobycie więźnia w obozie, wysłana 6.VII do miejscowości Neudorf kreis Rypin (Nowa Wieś), znaczek unieważniony kasownikiem urzędu pocztowego Poznań (Posen 3)!!! literatura dotycząca obozów koncentracyjnych wymienia Poznań jako znane miejsce wysyłki korespondencji z tego obozu, jednak nie wyjaśnia tej zagadki; czerwona pieczęć informacyjna dotycząca sposobu adresowania przesyłek do więźnia, fioletowy stempelek "2x im Monat ..." podający dopuszczalną miesięczną liczbę przesyłek; fioletowy stempel cenzury; niezwykle rzadka całość w minimalnie słabszym stanie zachowania; gwarancja.


1 500 PLN
2747

1940 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z listem wysłana 17.7 z obozu do Królewskiej Huty, znaczek z dwóch stron oderwany od koperty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na kopercie i wewnątrz listu stemple cenzora z parafką; rzadko spotykany w tak dobrym stanie zachowania zestaw; z kolekcji B.Grodzińskiego.


800 PLN
2748

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 8.8 z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów; stempelek cenzora z literą H; całość w idealnym stanie zachowania.


200 PLN
2749

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja między deportowanymi do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.4 z miejscowości Bułajewo w północnym Kazachstanie, adresowana do sowchozu w obwodzie pawłodarskim.


150 PLN
2750

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, karta pocztowa wysłana 21.II z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Swierdłowska obłast) do lekarza zatrudnionego w sanatorium dziecięcym w miejscowości Brzuchowice pod Lwowem, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
2751

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy do miejscowości Cibiknur (kasownik odbiorczy); stempelek cenzury nr.512; większość więźniów stanowiły kobiety, zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


120 PLN
2752

1941 Zakłady BMW w Monachium - obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.1 z Monachium do Warszawy, słabszy stan zachowania; temat - SAMOCHÓD, MOTORYZACJA.


80 PLN
2753

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 19.9 z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów; stempelek cenzora z literą A; całość w idealnym stanie zachowania.


200 PLN
SOLD
2754

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej - III deportacja na przełomie czerwca i lipca 1940, dotknęła ona głównie uchodźców z zachodnich i centralnych ziem polskich; list polecony wysłany 18.3 z miejscowości Seligdar Ugolny w Jakucji do Dąbrowy Górniczej; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; idealny stan zachowania.


400 PLN
SOLD
2755

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; telegram wysłany do Lwowa.


30 PLN
2756

1942 Dachau, listownik datowany 30.VIII, wysłany 1.8 z obozu do miejscowości Babsk, stempelek cenzury z parafką cenzora; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
2757

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


400 PLN
2758

1942 Oranienburg, widokówka z Pragi 22.4.42 do więźnia obozu w Oranienburgu, stempel cenzury obozowej, oderwane znaczki.


700 PLN
2759

1942 Oranienburg, widokówka z Pragi 14.12.42 do więźnia obozu w Oranienburgu, stempel cenzury obozowej, ładny stan zachowania.


700 PLN
2760

1943 roboty przymusowe w niemieckich gospodarstwach rolnych, karta pocztowa wysłana 16.1 z miejscowości Rossow do Warszawy, doskonały stan zachowania.


60 PLN
SOLD
2761

1943 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


400 PLN
2762

1943 Polenlager, przekaz paczkowy z Kałusza do obozu pracy w Niemczech.


400 PLN
2763

1943 Ravensbrück, widokówka z Czech do więźniarki obozu w Ravensbrück, stempel cenzury obozowej, ładny stan zachowania.


1 500 PLN
2764

1943 Flossenburg, kartka z opłaconą odpowiedzią od więźnia obozu w Flossenburg do Königshütte (Królewska Huta), stempel cenzury i podkreślenie cenzora w treści.


900 PLN
2765

1943 Buchenwald, bardzo rzadka kartka z obozu koncentracyjnego Buchenwald 5.11.43(?) do Poznania. Praktycznie cała korespondencja była prowadzona na specjalnych formularzach obozowych, ten rodzaj kartki pocztowej jest bardzo rzadki.


1 400 PLN
2766

1943 Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0254) wysłana 9.5 z obozu do Warty, datownik nadawczy HAMBURG-BERGEDORF 1 z wyróznikiem "m", stempelek cenzury z parafką cenzora; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
2767

1944 Lager Eiche, karta pocztowa do obozu, wysłana z Łowicza 5.12; nadawca opisuje losy mieszkańców Warszawy i żołnierzy AK po upadku Powstania.

Fi.Cp10
120 PLN
2768

1944 Majdanek - obóz kobiecy, przesyłka z obozu, wysłana 22.II do Stalowej Woli, nadawcą jest Maria Malicka; obóz kobiecy utworzono dopiero w październiku 1942 roku, działał on do końca funkcjonowania obozu ale kobiety stanowiły jedynie nikły odsetek wśród więźniów, którzy przeszli przez obóz; podobne przesyłki są niezwykle rzadkie; prezentowany walor jest w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
2769

1944 München-Stadelheim - więzienie w Monachium, rzadki listownik - formularz z 9.VII adresowany do Poznania przez przetrzymywaną tam Polkę, nadany 11.VII - frankatura mechaniczna więzienia; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


1 200 PLN
2770

1944 HASAG WERK III RAKÓW - obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję, założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942 zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego; po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 13.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


600 PLN
2771

1944 obóz pracy Kolz znajdujący się w miejscowości Tambach-Dietharz, widokówka wysłana 8.3 z obozu do Kutna.


150 PLN
2772

1944 obóz pracy Excelsior-Werk w Iserlohn w Westfalii, list wysłany 17.I z obozu do miejscowości w okolicach Przeworska; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
2773

1944 karta pocztowa wysłana z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa, przesłana 26.10 ambulansem 673 relacji DRESDEN-KOHLFURT-BRESLAU; niewielkie przebarwienia w rzeczywistości prawie niewidoczne; gwarancja Falkowski.


80 PLN
2774

1944 Lipusz (Lippusch) - mały obóz pracy, mieszczący się w 8 barakach, przeciętny stan około 450 osób, karta pocztowa do obozu wysłana 27.11 z Radomska, dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


200 PLN
2775

1944(?) sowieckie deportacje ludności polskiej, telegram do Lwowa nadany 21.XI potwierdzający otrzymanie pieniędzy przez Polkę wywiezioną do miejscowości Borowoje w Kazachstanie, cenzura.


100 PLN
2776

1944 Reken - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 10.12 z obozu do Kielc; niewielkie rozdarcie z lewej strony sklejone.


50 PLN
2777

1944 Lager 92 Katscher (Kietrz) - obóz dla wysiedlonych Polaków zorganizowany na terenie tamtejszej fabryki dywanów i pluszu, w której z włosów zamordowanych w Oświęcimiu kobiet przygotowywano tzw. włosiankę krawiecką; karta pocztowa do obozu wysłana 13.III z Falenicy.


400 PLN
2778

1944 list z obozu w Ravensbrück.


160 PLN
2779

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Przemyśla do obozu pracy w Niemczech.


400 PLN
2780

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Hrubieszowa do obozu pracy w Niemczech.


400 PLN
2781

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Puław do obozu pracy w Niemczech.


400 PLN
2782

1944 Dachau, widokówka z Czech .7.44 do więźnia obozu w Dachau, stempel cenzury obozowej, ładny stan zachowania.


900 PLN
2783

1944 Majdanek, przekaz paczkowy ze Lwowa do więźniarki obozu na Majdanku.


800 PLN
2784

1944 Stutthof, kartka ze Lwowa 6.6.44 do obozu w Stutthofie, stempel cenzury obozowej, bardzo dobry stan zachowania.


1 500 PLN