The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 62. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6155

2007 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk (Fi.80.-).


120 PLN
6156

1915 XII lot z oblężonego Przemyśla, karta datowana 17.II, wyraźne i czytelne odbitki wszystkich stempli: cenzury, numeratora, "Fliegerpost Przemyśl 1915", "IX.54." (w owalu); na odwrocie tekst pisany przez różne osoby - 3 osobne listy; karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla.

Fi.15a
500 PLN
6157

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ !!! poczta cywilna Kraków - Wiedeń, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 14.V z Krakowa do Wiednia, dodatkowy stempelek KRAKÓW POCZTA LOTNICZA, kasowniki odbiorcze na odwrocie.

Fi.26b
220 PLN
6158

1918 Budapeszt - Kraków - Lwów, list lotniczy wysłany 7.VII - dzień po otwarciu linii komunikacyjnej na jej przedłużeniu - z Budapesztu do Wiednia; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.28b
Mi.210, 202, 203
400 PLN
6159

1918 Poczta wojskowa Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów, wycinek koperty przesłanej 17.IV ze Lwowa, ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.


Mi.225-27x 
80 PLN
6160

1918 list lotniczy na trasie Kraków - Wiedeń, na odwrocie stempel odbiorczy.


330 PLN
6161

1922 "CFRNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, polecony list lotniczy wysłany 9.10 ze Lwowa do Warszawy, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "300", stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy Strasbourg 14.10 adnotacja o niedoręczalności przesyłki i stempelek "DESTINATAIRE INCONNU A STRASBOUR ALSACE" i dodatkowo na froncie "RETOUR A L'ENVOYEUR", kasownik odbiorczy Warszawa 19.X; całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.14
1 500 PLN
6162

1923 "AEROLLOYD" połączenie lotnicze Warszawa-Kraków, ekspresowy list lotniczy wysłany 2.XI z Warszawy do Krakowa, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą, stempelek "Par avion", dwuwierszowy w ramce stempelek odbiorczy "Nadeszła Pocztą Lotniczą"; całość o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Bura.

Fi.24c
1 200 PLN
6163

1925 nalepka poczty lotniczej LOPP Bydgoszcz.

Fi.3
15 PLN
SOLD
6164

1925 "CIDNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Innsbruck-Zurych-Bazylea-Paryż, list lotniczy wysłany 16.VI z Warszawy do Zurychu, dodatkowy fioletowy stempel "Pierwszym Lotem Warszawa Zürich/ Par Prémier Vol Varsovie-Zürich"; stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "6", stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy ZURICH 17.VI.25; jedna z najrzadszych polskich przesyłek lotniczych - lotem tym przewieziono zaledwie 40 sztuk poczty!!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.36b
4 800 PLN
6165

1926 II Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, komplet 4 listów z ząbkowanymi nalepkami dodatkowej opłaty, przewiezionych wszystkimi balonami uczestniczącymi w zawodach: "Poznań", "Lwów", "Kraków", "Warszawa", dwie przesyłki z dodatkowymi znaczkami LOPP; dekoracyjny zestaw w dobrym stanie zachowania.

Fi.1a-d
1 500 PLN
6166

1926 Znaczek do przesyłek lotniczych - Warszawa zawody balonów wolnych, cięty znaczek za 1 zł. (nakład 330 szt.), oryginalna guma ze sladem podlepki, gwarancja Krawczyk.

Fi.2A (nz)
300 PLN
6167

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, kasownik tranzytowy Wiedeń i odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie).


250 PLN
6168

1926 list lotniczy wysłany pocztą lotniczą z Warszawy do Tallina; datownik WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY i na odwrocie odbiorczy "TALLINN * EESTI *", rzadki stempel "Raid Bałtycki płk. Rayskiego / WARSZAWA-LIDA - WILNO - RIGA - TALLINN - HELSINKI - WARSZAWA".


290 PLN
6169

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, specjalna nalepka dla balonu "Lwów" V miejsce (50 przesyłek).

Fi.(2b)
400 PLN
6170

1927 list lotniczy na trasie Warszawa - Wiedeń.


60 PLN
6171

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, karta polecona (Fi.+450.-) z nieząbkowaną nalepką dodatkowej opłaty sporządzoną w nakładzie zaledwie 300 sztuk, przewieziona balonem "Poznań", który lądował w miejscowości Kuźnica, gdzie ostemplowano znaczki i dostawiono stempelek polecenia z dopisanym numerem 11; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.3b
1 400 PLN
6172

1928 list lotniczy wysłany 29.VI z Lublińca do Kurytyby w Brazylii, kasownik odbiorczy 16.VII; regularną komunikację z Ameryką Południową uruchomiono dopiero w październiku tego roku; nietypowy kierunek wysyłki.


1 000 PLN
6173

1929 nalepka lotnicza z Krakowa.

Fi.6B
25 PLN
SOLD
6174

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, okolicznościowy czerwony stempelek z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", 1.VI lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93a
500 PLN
6175

1929 list z otwarcia linii lotniczej z Katowic przez Poznań, Bydgoszcz do Gdańska wysłana z Gdańska do Poznania w ilości tylko 150 sztuk.

Fi.93h
400 PLN
6176

1929 Szwajcaria, rzadka karta lotnicza prywatnego nakładu wydana z okazji Międzynarodowego Meetingu Lotniczego Zurich 1927, dofrankowana i przesłana 5.X pocztą lotniczą z Zurychu do Bazylei, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
6177

1930 Polska-Indie, widokówka wysłana 7.VI z Warszawy do Karachi, okolicznościowy owalny stempel w kolorze zielonym "By societies LOT and Imperial Airways/ PIERWSZY LOT POCZT. 7-VI-1936/ FIRST AIR MAIL POLSKA-via Vien-INDIA", kasownik odbiorczy Karachi 13.JUN; lotem tym na trasie Warszawa-Karachi przewieziono tylko 54 sztuki poczty; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.101i
2 400 PLN
6178

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy wysłany 2.6, kasownik odbiorczy.


Mi.175, 213 
50 PLN
6179

1930 Dornier DO X, list wysłany 13.XI z Friedrichshafen do Nowego Jorku, przewieziony na pokładzie największego ówczesnego samolotu świata - dwunastosilnikowej łodzi latającej, podczas jego pierwszego lotu na trasie Europa - Ameryka Południowa - Stany Zjednoczone; same znaczki na liście bardzo wysoko wycenione (Mi.500 euro).


Mi.384 
900 PLN
6180

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię, dosyłka z Holandii, widokówka wysłana 24.VI z Gravenhagen do Rejkjawiku; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 113).


600 PLN
6181

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej, poczta argentyńska, widokówka wysłana 22.IV z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 152III).


200 PLN
6182

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, poczta boliwijska, widokówka wysłana 1.V z Cochabamba do Niemiec; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 160).


150 PLN
6183

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej - poczta brazylijska, karta pocztowa ofrankowana specjalnym znaczkiem dla poczty zeppelinowej wysłana 5.V z RIo de Janeiro do Niemiec (Sieger 158A).


150 PLN
6184

1933 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, list ofrankowany rzadkim znaczkiem za 2 Reichsmarki z ładnym marginesem, wysłany 7.8 z pokładu sterowca do Recife, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 223).


Mi.440 
700 PLN
6185

1933 Austria, polecony list lotniczy, wysłany 11.V z Wiednia do Budapesztu; koperta pionowo złożona, wycięty adres nadawcy, stemple odbiorcze na odwrocie.


Mi.473-477 
50 PLN
6186

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, koperta przewieziona balonem "Syrena", zwraca uwagę rzadkie użycie dwóch stempli okolicznościowych: polskiego i francuskiego; na odwrocie kasownik odbiorczy Szczuczyn Białostocki.

Fi.7b
80 PLN
6187

1934 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Poznań - Berlin, wysłany z Warszawy do Holandii.

Fi.118a
170 PLN
6188

1934 Nowy Jork - Warszawa, lot transatlantycki braci Adamowiczów, specjalna koperta z nadrukiem i autografami pilotów, na odwrocie datownik odbiorczy; dodatkowo zdjęcie samolotu "Warsaw", którym dokonano przelotu.

Fi.119a
500 PLN
6189

1934 Indie Holenderskie, polecony list lotniczy wysłany 28.8 z klubu lotniczego w Malang do szkoły szybowcowej w Grunau (Jeżów Sudecki); tranzytowy stempel lotniska w Lipsku, na odwrocie okolicznościowy kasownik odbiorczy; niezwykle rzadki kierunek wysyłki; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie ubytki na odwrocie).


350 PLN
6190

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 20.III z San Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki); tranzytowe stemple lotnisk w Stuttgarcie i Berlinie; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
6191

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 14.IV z Sao Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki); na odwrocie efektowna nalepka STANAVO; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
6192

1935 Poczta szybowcowa, III Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustjanowej, lot Ustjanowa - Lwów 28.IX, przewieziono 75 sztuk poczty, gwarancja Vaumund PP.

Fi.1b
400 PLN
6193

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.

Fi.8a
80 PLN
6194

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, balon "Legionowo"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.11a
60 PLN