Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
5051
Fi.3098
Mi.3246 

1990 I wojna w Zatoce Perskiej, list lotniczy wysłany 1.8 z Krakowa do Kuwejtu, "Ze względu na sytuację nad Zatoką Perską/ przesyłkę zwraca się do nadawcy z powodu/ braku możliwości jej dostarczenia do Kuwejtu" - nalepka doklejona 12.8 w urzędzie Warszawa 3; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

I wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęła się zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt 2 sierpnia 1990.

200 PLN
5052Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN
5053

Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

160 PLN
5054

Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

120 PLN
5055
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

200 PLN
5056
Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

35 PLN
5057

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

100 PLN
5058

Fi.3121 MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja Korszeń.

750 PLN
5059


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

320 PLN
5060


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

240 PLN
5061
Fi.XXX
Mi.VIII 

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

300 PLN
5062
Fi.XXX
Mi.VIII 

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu, z liczbą rozrachunkową na marginesie (Fi.700.-).

700 PLN
5063
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.64.-).

35 PLN
5064

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 148 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

110 PLN
5065

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.

20 PLN
5066
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
5067
Fi.3195-200
Mi.3343-8 

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

20 PLN
5068
Fi.3195-200
Mi.3343-8 

1991 motyle arkusz sprzedażny.

20 PLN
5069
Fi.3195-200
Mi.3343-48 

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
5070
Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN
5071
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.95.-).

65 PLN
5072
Fi.3229-30
Mi.3377-78

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

50 PLN
5073
Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

150 PLN
5074
Fi.3247-48
Mi.3395-96

1992 Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński I rocznica Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, arkusz czysty.

90 PLN
5075
Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

240 PLN
5076
Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

200 PLN
5077
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.135.-).

95 PLN
5078

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 335 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

250 PLN
5079
Fi.3289
Mi.3437

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie, znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

50 PLN
5080
Fi.3289
Mi.3437Zf 

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

10 PLN
5081
Fi.3296
Mi.3444 

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, arkusz sprzedażny.

40 PLN
5082
Fi.3296
Mi.3444 

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

50 PLN
5083
Fi.3297-98
Mi.3445-46

1993 Europa CEPT (IV) - dzieła Aliny Szapocznikow, Jana Lebensteina, Stefana Gierowskiego i Bronisława Linkego, arkusz czysty (poziomo zgięty).

83 PLN
SOLD
5084
Fi.3317-18
Mi.3465-66 

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.85.-).

50 PLN
5085
Fi.3324
Mi.3472

1993 75 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, arkusz czysty.

65 PLN
SOLD
5086
Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

600 PLN
5087
Fi.bl.151 E (107)
Mi.Bl.121

1993 Szlak bursztynowy - SAMPLE, unikalny wzór bloku, całkowicie zgodny z wydaniem definitywnym; brak jedynie numeru, a przy nominale nadruk SAMPLE, wzór stosowano dla celów okazowych - np.dla UPU, lub informacyjnych, atrakcyjnie niska cena wywoławcza, fotoatest Korszeń.

2 400 PLN
5088
Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 

1993 FDC - "Szlak bursztynowy" blok o napisie "No" i numerze "02307" groteskiem, nakład bloku 4 tysiące, FDC - najwyżej kilkaset, może mniej sztuk; jedna z najtrudniejszych polskich kopert pierwszego dnia obiegu w idealnym stanie zachowania.

900 PLN
5089
Fi.bl.151I, II (107)
Mi.Bl.121I, II

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2350.-).

1 900 PLN
5090
Fi.bl.151II B (107)
Mi.Bl.121III 

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "uszkodzone środkowe cyfry numeratora"

120 PLN