The new auction will start soon

Auction 62. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2258

1941 seria pierwszego wydania na liście poleconym z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 1, stempel cenzury i stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.338A-H
Mi.360-7
60 PLN
SOLD
2259

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie skasowana 15.XII w dniu uruchomienia Poczty Polskiej na emigracji, a zarazem w pierwszym dniu obiegu, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II agencji nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
100 PLN
2260

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
40 PLN
2261

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria skasowana 15.XII w pierwszym dniu obiegu w agencji nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu uruchomienia agencji!!! na poleconej karcie pocztowej do jednostki o kryptonimie pocztowym P82 w Perth, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia; stempelek cenzury brytyjskiej; kasownik odbiorczy I.KORPUS WOJSK POLSKICH z 26.12.1941, kartę dosłano do Rothesay; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
200 PLN
2262

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
215 PLN
SOLD
2263

1941 - 1945 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w bardzo dobrym stanie zachowania; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
2264

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie w czworoblokach - wszystkie z marginesami, wiele narożnikowych, doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
1 000 PLN
2265

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
100 PLN
2266

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).


150 PLN
2267

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 6.IV.1944 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia, kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 11.IV; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
140 PLN
2268

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
35 PLN
2269

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, kompletna seria skasowana 27.XII na kopercie listu poleconego, znaczki unieważnione stemplem pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej o numerze wyglądającym na nr.21 (niszczyciel ORP "Błyskawica"), choć wzór stempla może wskazywać na agencję nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"); nie ma pewności, że w danej agencji używano tylko jednego wzoru datownika; czarny stempelek polecenia POLSKA MAR. WOJENNA; całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-375  
300 PLN
2270

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, próba z pojedynczej kliszy z napisem na gazecie POLSKA ŻYJE - ponieważ hasło pochodziło z prasy komunistycznej na wydaniu definitywnym go nie było, piękny stan.

Fi.O338 P
Mi.375 
880 PLN
SOLD
2271

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, luzaki z serii.


40 PLN
2272

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na kopercie 25.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół", znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III.

Fi.P-T338
Mi.376-379 
280 PLN
2273

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 27.V w pierwszym dniu obiegu w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk" (Fi. 350,-).

Fi.P-T338
Mi.376-379 
320 PLN
2274

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
180 PLN
2275

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
50 PLN
2276

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN
2277

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
20 PLN