The new auction will start soon

Auction 62. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2123

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 600 PLN
2124

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
2125

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, z pełną oryginalna gumą bez podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12 ND
160 PLN
2126

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty za 10 f. w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Gryżewski.

Fi.1ax
1 600 PLN
2127

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo, sygnatura firmowa Reval, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.2ay
1 600 PLN
2128

1919 Odessa, znaczek za 20 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
750 PLN
2129

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim kolorze szarym, ładny stan, sygnowany - I w owalu, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.5(e)x
2 400 PLN
2130

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 12 na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; na odwrocie narożnikowy sześcioblok znaczków dopłaty po 100 hal. skasowanych 22.XI w Nowym Sączu; niezwykle ciekawy, rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ca2
2 000 PLN
2131

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII 
60 PLN
2132

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu użytkowego; przesyłki z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; podobny opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960"; znaczki unieważniono datownikiem Konstantynopola typu 1 z 1.V.1921; dolny znaczek naddarty, górny w bardzo ładnym stanie, gwarancja.

Fi.VI
Mi.114
2 000 PLN
2133

1925 Port Gdańska, rozmyty nadruk, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
20 PLN
2134

1925 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej Wolnego Miasta Gdańska zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego, urzędnik pocztowy Wolnego Miasta, który "z rozpędu" skasował znaczek w urzędzie Danzig Neufahrwasser (Gdańsk Nowy Port), po zauważeniu pomyłki, zakreślił go jako nieważny i oznaczył na przesyłce literą "T" dopłatę, która miała być pobrana od adresata; przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, która jednak nie pobrała dopłaty; niepowtarzalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.5
1 200 PLN
2135

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 6.2.26 z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Zawiercia; znaczek unieważniony nietypowym kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; dobry stan zachowania (ubytek niewielkiego kawałka koperty); gwarancja Schmutz.

Fi.6
200 PLN
2136

1926 Port Gdańsk, znaczki stemplowane, gwarancja (bez jednej pozycji Fi. 12) Schmutz.

Fi.12-4
50 PLN
2137

1926 Port Gdańsk, seria z odmianami, bez dwóch znaczków gwarancja Schmutz.

Fi.12-15
120 PLN
2138

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.450 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
900 PLN
2139

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
2140

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12aIx
25 PLN
2141

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list wysłany 29.IV.1929 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w Warszawie; znaczki unieważniono kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; jako kasownik odbiorczy wykorzystano stempel "POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 16.V-30.IX.1929" (Myślicki 29 104); atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.13, 14
Mi.16, 17 
400 PLN
2142

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 22.XI.28 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Krakowa; znaczki unieważniono kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czerwony stempelek polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy 23.XI; koperta firmowa "Almeda ALBERT MEYER, DANZIG" z efektowną zalepką listową; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (górna krawędź koperty postrzępiona); gwarancja Krawczyk.

Fi.13, 14
Mi.16, 17 
250 PLN
2143

1926 Port Gdańska, gwarancja Schmutz.

Fi.14aIIx
30 PLN
2144

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim w odcieniu jasnoczerwonobrązowym (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
90 PLN
2145

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonorązowy, oba znaczki gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
160 PLN
2146

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 13.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Pelplina; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyróżnikiem "g"; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

Fi.14
Mi.17 
200 PLN
2147

1928 Port Gdańsk, pocztowy dowód doręczenia listu (duży wycinek) wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sądu Powiatowego w Nowem, kasownik nadawczy z 15.X "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
2148

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim odmiana żółtobrązowa z przedrukiem - frankatura mieszana, list polecony II klasy wysłany 28.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Radomia; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "s"; stempelek polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.16b, 9
400 PLN
2149

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.900.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23y 
750 PLN
2150

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
60 PLN
2151

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I 
80 PLN
2152

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
240 PLN
SOLD
2153

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK - frankatura mieszana, list pobraniowy wysłany 13.IX.32 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Lublina; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czarny stempelek polecenia, pomarańczowa nalepka pobrania; koperta firmowa "THE ASIATIC TRADING CORPORATION, LTD. GDAŃSK"; na odwrocie kasownik odbiorczy 14.IX, przesyłki nie odebrano i 26.IX po opatrzeniu jej stosownymi stempelkami "nie podjęto w terminie. Zwrot" i "ZWROT" odesłano do Gdańska, kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL"; znaczek za 1 zł jest bardzo rzadko spotykany na niefilatelistycznej korespondencji; wspaniała, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek za 40 gr uszkodzony, ale taki został naklejony na list); gwarancja Schmutz.

Fi.20w, 10
Mi.23I, 10 
2 000 PLN
2154

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Poznań - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Poznań - Gdańsk, na odwrocie kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.93e
500 PLN
2155

1930 Port Gdańsk, PRZESYŁKA URZĘDOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 21.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa grodzkiego w Grudziądzu; stempelek "Sprawa urzędowa wolna od opłaty pocztowej", kasownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; pieczęć kancelaryjna starosty grudziądzkiego; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
2156

1931 Port Gdańsk, polska całostka nadana z urzędu pocztowego w Gdańska, brzegi zanieczyszczone od taśmy.

Fi.Cp48I
180 PLN
2157

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK, gwarancja Schmutz , Kalinowski.

Fi.22
Mi.25 
700 PLN
2158

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.320.-), piękny stan, gwarancja Kalinowski.

Fi.22
Mi.25
300 PLN
2159

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.450.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.22
Mi.25
400 PLN
2160

1934 Port Gdańsk, czworoblok znaczka za 10 gr., gwarancja Mikulski.

Fi.24
360 PLN
SOLD
2161

1934 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "doniczki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 10.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Gniezna; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; bardzo dobry stan zachowania (uzupełnione otwory od dziurkacza); gwarancja Schmutz.

Fi.25
Mi.28 
200 PLN
2162

1935 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list zleceniowy wysłany 30.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do urzędu w Nakle; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem z wyróżnikiem "1s", na odwrocie kasownik odbiorczy 3.XII; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.11, 23
Mi.11, 26 
400 PLN