The new auction will start soon

Auction 61. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29356

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


480 PLN
29357

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
29359

1918 zestaw projektów konkursowych pierwszych polskich znaczków pocztowych w różnych kolorach.


500 PLN
29360

1918 list polecony z Kielc 22.XI.18 do Czech, opłata austriackimi znaczkami według austriackiej taryfy pocztowej - mimo, że funkcjonowała już Poczta Polska z własną taryfą i znaczkami , rzadkie, gwarancja.


550 PLN
29361

1918 znaczek z nadrukiem GGW z wierszowym stemplem prowizorycznym PŁOCK.


50 PLN
29362

1918 prekursory, przekaz paczkowy z Cieszyna 23.12.18 do Czech opłacony znaczkami austriackimi przy użyciu specjalnej stemplownicy do przekazów.


170 PLN
29363

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Frysztatu (Zaolzie) 3.12.18 do Czech opłacony znaczkami austriackimi.


170 PLN
29364

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Jabłonkowa (Zaolzie) 27.12.18 do Czech opłacony znaczkami austriackimi.


170 PLN
29365

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Bogumina (Zaolzie) 14.12.18 do Czech opłacony znaczkami austriackimi.


170 PLN
29366

1918 prekursory, przekaz paczkowy z Złoczów 2.12.18 do Lwowa opłacony znaczkami austriackimi.


170 PLN
29367

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Wadowic 1.12.18 do Drakomyśla Śląskiego opłacony znaczkami austriackimi. Gwarancja.


650 PLN
29368

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 2 hal. z błędem "uszkodzona ramka pod cyfrą 2", gwarancja.

Fi.55 B
Mi.54
25 PLN
29369

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
30 PLN
29370

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji, opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.55, 56, 57, 58
700 PLN
29371

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana, najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
70 PLN
29372

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
180 PLN
29373

1919 seria wydania Komisji Rządzącej z prywatnym ząbkowaniem z Wadowic stemplowana grzecznościowo na kopercie.

Fi.55-65
Mi.54-64 
150 PLN
29374

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
75 PLN
29375

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z prywatnym ząbkowaniem.

Fi.55-65
Mi.54-64 
150 PLN
29376

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z oryginalnego obiegu z różnych urzędów.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
29377

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana z odmianami, znaczek za 6 hal. gwarancja Ryblewski.

Fi.55-65
Mi.54-64 
35 PLN
29378

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Schmutz.

Fi.55-65
Mi.54-64 
40 PLN
29379

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 3 hal. z błędem "mała szczerba w lewej cyfrze 3", gwarancja.

Fi.56 B
Mi.55
25 PLN
29380

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 3 hal. z błędem "duże wcięcie w prawej cyfrze 3", gwarancja.

Fi.56 B
Mi.55 
40 PLN
29381

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, w katalogu Fischer musiałyby zostać opisane jako P4; sygnowane, gwarancja Mikstein.

Fi.57 P2x, 59 P4z, 60 P4z
Mi.56, 58, 59 
15 000 PLN
29382

1919 wydanie Komisji Rządzącej, gwarancja Schmutz.

Fi.58
Mi.57 
50 PLN
29383

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowa parka znaczków za 10 h., prawy z klasycznym błędem na poz.30 "zgrubiony szpon prawej nogi", mała prześwitka pomiędzy znaczkami, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.59 B2
Mi.58 
60 PLN
29384

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu rozdarta); gwarancja Schmutz.

Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 
1 000 PLN
29385

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 hal. z błędem "litera y połączona z ramką", gwarancja.

Fi.60 B
Mi.59
40 PLN
29386

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
4 000 PLN
29387

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Jodłowej do Bylic, data nieczytelna.

Fi.63
Mi.59 
40 PLN
29388

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 70 h. z lekkim abklatschem.

Fi.64
Mi.63 
30 PLN
29389

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 1 kr. z błędem na "o polączone z n", gwarancja.

Fi.65 B
Mi.64
40 PLN
29390

1919 wydanie w walucie koronowej, luzaki z serii.

Fi.73-81A
Mi.65-73 
60 PLN
29391

1919 wydanie w walucie koronowej, luzaki z serii.

Fi.73-81A
Mi.65-73 
15 PLN
29392

1919 wydanie w walucie koronowej, luzaki z serii.

Fi.73-81B
Mi.77-85 
80 PLN
29393

1919 wydanie w walucie koronowej, zestaw różnych prób, cześć z gwarancjami.

Fi.73-82P
Mi.65-74 
800 PLN
29394

1919 wydanie w walucie koronowej, luzaki z serii.

Fi.73-83A
Mi.65-75 
160 PLN
SOLD
29395

1919 wydanie w walucie koronowej, luzaki z serii.

Fi.73-83B
Mi.77-87 
60 PLN
29396

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN