The new auction will start soon

Auction 61. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35360

1964 Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Warszawie - pamiątkowy karnet z autografami wybitnych uczestników kongresu, którymi byli: Ary Szternfeld, William Hayward Pickering, Michał Łunc, Henri Moureu.


250 PLN
35361

1985 Edward Osóbka-Morawski.


30 PLN
35362

1987 Jan Dobraczyński.


30 PLN