The new auction will start soon

Auction 61. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30614

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, polecony list lotniczy wysłany 11.3 z Frankfurtu do Las Palmas na wyspach Kanaryjskich, stempelek hiszpańskiej cenzury wojskowej, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Generał Franco za próbę obalenia rządu republiki został zesłany na Teneryfę (wyspy Kanaryjskie), wkrótce jednak opanował wyspę i uczynił z niej swą bazę, skąd 17.III.1936 rozpoczął wojnę przeciwko komunistom.


Mi.606, 609-612, 643
700 PLN
30615

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (opłata zgodna z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Krakowa, dodatkowy stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
30616

1938 Anschluss - koperta wysłana 8.IV z Wiednia do Lubeki, stempelek propagandowy "Am 10. April dem Führer dein "Ja"" agitujący do głosowania za przyłączeniem Austrii do Rzeszy Niemieckiej.

Po aneksji Austrii 12.III przez Hitlera, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych zagłosowało "za".


Mi.577 
100 PLN
30617

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 47 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
30618

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 28 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
30619

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.74 - pierwszy polski urząd poczty polowej operujący w czasie II wojny światowej!!! uruchomiony 4.III przy 26 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Poznań"; znaczek na karcie ostemplowany datownikiem z wyróżnikiem "a" w pierwszym dniu funkcjonowania poczty; duża ciekawostka!

Fi.310
Mi.331 
200 PLN
30620

1939 "Dziwna wojna" - formularz francuskiej poczty polowej, oznaczony "F.M." wysłany 13.X z Nantes przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, listowa pieczęć formacyjna; ze zbiorów J.Falkowskiego.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, a pomimo tego nie wypełniły swoich sojuszniczych zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


200 PLN
30621

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


150 PLN
30622

1940 Armia Polska we Francji, znaczek za 1,50 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.468
150 PLN
SOLD
30623

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.


35 PLN
30624

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


350 PLN
30625

1940 kartka z Węgier do Krakowa, stemple niemieckiej cenzury.


60 PLN
30626

1940(?) III Rzesza, ilustrowane, formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
30627

1941 (?) "ŚMIERĆ NIEMIECKIM FASZYSTOM !" - listownik z propagandową ilustracją, czysty w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty).


250 PLN
30629

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list z Londynu, wysłany 28.III przez firmę THOMAS COOK & SON, Ltd. - oficjalnie zajmującej się wymianą korespondencji i paczek pomiędzy Portugalią, a okupowaną Polską (de facto Wojskiem Polskim w Anglii i rodzinami w kraju) - do polskiej jednostki wojskowej o kryptonimie pocztowym P/4, wewnątrz koperty instrukcja dotycząca przygotowania przesyłki, sposobu wysyłki i wysokości dodatkowych opłat; bardzo rzadki stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany głównie na przesyłkach filatelistycznych (katalog specjalizowany - "cena amatorska"); znaczek z perforacją firmową TCS; bardzo ważny, unikalny dokument obrazujący sposób funkcjonowania "adresów konspiracyjnych"; całość w dobrym stanie zachowania (koperta na odwrocie i w środku podklejona taśmą przezroczystą).


600 PLN
30630

1941 nalepka propagandowa Polskiego Czerwonego Krzyża.


20 PLN
30631

1941 nalepka propagandowa Polskiego Czerwonego Krzyża.


20 PLN
30632

1941 nalepka propagandowa Polskiego Czerwonego Krzyża.


20 PLN
30633

1941 winietki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż.


30 PLN
30634

1941 wojsko polskie we Francji,seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk morskich, lądowych i lotniczych w parkach, brzegowe znaczki jednostronnie cięte a środkowe ząbkowane z czterech stron; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
30635

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, parka znaczków "Dojdziemy" za 50 kop. poz.1 i 4, w układzie tete-beche, wzajemnie odwróconych względem siebie, rzadko w tak pięknym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1
1 200 PLN
30636

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 994; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Ryblewski.

Fi.1
1 200 PLN
30637

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
30638

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, fragment strony z pocztowej książki nadawczej listów poleconych wysłanych z Tatiszczewa, rejonu organizacji 5 Dywizji Piechoty, obok każdej pozycji odciśnięty datownik TATISZCZEWO SAR. (ТАТИЩЕВО САР.) cywilnego sowieckiego urzędu pocztowego, który w tym czasie obsługiwał cały obrót pocztowy 5 Dywizji; niecodzienny dokument wewnątrzpocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2b
160 PLN
30639

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii - karta pocztowa wysłana 2.11 z Dąbrowy (Dombrowa) do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymaną paczkę, w rzeczywistości poprzez PCK - który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju - przeznaczone dla żołnierza w Anglii; stemple cenzur, w tym okrągłej Wehrmachtu, a na odwrocie ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu; również na odwrocie stempelki informacyjne polskich władz emigracyjnych Ministerstwa Opieki Społecznej (M.O.S.) z dopisanym numerem akt i "SPRAWDZONO W KARTOTECE", na froncie pokwitowanie odbioru "otrzymałem 25.XII.1942" prawdziwego odbiorcy przesyłki; dekoracyjny walor o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu na każdym etapie wędrówki przesyłki; dobry stanie zachowania (ślady archiwizacji).


300 PLN
30640

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 - wydano ich tylko 1000 szt.


950 PLN
30641

1942 ozdobna karta niemieckiej poczty polowej z frontu wschodniego z obiegu.


140 PLN
30642

1942 rzadki polecony list z niemieckiej poczty polowej 47535E z Dęblina (przy aeroklubie Irena) 9.XI.42 do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.


85 PLN
30643

1942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
30644

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Egipt, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Tel-Aviv", dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 22.VII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7
120 PLN
30645

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", seria kasowana na wycinku.

Fi.1-3
900 PLN
30646

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczek za 2 zł. z błędem "Szkocja w innym kolorze jak Anglia".

Fi.3(12)B
200 PLN
30647

1943 Tajna Poczta Podziemna - III wydanie, Wódz Naczelny gen. K.Sosnkowski, Premier gen. W.Sikorski, rzadkie z pełną oryginalną gumą; 25 rocznica odzyskania niepodległości, tak jak je wydano bez gumy.

Fi.13-16
1 600 PLN
30648

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład, z błędem "plama na skrzydle orła".

Fi.20a
50 PLN
30649

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", drukowany na stronie gumowanej marginesowy znaczek V wydania - I nakład, na odwrocie sygnatura MIR.

Fi.20a
50 PLN
30650

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na lekko różowawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

Fi.20a
60 PLN
30651

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania - I nakład, pełna oryginalna guma.

Fi.20a nz
40 PLN
30652

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na niebieskawym papierze z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, przesunieta perforacja pozioma, sygnatury MIR, SM(Mikstein), WR (Rachmanow).

Fi.20a nz
70 PLN
30653

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", połówka ciętego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na fioletowawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

Fi.20a nz
50 PLN
30654

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania w kolorze brązowolila - II nakład.

Fi.20b nz
25 PLN