The new auction will start soon

Auction 61. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33788

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
33789

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
200 PLN
33790

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npo
Mi.3253 
150 PLN
33791

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
33792

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
75 PLN
33793

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
33794

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
33795

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
33796

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
33797

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

Fi.XXX
Mi.VIII 
300 PLN
33798

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.58.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
33799

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 135 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


100 PLN
33800

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
33801

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
33802

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
20 PLN
33803

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
33804

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
33805

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48 
30 PLN
33806

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
33807

1991 rocznik kopert FDC (Fi.94.-).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
65 PLN
33808

1992 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Albertville, górny pasek arkusza znaczków za 1500 zł., każdy bez perforacji z trzech stron, niespotykany w takiej formie, może być ozdobą zbioru o tematyce olimpijskiej, ale przede wszystkim jeden z ciekawszych walorów wśród nowych polskich błędów, drugi od lewej lekko zgięty, pozostałe piękne.

Fi.3221s
Mi.3369
3 000 PLN
SOLD
33809

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;
150 PLN
33810

1992 plakat polski, narożny znaczek z mocno przesuniętą perforacją, numer arkusza.

Fi.3260
Mi.3408
200 PLN
SOLD
33811

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
33812

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
33813

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.117.-).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
90 PLN
33814

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 295 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


220 PLN
33815

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie, znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289
Mi.3437
50 PLN
33816

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy kasowane okolicznościowo znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie, znaczki z gumą.

Fi.3289
Mi.3437
30 PLN
33817

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
33818

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, arkusz sprzedażny.

Fi.3296
Mi.3444 
40 PLN
33819

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN
33820

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.70.-).

Fi.3317-18
Mi.3465-66 
50 PLN
33821

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 
600 PLN
33822

1993 Szlak bursztynowy - SAMPLE, unikalny wzór bloku, całkowicie zgodny z wydaniem definitywnym; brak jedynie numeru, a przy nominale nadruk SAMPLE, wzór stosowano dla celów okazowych - np.dla UPU, lub informacyjnych, atrakcyjnie niska cena wywoławcza, fotoatest.

Fi.bl.151 E (107)
Mi.Bl.121
2 400 PLN
33823

1993 FDC - "Szlak bursztynowy" blok o napisie "No" i numerze "02307" groteskiem, nakład bloku 4 tysiące, FDC - najwyżej kilkaset, może mniej sztuk; jedna z najtrudniejszych polskich kopert pierwszego dnia obiegu w idealnym stanie zachowania.

Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 
900 PLN
33824

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2350.-).

Fi.bl.151I, II (107)
Mi.Bl.121I, II
1 900 PLN
33825

1993 Szlak bursztynowy, blok z rzadkim i niemożliwym do sfałszowania błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty.

Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III 
1 200 PLN
33826

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu z błędnym nazwiskiem projektanta Jeziorowski.

Fi.bl.152A (108A)
Mi.Bl.122B
50 PLN
33827

1993 szlak bursztynowy, blok z dużym numerem na kopercie FDC.

Fi.bl.107
Mi.Bl.121III
80 PLN