The new auction will start soon

Auction 61. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31761

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach.

Fi.339
Mi.380 
1 200 PLN
31762

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. unieważniony 14.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja z opisem kasownika.

Fi.339h B1
Mi.380 
400 PLN
31763

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

Fi.339 P
Mi.380 
3 600 PLN
31764

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, dwie parki gwarancja Jendroszek, Ryblewski, jedna.

Fi.339-41
Mi.380-2 
1 800 PLN
31765

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, różne gwarancje.

Fi.339-41
Mi.380-2 
1 550 PLN
31766

1944 Wodzowie, seria kasowana, gwarancja Krawczyk, Ćwiertnia, Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
420 PLN
31767

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych lewych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
31768

1944 Wodzowie, marginesowa seria w czworoblokach na zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
31769

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na kopertach unieważnionych 5.IX ???; w dniach 7 - 15.IX datownik "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r" nie posiadał żadnych uszkodzeń, od 15.IX pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów, widoczna jest przerwa powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; dwie pierwsze całości mają znaczki unieważnione datownikiem z tą właśnie cechą - co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę na 5.IX czyli o dwa dni przed datę wydania znaczków); trzecia całość to grzecznościowy list polecony z 14.IX - OSTATNIEGO DNIA PRZED USZKODZENIEM DATOWNIKA; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi posiada na odwrocie datownik odbiorczy Przemyśl z dnia 14.IX, a razem te trzy całości stanowią szalenie interesujący zestaw badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
31770

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339b
Mi.380 
600 PLN
31771

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; piękny, prawdopodobnie miejscowy zwykły list opłacony znaczkiem za 50 gr. wysłany 13.X.44; znaczek unieważniono eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim typ 173/1 - datownik GG bez zmian; niezmiernie rzadko spotykana z wodzami firmowa koperta z okienkiem; tu oferowana to "DRUKARNIA EXPRESS / ALFONS SZCZUKA / UL.KOŚCIUSZKI 8. Lublin TELEFON 20-08"; całość w wyjątkowo pięknym stanie, gwarancja.

Fi.340
Mi.281 
6 000 PLN
31772

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch (gwarancja sprzed "kolorowego okresu").

Fi.340
Mi.381 
95 PLN
31773

1944 STOCZEK a/GARWOLIN, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. na wycinku, unieważniony 30.9. rzadkim prowizorycznym kasownikiem, typ 316/2 - datownik GG z usuniętymi napisami UBER i (DISTR WARSCHAU) znany wyłącznie na wycinkach, gwarancja Piekut.

Fi.340
Mi.381 
1 200 PLN
31774

1944 BIAŁA PODLASKA, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr., unieważniony lekko odbitym prowizorycznym kasownikiem, typ 16/2 - kauczukowy liniowy, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381 
400 PLN
31775

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, narożny znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym z unikalnym ząbkowaniem ZL11, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 ZL11
Mi.381 
1 800 PLN
31776

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
31777

1944 Wodzowie, czworoblok z poz. 22-23/27-28, wszystkie znaczki z błędem "zniekształcone dolne części napisów POCZTA POLSKA", gwarancja.

Fi.340B3
Mi.381
600 PLN
31778

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
900 PLN
31779

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
900 PLN
31780

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340b
Mi.381 
100 PLN
31781

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu pocztowego z Chełma Lubelskiego, gwarancja.

Fi.341
Mi.382 
180 PLN
SOLD
31782

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach.

Fi.341
Mi.382 
1 200 PLN
31783

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - H.Dąbrowski, marginesowy znaczek za 1 zł., unieważniony nienotowanym na wodzach prowizorycznym kasownikiem - okrągłym kauczukowym typu lubelskiego, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
800 PLN
31784

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V w kolorze czarnym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.341PV
Mi.382P 
1 100 PLN
31785

1944 Wodzowie, próba znaczka za 1 zł typu V w kolorze czarnym na papierze koloryt, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.341PV
Mi.382 
2 800 PLN
31786

1944 Goznak, znaczek z usterką "przecinek nad lewą cyfrą 2 i kropka pod lewą literą G".

Fi.341
Mi.382
20 PLN
31787

1944 Goznak składany miejscowy list z Lublina 26.10.44, stempel cenzury wojskowej nr 11.

Fi.342
Mi.383 
80 PLN
31788

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 2.XII z urzędu pocztowego Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, przez urząd Warszawa 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie, gdzie dotarł 20.VII.1945, zalepka cenzury brytyjskiej; walor w dobrym stanie zachowania (jeden znaczek uszkodzony).

Fi.342
Mi.383a 
400 PLN
31789

1944 K.R.N., parka znaczków z I walca - za 25 gr. i za 1 zł./25 gr.; górny bez nadruku z poz. 43, dolny z nadrukiem z poz.3 formy przedrukowej na znaczku podstawowym z poz. 53, teoretycznie może istnieć dziesięć takich parek, ale z pewnością wszystkie się nie zachowały - bardzo rzadkie, dotąd niekatalogowane (Fischer podaje tylko parki 344+342 i 342+344Np), gwarancja i opis obu znaczków Schmutz.

Fi.344+342
Mi.383+386 
12 000 PLN
31790

1944 kartka polecona z Rzeszowa 5.XII.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej numer 177.

Fi.342, 343
Mi.383, 384 
300 PLN
31791

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4
20 PLN
31792

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4 
20 PLN
31793

1944 Goznak, seria w ciętych parkach, parka za 50 gr z charakterystyczną spacją znajdującą się w połowie arkusza na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.342-3nz
Mi.383-4U 
8 000 PLN
31794

1944 Goznak, wydanie obiegowe, marginesowa seria znaczków ciętych w pięknym stanie (Fi.6000.-), małe ślady podlepek na górnych marginesach poza znaczkiem, gwarancja Mikulski.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
5 600 PLN
31795

1944 Goznak, 25 gr + 50 gr - frankatura dwukolorowa, prawidłowo opłacona polecona karta pocztowa z pełną treścią, wysłana 5.XII z urzędu Chełm Lubelski 1 do Rzeszowa, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - przedwojennym datownikiem dwuobrączkowym z wyróżnikiem "A" (C4a - wg. najnowszej klasyfikacji Z.Mąki), prowizoryczny stempelek polecenia - przedwojenna erka ambulansowa z dodatkowym stempelkiem jednowierszowym "CHEŁM LUBELSKI 1", cenzura wojskowa nr.163 z dopisaną literą "b"; co ciekawe, nadawca sporządził kartę pocztową we własnym zakresie sklejając warstwowo liniowaną kartkę i biały karton; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.342-343
Mi.383a-384 
1 200 PLN
31796

1944 Goznak, gwarancja. Stempel prowizoryczny Grodzisk Mazowiecki.

Fi.343
Mi.384
35 PLN
31797

1944 Goznak, 50 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 30.I.1945 z Radomia do Milanówka; cenzura wojskowa 162; karta pionowo zgięta.

Fi.343
Mi.384 
70 PLN
31798

1944 Goznak, 50 gr - frankatura pojedyncza, jako formularza użyto całostki Generalnego Gubernatorstwa z portretem Hitlera, kartę wysłano 19.IV.45 z Błonia do Niepokalanowa, cenzura wojskowa nr.200; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja.

Fi.343
Mi.384 
300 PLN
31799

1944 list adresowany do przewodniczącego KRN Bolesława Bieruta w Lublinie, znaczek unieważniony przez skreślenie ołówkiem, na odwrocie cenzura wojskowa nr 180a.

Fi.343
Mi.384 
100 PLN
31800

1944 Goznak, fragmenty arkusza z IX walca pozycji 31-40, 41-50, 81-90 i 91-100, liczne usterki opisane w literaturze, materiał badawczy.

Fi.343
Mi.384 
120 PLN