The auction will start on 14.04.2023

Auction 61. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30534

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.10 z Gorlic (Görlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej; temat - SAMOCHÓD.


Mi.389 
40 PLN
30535

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.8 ze Słońska (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), zwrócony do nadawcy.


Mi.D115, D117 
35 PLN
30536

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.


Mi.512, W69 
40 PLN
30537

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236 
20 PLN
30538

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikch (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05 
50 PLN
30539

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na kartce ze Złoczowa 12.XII.39 do Lwowa, stempel cenzury radzieckiej (?), przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
30540

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście poleconym ze Złoczowa 11.XI.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
30541

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście poleconym ze Złoczowa 11.XI.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
30542

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście poleconym ze Złoczowa 11.XI.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
30543

1940 Obszary anektowane przez Litwę - wydanie okolicznościowe z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będąca w obiegu na terenach okupacji litewskiej seria czysta.

Fi.AnL.27-29
Mi.443-45 
60 PLN
30544

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.1-16, 1-16, 1-16
150 PLN
30545

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
30546

1940 list do Kielc, wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku, zwraca uwagę "składana" opłata, list ofrankowany jednym znaczkiem za 12 fen wysłano 1.1, z niejasnych przyczyn przesyłkę zwrócono do nadawcy, gdzie po dofrankowaniu (kolejny znaczek za 12 fen) została wysłana ponownie 5.1; niespotykana całość w bardzo dobrym stanie zachowania, ciekawostka!!!


Mi.519 
200 PLN
30547

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem, polski stempelek polecenia, na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).


Mi.681, 594 
500 PLN
30548

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop. z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, kasownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.736
500 PLN
30549

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
40 PLN
30550

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
40 PLN
30551

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.


Mi.P229IF 
40 PLN
30552

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłany 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny kasownik nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
30553

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.


300 PLN
30554

1940 kartka z Ołomuńca do Gotenhafen.


10 PLN
30555

1940 całostka wydania obiegowego.


10 PLN
30556

1940 list z Lindenbrück (Dziewierzewa) do Lipska.


45 PLN
30557

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 7.V z Bełchatowa do Łodzi, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; brak tylnej klapy koperty.


Mi.519 
20 PLN
30558

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.9 z Poznania do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.

Fi.AnN8
Mi.519 
40 PLN
30559

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.12 z Bydgoszczy do Lubska (Sommerfeld).


Mi.748 
35 PLN
30560

1941 kartka lotnicza z Królewca do Berlina. Na awersie piwnice z beczkami wina.


Mi.806-9 
28 PLN
30561

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta.


Mi.P13 
50 PLN
30563

1941 list miejscowy z Janowa.


10 PLN
30564

1941 kartka z Horni Zahor do Duisburga.


10 PLN
30565

1941 list urzędowy z Löslau do Marklowic koło Rybnia, stempel niemieckiej cenzury.


10 PLN
30566

1941 nie dopuszczona do obiegu całostka ukraińska z nadrukiem "Kołomyja", bardzo rzadkie.


700 PLN
30567

1941 druk firmowy opłacony frankaturą mechaniczną z Rybnika.


45 PLN
30568

1941 list polecony z Iwankowca 14.5.41 do Schurgast (Skorogoszcz, opolskie) hitlerowskiego obozu pracy przymusowej, bardzo rzadki list wysłany miesiąc przed inwazją wojsk niemieckich na ZSRR, stemple cenzury , na odwrocie stemple odbiorcze.


900 PLN
30569

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", list polecony, wysłany 12.5 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ostland z Rygi; zalepka i stempelki cenzury; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.OkN8, 14
120 PLN
30570

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.6 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine z Łucka do Góry Kalwarii, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta nieznacznie uszkodzona przy otwieraniu).

Fi.OkN 21, 24, 30, 3
Mi.1, 4, 10, 11 
300 PLN
30571

1942 Okupacja niemiecka w Rosji - Psków, polecona karta pocztowa (wezwanie urzędowe) opłacona znaczkiem poczty miejskiej, przesłana miejscowo 10.1.


Mi.11x 
200 PLN
30572

1942 wydanie z dopłatą na Czerwony Krzyż.


Mi.111-2 
15 PLN
30573

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, czworoblok znaczków rzadkiej odmiany z gumą prążkowaną pionowo na liście poleconym (nieznacznie przefrankowanym), wysłanym 25.8 z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie (same znaczki kasowane - Mi.112 euro); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.813x 
200 PLN
30574

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list ekspresowy wysłany 8.7 z Poznania do Warszawy; kasownik odbiorczy na odwrocie; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - KOŃ.


Mi.814, KZ41, 513
120 PLN